Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators Name | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ö
Number of items: 548.

A

Abrahamsson, Charlotta (2008) Integrering av pelletsfabrik med Rya kraftvärmeverk i Göteborg. Other thesis, SLU.

Abrahamsson, Johan (2008) Danmarksplass. Other thesis, SLU.

Adler, Mia (2008) Fördelning av frambensskador på ytliga böjsenan hos galopphästar. Other thesis, SLU.

Adolfsson, Lena (2008) The impact of agroforestry and other landuses on soil functional capacity. Other thesis, SLU.

Adolfsson, Åsa (2008) Entréträdgårdar - rumslighet, gestaltningselement, uttryck och sociala aspekter. Other thesis, SLU.

Agrell, Lena (2008) Design för det aktiva stadsrummet. Other thesis, SLU.

Ahlbäck, Lina (2008) Blue monkeys' utilization of five tree species in relation to the abundance of each tree species. Other thesis, SLU.

Ahlqvist, Jenny (2008) Possibilities to breed for internal parasite resistance in Swedish beef breeds. Other thesis, SLU.

Albertsson, Johannes (2008) Responses of the swede midge, Contarinia nasturtii, to volatile compounds from Arabidopsis thaliana and Brassica oleracea var. botrytis. Other thesis, SLU.

Alfredsson, Tobias (2008) Effekt av sönderdelningsgrad och planteringsdjup på uppkomsten från rhizom av Tussilago farfara. Other thesis, SLU.

Alikadic, Azra (2008) A study of the use of agricultural practice as an instrument for development of Protected Areas in the Adriatic Ionian Basin. Other thesis, UNSPECIFIED.

Almerén, Johanna (2008) Scintigrafisk undersökning av esofagusmotilitet hos häst. Other thesis, SLU.

Almqvist, Caroline (2008) Modellbygge. Other thesis, SLU.

Almqvist, Hanna and Carlevi, Maria (2008) Vattendraget på Kåbo golfbana. Other thesis, SLU.

Almqvist, Kristoffer (2008) Skottbetning på granplantor i Kolmården. Other thesis, SLU.

Almén, Karin (2008) Omgestaltning av Bostadsgården Räven. Other thesis, SLU.

Alvaker, Karolina (2008) Akustisk trädgårdskonst. Other thesis, SLU.

Alvarson, Karolina (2008) Rum i förändring - en studie av Stapelbäddsparken sedd ur ett genusperspektiv. Other thesis, SLU.

Anderson, Maria (2008) Ålfiskeförbudet. Other thesis, SLU.

Andersson, Daniella (2008) Early Holocene occurrence of thermophilous trees in the Storulvån valley. Other thesis, SLU.

Andersson, Helena (2008) Jordbrukets påverkan på Östersjön. Other thesis, SLU.

Andersson, Jenny (2008) Ekologisk landskapsplan för fastigheten Götebo 1:5. Other thesis, SLU.

Andersson, Jenny and Gustafsson, Anna (2008) Föränderliga stadsrum. Other thesis, SLU.

Andersson, Jon (2008) The effect of a natural forest fire on beetle assemblages in the boreal forest of Sweden. Other thesis, SLU.

Andersson, Karin (2008) Att beskriva upplevelsen av stadens rum. Other thesis, SLU.

Andersson, Kerstin (2008) Grönytefaktorn - ett pussel med bostadsgårdens grönska. Other thesis, SLU.

Andersson, Lars (2008) Marknaden för skogsvårdstjänster. Other thesis, SLU.

Andersson, Lars (2008) Utvärdering av flygbildstolkning för uppskattning av beståndsvariabler och åtgärdsförslag i ungskogar. Other thesis, SLU.

Andersson, Lena (2008) Svenska konsumenters attityd till potatis. Other thesis, SLU.

Andersson, Linda (2008) Primär ciliär dyskinesi som orsak till kronisk lungsjukdom hos hund. Other thesis, SLU.

