Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators Name | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Ö
Number of items: 151.

A

Adolfsson, Ulrika (2009) Diurnal behaviour and utilization of shade in Masai giraffes (Giraffa camelopardalis tippelskirchi). Other thesis, SLU.

Aggeryd, Bengt (2009) Optimalt råvarulager för biobränsleföretaget. Other thesis, SLU.

Andersson, Andrea (2009) Stationsutveckling i stad och på landsbygd. Other thesis, SLU.

Andersson, Emma and Wall, Anna (2009) Restriktioner av växthusgasemissioner. Other thesis, SLU.

Andersson, Karin (2009) Riskfaktorer för Staphylococcus aureus i mjölk och på has hos mjölkkor. Other thesis, SLU.

Andersson, Maria (2009) Förbättringsarbete och avvikelsehantering för ökad tjänstekvalitet hos SCA Skog AB Jämtlands skogsförvaltning. Other thesis, SLU.

Andersson, Patrik (2009) Informationsbehov vid ett unikt beslut. Other thesis, SLU.

Antesson, Stina (2009) Stortorget - ett idéförslag. Other thesis, SLU.

Arnljot, Anna-Karin (2009) Upprepad administrering av trimetoprim/sulfadiazin till neonatala föl. Other thesis, SLU.

Arvidsson, Åsa (2009) Habitat selection of cattle in a traditionally fire-managed landscape in the Bale mountains, Ethiopia. Other thesis, SLU.

B

Barrdahl, Maria and Wahlqvist, Fanny (2009) På vandring mot handling. Other thesis, SLU.

Bengtsson, Minna (2009) Konsumentens hälsa som en del av företagets sociala ansvar. Other thesis, SLU.

Berg, Simon (2009) Skogsentreprenadföretagens lönsamhet. Other thesis, SLU.

Berglund, Anna (2009) Skuggvävens effekt på fryslagrade täckrotsplantor av tall (Pinus sylvestris) i upptiningsstadiet. Other thesis, SLU.

Bergquist, Emelie (2009) Varför lämnar maskinförare skogsbranschen? Other thesis, SLU.

Bergström, Marita (2009) Villaträdgården under 1900-talet. Other thesis, SLU.

Bergvall, Suzanne (2009) Projektioner - subjektivitet och ansvar i gestaltandet. Other thesis, SLU.

Bis, Aleksandra (2009) Economic analysis of coniferous silviculture in Poland. Other thesis, SLU.

Björne, Kajsa (2009) Visual communication. Other thesis, SLU.

Brage Tuñón, Teresa (2009) Methods of poplar propragation and establishment on forest and agricultural land in Sweden. Other thesis, SLU.

Brandt, Linnéa (2009) Djurhållning och hälsoproblem i svenska mjölkgetbesättningar. Other thesis, SLU.

C

Carlsson, Mattias (2009) Cost-efficient light-weighting within the aviation sector. Other thesis, SLU.

Carlstedt, Frida (2009) Kan risken för spontan contortaföryngring elimineras genom hyggesbränning? Other thesis, SLU.

D

Dahlberg, Caroline (2009) Svampar associerade med raps. Other thesis, SLU.

Dahlqvist, Karolina (2009) Analys av parasitförekomst och riktad avmaskning under en treårsperiod i 11 svenska hästbesättningar. Other thesis, SLU.

E

Edlund, Marita (2009) Produktivitet och lönsamhet vid skogsbränsleuttag längs skogsbilvägar. Other thesis, SLU.

Edman, Torbjörn (2009) Buntning av grot med lastbilsmonterad utrustning. Other thesis, SLU.

Edström, Karin (2009) The porcine cervix. Other thesis, SLU.

Edvardsson, Lisa (2009) Inokulering med två hjorttryfflar på arginingödslade täckrotsplantor i Gideå plantskola. Other thesis, SLU.

Ekman, Emma (2009) Restriktiv kardiomyopati hos en familj birmakatter. Other thesis, SLU.

Ekström, Christoffer (2009) Objektiv rörelseanalys. Other thesis, SLU.

Eltoum, Sanna (2009) Mango in Sudan. Other thesis, SLU.

Eriksson, Ida (2009) Optimal group size for calves fed in transponder-controlled milk feeders. Other thesis, SLU.

Eriksson, Oskar (2009) Gestaltningsfloran. Other thesis, SLU.

F

Fjellborg, Åsa (2009) Infection rate of pine twisting rust (Melampsora pinitorqua) in Scots pine (Pinus sylvestris) regenerations with retained aspens (Populus tremula). Other thesis, SLU.

Foltyn, Anna-Mary (2009) Urbana bomärken. Other thesis, SLU.

Forsberg, Zarah (2009) Hydrolysis and glycosynthase activity studies of laminarinase, Lam16A, wildtype and its catalytic deficient mutants E115G, E115S and E120A from Phanerochaete chrysosporium. Other thesis, SLU.

Fridén, Per (2009) Skogsåkeriägares inställning till organisationsförändringar. Other thesis, SLU.

G

Gillberg, Frans (2009) En undersökning av gränssnittet mellan auditiv och visuell platsgestaltning. Other thesis, SLU.

Gralén, Birgitta (2009) Tick-borne diseases in Tajikistan. Other thesis, SLU.

Granqvist, Maria (2009) Stadsmöbler för ungdomar. Other thesis, SLU.

Gunnarsson, Emma (2009) Handbok för nyanställda utan lantbrukserfarenhet som bokför lantbruksföretag i LRF Konsult AB. Other thesis, SLU.

Gunnarsson, Sara (2009) Smältbarhet på ensilage och hö hos hästar i träning. Other thesis, SLU.

Gustafsson, Gustaf (2009) Forestry and climate change mitigation. Other thesis, SLU.

Gustafsson, Jenny (2009) Habitat and plant selection of livestock in a fire-managed Afro-alpine heathland in Ethiopia. Other thesis, SLU.

H

Hallor, Malin (2009) Gräsrotsplanering från femte våningen. Other thesis, SLU.

Hammerand, April (2009) The meaning-making of Bondens egen Marknad, a farmers market organization. Other thesis, SLU.

Henriksson, Jenny (2009) Klimatförändringar och dess effekter på ogräsfloran i Sverige. Other thesis, SLU.

Hernell, Anna (2009) Water purification capacity of natural mixed clays from Malawi. Other thesis, SLU.

Hesselman, Jonas (2009) Bedömning av kunders uppfattningar och konsekvenser för strategisk utveckling. Other thesis, SLU.

Hillep, Üve (2009) Vetlanda i nytt ljus - förslag till förändring av torg - stadskärnan. Other thesis, SLU.

Hultman, Elin (2009) Rumslig fördelning av grov gammal tall i Uppsala stad med tallticka som indikator på höga naturvärden. Other thesis, SLU.

Huselius, Lotta (2009) Fosforläckage från växtodling - orsaker och ågärder. Other thesis, SLU.

Hägglund, Daniel (2009) Produktionseffekter och behov av dikesrensning i Sveaskogs skogar. Other thesis, SLU.

Hållbus, Josefin (2009) Fälttest av en ny metod att med objektiva mätmetoder karaktärisera egenskaperna hos ridunderlag- en pilotstudie. Other thesis, SLU.

Hörberg, Maria (2009) Möte i månsken. Other thesis, SLU.

Hördin, Joel (2009) Grafisk skärpa. Other thesis, SLU.

Hörnstein, Anders and Joelson, Anders (2009) Lantbruksföretagets tillväxtstrategi och finansiella sökbeteende. Other thesis, SLU.

I

Ingman, Caroline (2009) Myrosinase activity in microorganisms and its possible health benefits for humans & potential antibacterial effect of marine biological waste products. Other thesis, SLU.

J

Jansson, Lisa (2009) Sorterar skotaren bort det timmer som skördaren har tillrett? Other thesis, SLU.

Jergil, Erik (2009) Feromoninnehållande substansers inverkan på hjärtfrekvensen hos tjur. Other thesis, SLU.

Johansson, Anders (2009) Kvalitetssäkring av markberednings- och planteringsuppföljning hos SCA Skog AB Jämtlands skogsförvaltning. Other thesis, SLU.

Johansson, Andreas (2009) Rydboholms engelska park. Other thesis, SLU.

Johansson, Anna (2009) Stadsnära hav. Other thesis, UNSPECIFIED.

Johansson, Hans (2009) Abundance of syrphid larvae in willow plantations. Other thesis, SLU.

Johansson, Johan (2009) Vad är verklig kostnad per koplats? Other thesis, SLU.

Jonasson, Karin (2009) Aktivitet som sjukdomsmarkör på kalvar i gruppsystem. Other thesis, SLU.

Jonasson, Maria (2009) Renal dysplasi hos engelsk cocker spaniel. Other thesis, SLU.

Jonsson, Karin (2009) Hur påverkar förtätningen stadens grönstruktur? Other thesis, UNSPECIFIED.

Josefsson, Joakim (2009) Formbeskurna träd i staden. Other thesis, SLU.

Junttila, Laura (2009) Effekt av spädningsvätska på spermiemembranintegritet analyserad med NucleoCounter SP-100. Other thesis, SLU.

K

Kamgari, Nona (2009) Temperature requirement for germination of Solanum nigrum seeds. Other thesis, SLU.

Karlsson, Frida (2009) Finns Clostridium difficile i köttprodukter i Sverige? Other thesis, SLU.

Karlsson, Marianne (2009) Influence of light competition on vitality in old aspen. Other thesis, SLU.