Andersson, Markus (2008) Drank som proteinkälla till regnbågslax (Onchorhynchus mykiss). Other thesis, SLU.

Andersson, Per-Olof (2008) Försäljning av närvärme. Other thesis, SLU.

Andersson, Sara (2008) Vetlandas gatuträd. Other thesis, SLU.

Ansari, Mohammad Nayeem Aziz (2008) Opportunities and challenges of urban and peri-urban forestry and greening in Bangladesh: Dhaka city as a case. Other thesis, SLU.

Anwer, Morshed (2008) Irrigation water disinfestations. Other thesis, SLU.

Arfalk, Martin (2008) Sorgenfrid. Other thesis, SLU.

Arnqvist, Madeleine (2008) Köttkonsumtion och dess klimatpåverkan. Other thesis, SLU.

Aronsson, Peter (2008) Användning av geografiskt informationssystem (GIS) vid studier av nötkreatur i landskapet - en pilotstudie. Other thesis, SLU.

Arvidsson, Rebecka and Holst, Madeleine and Nyström, Erika (2008) Smart konsumtion. Other thesis, SLU.

Assarsson, Ann Louise and Ericzon, Cim (2008) Hur uppfattas företagets service av slutkonsumenten? Other thesis, SLU.

Aurosell, Caroline (2008) Födointagets betydelse för muskelglykogeninlagringen efter arbete hos häst och människa. Other thesis, SLU.

B

Back, Jeanette (2008) Betesdrift vid automatisk mjölkning i ekologisk produktion. Other thesis, SLU.

Barnekow, Johannes (2008) Småskalig vattenkraft. Other thesis, SLU.

Bell, David (2008) Indirect effects of mammalian herbivores on invertebrates in a river gradient of the Kruger National Park, South Africa. Other thesis, SLU.

Bellows, Curtis Charles (2008) Development of inspection systems for estimating the structural integrity of trees. Other thesis, SLU.

Bengtsson, Caroline (2008) Arvets betydelse för mjölkkors beteende. Other thesis, SLU.

Bengtsson, Freddy (2008) Är GPS-styrning lönsamt. Other thesis, SLU.

Bengtsson, Fredrik and Frödå, Emma (2008) Svensk livsmedelsexport. Other thesis, SLU.

Bengtsson, Rebecca (2008) För- och nackdelar med markplattor av natursten. Other thesis, SLU.

Bengtzon, Marie (2008) Trädkyrkogården. Other thesis, SLU.

Bennrup, Martin (2008) Golfbanedränering. Other thesis, SLU.

Berggren, Caroline (2008) Odefinierade platser i staden. Other thesis, SLU.

Berggren Törmä, Karin (2008) Analys av prostaglandin F2α -metabolit i blodet. Other thesis, SLU.

Bergkvist, Jenny and Björkman, Mikaela and Lagerström, Hanna and Winbo, Lisa (2008) Den nya tillsynslagen med inriktning mot aggressiva hundar. Other thesis, SLU.

Bergkvist, Peter (2008) Motorsågskörkortet - en utvärdering av Skogsstyrelsens motorsågsutbildning vid Frossarbo kursgård 2005 - 2007. Other thesis, SLU.

Bergman, Anders (2008) Betydelsen av kolkälla och mikrobiell fysiologisk status för temperaturresponsen (Q10) vid nedbrytning av organiskt material. Other thesis, SLU.

Bergman, Ingrid (2008) Dermoid sinus hos Rhodesian ridgeback. Other thesis, SLU.

Bergquist, Lina (2008) Viktiga egenskaper hos framgångsrika svenska skolskogar. Other thesis, SLU.

Bergschöld, Camilla (2008) Orsaker till bolagiseringar inom lantmannasektorn. Other thesis, SLU.

Bernhardsson, Gabriel (2008) Sidvallsängar i Västmanland. Other thesis, SLU.

Bilfeldt, Johanna (2008) Utemiljö för motion. Other thesis, SLU.

Björk, Anna (2008) Optimering av SNCR-system i en biobränsleeldad panna. Other thesis, SLU.

Björk, Hanna (2008) Utvärdering av viabilitet hos selekterad hingstsperma med hjälp av fluorometri. Other thesis, SLU.

Björkman, Carina (2008) Transport av häst på land. Other thesis, SLU.

Björkman Westin, Mattias (2008) Frigörelse av kvicksilver och metylkvicksilver till bäckvatten under olika perioder efter skogsavverkning. Other thesis, SLU.

Björkman Westin, Mattias (2008) Inventering av förorenade områden enligt MIFO-fas 1. Other thesis, SLU.

Björn, Johan (2008) Analys av data från flyglaserscanning. Other thesis, SLU.

Björnehall, Joakim (2008) Rötskador i helikoptertoppade granar invid kraftledningsgator i södra Sverige. Other thesis, SLU.

Blom, Lena (2008) Kronisk mitralisinsufficiens hos hund. Other thesis, SLU.

Bobik, Michal (2008) Damages to residual stand in commercial thinnings. Other thesis, SLU.

Bohman, Marika (2008) Buprenorfin till get. Other thesis, SLU.

Boredahl, Annika (2008) Potatisen ur ett handelsperspektiv. Other thesis, SLU.

Borg, Jennie (2008) Strategier på en dynamisk marknad - en analys av skånska gardencenters och handelsträdgårdar. Other thesis, SLU.

Bornhede, Maria and Nordqvist, Angelica and Tjärnström, Elisabeth and Tranlöv, Malou (2008) Handel med hotade djurarter. Other thesis, SLU.

Brandt, Emy Johanna (2008) Gångvägsljus. Other thesis, SLU.

Bratel, Johanna (2008) I förfallet speglas staden. Other thesis, SLU.

Broberg, Emilia (2008) Habitat preferences by wild boar Sus scrofa in southern Sweden based on clusters of GPS positions. Other thesis, SLU.

Brodin, Kristin and Westerdahl, Erik (2008) Teknik för egen foderberedning. Other thesis, SLU.

Broström, Ida (2008) Användning av lignoser i Norrbotten zon VI. Other thesis, SLU.

Bylander, Anneli (2008) Stenmuren i landskapet. Other thesis, SLU.

Bylund, Anna (2008) En analys av SCA Skog AB's metod för egenuppföljning av gallringar. Other thesis, SLU.

Bystedt, Andreas (2008) Blödningsbenägenhet hos bengalkatter. Other thesis, SLU.

Bäck, Martin (2008) Effekter av "Billigaste väg" för Stora Enso Skogs transportverksamhet. Other thesis, SLU.

Bäckgren, Lotten (2008) Kvalitetsbedömning av selekterad och oselekterad hingstsperma med hjälp av flödescytometri och fluorometri, före och efter seminsäsongen. Other thesis, SLU.

Bäckman, Jakob (2008) Kundrelationer - mellan Setragroup AB och bygghandeln. Other thesis, SLU.

Bäckström, Josefine and Falk, Mia (2008) Vad gör en bra park bra? Other thesis, SLU.

Bärlund, Pernilla (2008) Återväxt av blåbär (Vaccinium myrtillus L.) efter ångbehandling. Other thesis, SLU.

C

Carlberg, Mårten (2008) Application of the ChlorOut concept in a waste wood fired CFB boiler. Other thesis, SLU.

Carlsson, Carl Johan (2008) Varför är det kvinnliga könet underrepresenterat vid Skogsmästarprogrammet? Other thesis, SLU.

Carlsson, Rebecka (2008) Vårt älskade Alnarp. Other thesis, SLU.

Carlsson, Sara (2008) Animal husbandry - the key to success? Other thesis, SLU.