Karlsson, Marie (2009) Cytokinuttryck vid vaccination med olika vaccinkoncept mot FIP. Other thesis, SLU.

Karlsson, Niklas (2009) Älgbete och skogsskador på beståndsnivå. Other thesis, SLU.

Kassfeldt, Emma (2009) Susceptibility of hybrid aspen (Populus tremula x tremuloides) to pine twisting rust (Melampsora pinitorqua). Other thesis, SLU.

Kirilov, Annika (2009) Nelson Garden AB. Other thesis, SLU.

Kretz, Erik (2009) Traditional housing in northern Laos. Other thesis, SLU.

Källman, Camilla (2009) Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). Other thesis, SLU.

Källman, Christine (2009) Diversity of methanotrophic bacteria in rice fields under different crop rotation regimes. Other thesis, SLU.

L

Larsson, Annika (2009) Nordiska zonkartor. Other thesis, SLU.

Larsson, Henrik (2009) Flygburen laserskanning kopplat till skördarmätning för datainsamling till operativ planering. Other thesis, SLU.

Larsson, Malin (2009) Towards the development of a starter culture for improvement of grain storage through biopreservation. Other thesis, SLU.

Lidberg, Linnéa (2009) Texturbestämning genom fält-, pipett- och hydrometermetoder. Other thesis, SLU.

Lindberg, Julia (2009) En farmakokinetisk pilotstudie av olika beredningar av bensylpenicillin intramuskulärt till häst. Other thesis, SLU.

Lindblad, Emma (2009) Jämförande studie av normal ERG-svar hos tre olika hundraser. Other thesis, SLU.

Lindholm, Jenny (2009) Hjärtfrekvensens förändring vid sinläggning av undervisningskor vid institutionen för kliniska vetenskaper. Other thesis, SLU.

Lindström, Per (2009) Ståndortsanpassad växtanvändning på bjälklag – Bostadsgården Carolus 24 kv. 7 i Malmö. Other thesis, SLU.

Lund Johansson, Maria (2009) Triage - hälsoekonomi. Other thesis, SLU.

Lundbladh, Karolina (2009) Fyra trädgårdar på bjälklag. Other thesis, UNSPECIFIED.

M

Marby, Davida (2009) Användning av könssorterad sperma i nötkreatursaveln. Other thesis, SLU.

Mohamed, Rajabu Hamisi (2009) Sustainable bio-fuels production. Other thesis, SLU.

Moureau, Madeleine (2009) Ledhälsostatus hos Shetland Sheepdog. Other thesis, SLU.

N

Naeslund, Ingrid (2009) Odlingsstrategier på organogena jordar. Other thesis, SLU.

Nigusse, Bereket (2009) Water supply and sanitation at Kisnyi slum, Uganda. Other thesis, SLU.

Nilsson, Anders (2009) Produktivitet och lönsamhet vid skörd av skogsbränsle i klen björkgallring. Other thesis, SLU.

Nilsson, Björn (2009) Costs, CO2-emissions and energy balance for applying Nordic methods of forest biomass utilization in British Columbia. Other thesis, SLU.

Nilsson, Charlotte (2009) Den fysiska planeringens påverkan på människans rekreationsmiljöer. Other thesis, SLU.

Nilsson, Gustav and Olsson, Philip (2009) Marknadsetablering i Indien. Other thesis, SLU.

Nilsson, Maja (2009) Kalvutdragaren - en hjälpande hand? Other thesis, SLU.

Nilsson, Malin (2009) Ultraljudsundersökning av muskelskelettära strukturer på hund. Other thesis, SLU.

Nilsson, Oskar (2009) Prevalence and antibiotic resistance of Salmonella enterica in poultry and raw meat in the Can Tho province, Vietnam. Other thesis, SLU.

Nilstein, Kristina (2009) Undervegetation. Other thesis, SLU.

Nnagbo, Emmanuel Onyebuchi (2009) Change Of Entry Mode. Other thesis, SLU.

Nolén, Karin (2009) Inverkan av årstid för förstagallring på avverkningsskador i contorta och tall. Other thesis, SLU.

Nylund, Anna (2009) Consumers' attitudes towards differently branded and processed pork products. Other thesis, SLU.

O

Olofsson, Sofia (2009) Grönstrukturen i Örnsköldsvik. Other thesis, SLU.

Olsson, Nils (2009) Etableringsstrategier för spannmål. Other thesis, SLU.

P

Pasanen Mortensen, Marianne (2009) Distribution of Daubenton's bat (Myotis Daubentonii). Other thesis, SLU.

Persson, Anna (2009) Land use intensity versus landscape complexity. Other thesis, SLU.

Persson, Boel (2009) Genius Thomerupensis. Other thesis, SLU.

Persson, Camilla (2009) Smart seed. Other thesis, SLU.