Carrwik, Charlotte (2008) Vilka kvalitetsfaktorer anses viktigast vid inköp av grönsaker och frukt för återförsäljare i Sverige. Other thesis, SLU.

Chapinski, Patryk (2008) Comparison of mire characteristic for the south-eastern Sweden and the north-western Poland. Other thesis, SLU.

Christensen, Linda (2008) Gatuträd i Bagarmossen. Other thesis, SLU.

Claesson, Marcus and Hansson, Per (2008) Gårdarnas Smaker. Other thesis, SLU.

Cras, Patrik (2008) Sustainable water management through user participation. Other thesis, SLU.

D

Dahl, Camilla and Karlsson, Camilla (2008) Engagerade ungdomar. Other thesis, SLU.

Dahl, Fredrik (2008) Potential för energiklippdrivare i Skåne. Other thesis, SLU.

Dahl, Ida (2008) The effects of forest clear-cutting on stream water DOC. Other thesis, SLU.

Dahl, Louise (2008) Växtväggar. Other thesis, SLU.

Dahlgren, Isabel and Dahlman, Nicole and Svanström, Elin and Svensson, Elin (2008) Relationen mellan varg (Canis lupus) och människa. Other thesis, SLU.

Dahlin, Andreas (2008) Produktivitet och kvalitet vid stickvägs- respektive beståndsgående förstagallring. Other thesis, SLU.

Dahlman, Jessica (2008) Cirkelformen i landskapet. Other thesis, SLU.

Daubner, Carina (2008) Gestaltning av stadens utemiljöer - Naturlikt kontra formellt & abstrakt. Other thesis, SLU.

Davidsson, Emelie and Karlsson, Anna (2008) Jag kanske tycker om att vara chef men ibland tycker jag inte om att ha anställda. Other thesis, SLU.

Demetriades, Pauline (2008) Thermal pre-treatment of cellulose rich biomass for biogas production. Other thesis, SLU.

Dreimanis, Kristoffer (2008) Role of platelets during innate immunity to Streptococcus pneumoniae pneumonia. Other thesis, SLU.

Dunér, Fredrik (2008) Cirkulationsplatser – estetik och design. Other thesis, SLU.

Dässman, Ellinor (2008) Avskiljning av uran från dricksvatten med reaktiva filter. Other thesis, SLU.

Düring, Keiko (2008) Japansk trädgårdsdesign i Sverige. Other thesis, SLU.

E

Ebeling, Elisabet (2008) Det kan vara farligt att ligga lågt - om stadsplanering inför stigande vattennivåer. Other thesis, SLU.

Edlén, Maria (2008) Genetisk analys av data från fölbesiktning och jämförelse med resultat vid treårstest. Other thesis, SLU.

Eggertsen, Irja and Eisersiö, Marie and Suup Hietala, Sara and Lundgren, Christine (2008) Hästen (Equus caballus), hästträning och rollkur. Other thesis, SLU.

Ek, Cecilia (2008) Skötselmål som en del av gestaltningen. Other thesis, SLU.

Ek, Cecilia and Fors, Hanna and Mathiasson, Daniel and Persson, Ulf (2008) Parken och trädgårdarna vid Jordberga gods. Other thesis, SLU.

Ekdahl, Anna (2008) Diskussioner om trygghet i planeringssammanhang. Other thesis, SLU.

Ekengard, Klara (2008) Horticultural cropping systems meet scenarios of changing climate. Other thesis, SLU.

Ekengard, Klara (2008) Placed nitrogen (N) starter fertilizer for planted iceberg lettuce (Lactuca sativa L.) - application method and fertilizer level. Other thesis, SLU.

Ekström, Mats (2008) Managementperspektiv på grisproduktion i Lojsta. Other thesis, SLU.

Ellgardt, Karin (2008) Morotsbladloppan, Trioza apicalis. En litteraturgenomgång, kvalitativa intervjuer och ett fältförsök. Other thesis, SLU.