Persson, Stefan (2009) Vilken föryngringsmetod ger bäst resultat på torra och friska marker, höst- eller vårplanering? Other thesis, SLU.

Persson, Therese (2009) Informella sittplatser i det offentliga stadsrummet. Other thesis, SLU.

Petersson, Kristin (2009) Optimalt mottagningsstall för kalvar. Other thesis, SLU.

Pettersson, Emma (2009) Kan mjölkkors utnyttjande av vallprotein bli bättre? Other thesis, SLU.

Polupan, Pavlo (2009) Influence of the legal regulation concerning reforestation on the reforestation success. Other thesis, SLU.

R

Reimegård, Elin (2009) Bärarskap av meticillinresistent Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) hos svenska hundar. Other thesis, SLU.

Runesson, Karin (2009) Grassland plant species on road verges in Mid Sweden. Other thesis, SLU.

Rydberg, Charlotta (2009) Changing Fonterra's ownership model? Other thesis, SLU.

Rydberg, Hanna (2009) En färdig trädgård. Other thesis, SLU.

S

Sandberg, Erik (2009) Prognostisering av slitdelar. Other thesis, SLU.

Sannö, Axel (2009) Evidence of Anaplasma phagocytophilum infection in an island population of Scandinavian moose (Alces alces) in the South-eastern Sweden. Other thesis, SLU.

Schlyter, Ulrika (2009) Vårdträd - väl avvägda val. Other thesis, SLU.

Sjölin, Olle (2009) Analys av individinriktad ekskogsskötsel i Blekinge. Other thesis, SLU.

Starck, Tobias and Stjernfeldt, Evelina and Wallby, Klara (2009) Public Plays. Other thesis, SLU.

Steén, Markus (2009) Forest products and services in northern Laos. Other thesis, SLU.

Ström, Kristina and Ström, Cecilia (2009) Projekt Reggio. Other thesis, UNSPECIFIED.

Sundin, Carolina (2009) Sådd av tallfrön med vattenryggsäck. Other thesis, SLU.

Sunding, Anna (2009) Att förhålla sig till den nära historien - och planera för den avlägsna framtiden. Other thesis, SLU.

Suneson, Ebba (2009) En kvalitativ utvärdering av det accelerometerbaserade hältdetektionssystemet "Lameness Locator". Other thesis, SLU.

Sverker, Jennie (2009) A comparison of protein complexation capacity among six boreal species and the consequences for nitrogen mineralization. Other thesis, SLU.

Söderlind, Cecilia (2009) Parasitering på en expanderande art. Other thesis, SLU.

T

Thorstensson, Amalia (2009) Hopp på Täby Galopp. Other thesis, SLU.

Thörnvall, Helena (2009) Undersökning av förekomst av okända virus hos svenska fjällrävar med encefalit. Other thesis, SLU.

Trinh, Hung (2009) Identification and characterization of genes that are involved in reward mechanisms in ethanol self-administration. Other thesis, SLU.

V

Valinger, Karin (2009) Skogsbrukets framtida arbetskraftsförsörjning. Other thesis, SLU.

Vargmar, Karin (2009) Behandlingsresultat av kliniska mastiter. Other thesis, SLU.

Vinterhav, Johanna (2009) The Urban Game. Other thesis, SLU.

von Zweigbergk, Karin (2009) Cittaslow i Falköping. Other thesis, SLU.

W

Wahlquist, Fredrik (2009) Marknadsundersökning för SCA Skog AB avseende utbor i Mälardalen. Other thesis, SLU.

Wahlstedt, Elisabet (2009) Renen och nötkreaturet, en jämförelse mellan två olika typer av idisslare. Other thesis, SLU.

Wallberg, Annelie (2009) Progesteronrelaterad diabetes mellitus hos älghund. Other thesis, SLU.

Wejdmark, Ann-Katrin (2009) Effekt av utfodring och motion för utveckling av diabetes mellitus hos gråhund och jämthund. Other thesis, SLU.

Werner, Elin (2009) Kan man ingjuta mer liv i Norra Fäladens centrum? Other thesis, SLU.

Wiström, Björn (2009) Skiktning och strukturell utveckling i unga naturlika skogsplanteringar:. Other thesis, SLU.

Z

Zars, Pär (2009) Free of charge. Other thesis, SLU.

Ö

Öberg, Meit (2009) The use of tracking tunnels to monitor the activity of small mammals in habitats associated with the northern wheatear (Oenanthe oenanthe). Other thesis, SLU.

Örtenvik, Linnea (2009) Sticka ut eller smälta in? Other thesis, SLU.

Östh, Sara (2009) 2000 years of forest dynamics in the Ecopark Raslången, South Sweden. Other thesis, SLU.

This list was generated on Sat Sep 23 10:44:53 2017 CEST.