Ellwén, Karin (2008) En park genom tiden. Other thesis, SLU.

Elm, David (2008) Dikesrensning och skyddsdikning. Other thesis, SLU.

Enander, John and Melin, Andreas (2008) Skogsägares val av affärspartner. Other thesis, SLU.

Engberg, Sofia (2008) Generell hänsyn vid avverkning. Other thesis, SLU.

Engdahl, Fredrik (2008) Herbivory on woody plants and induced responses in two similar species of Acacia in the Kruger National Park, South Africa. Other thesis, SLU.

Engdahl, Madeleine (2008) Två nya trailerkoncept för transport av rundvirke hos Stora Enso. Other thesis, SLU.

Englund, Gunilla and Ryttar, Sara (2008) The blue pearl of Asia. Other thesis, SLU.

Englund, Linda (2008) The impact of founder events and introductions on genetic variation in the muskox Ovibos moschatus. Other thesis, SLU.

Engström, Camilla (2008) Nya landskapselement i Infra City. Other thesis, SLU.

Engström, Lina Sofia (2008) Uthållig estetik i landskapet - om att synliggöra sitt förhållningssätt till hållbarhet. Other thesis, SLU.

Enström, Nathalie (2008) Heavy metal accumulation in voles, shrews and snails after fertilisation with pelletized and granulated municipal sewage sludge. Other thesis, SLU.

Ericzén, Sofie and Eriksson, Eva and Sandberg, Agneta and Sandell, Ann-Sofie (2008) Hunden i statens tjänst. Other thesis, SLU.

Eriksson, Andreas (2008) Utvärdering av en subjektiv metod för att skatta mängden trädbiomassa längs vägkanter. Other thesis, SLU.

Eriksson, Ida (2008) Feng shui i trädgården. Other thesis, SLU.

Eriksson, Jenny (2008) En bra plats för lek. Other thesis, SLU.

Eriksson, Jonatan (2008) Identifiering av fel i skogliga beståndsregister med hjälp av satellitdata. Other thesis, SLU.

Eriksson, Linnea and Jönsson, Madeleine and Svensson, Louise (2008) Tänker du på miljön vid val av bilförsäkring? Other thesis, SLU.

Eriksson, Malin (2008) Strategisk och taktisk planering samt länken där emellan. Other thesis, SLU.

Eriksson, Maria (2008) Lungfibros hos hund. Other thesis, SLU.

Erlandsson, Emanuel (2008) Framgångsfaktorer för rundvirkesåkerier i Mellansverige. Other thesis, SLU.

Erlandsson, John (2008) Fukthalt i GROT - påverkande faktorer. Other thesis, SLU.

Erlandsson, Thomas (2008) Var ska Djurgårdens IF bygga sin nya fotbollsarena? Other thesis, SLU.

Esberg, Victoria (2008) Betydelsen av skogens ålder och förekomst av lavar för renars val av vinterbetesområde. Other thesis, SLU.

Ewald, Sara (2008) Lomma Söderpark. Other thesis, SLU.

F

Falk, Emma (2008) Parkens betydelse för stadens identitet. Other thesis, SLU.

Falkman, Elin (2008) Det skånska slättlandskapet - en del av landskapsbilden. Other thesis, SLU.

Falkman, Kajsa (2008) Förslag till plan för nyplantering och vård av stadsträd. Other thesis, SLU.

Fermvik, Maria (2008) Styrelserepresentativitet. Other thesis, SLU.

Filipsson, Emma and Flamander, Carmen and Pärn-Yngwe, Linnéa (2008) Rehabilitering av människor med hjälp av djur. Other thesis, SLU.

Fjällström, Marta (2008) Metodik för bakteriologisk provtagning från näshålan på får. Other thesis, SLU.

Florén, Andreas (2008) Förekomst av Giardia i symtomfria valpkullar. Other thesis, SLU.

Fläckman, Anna (2008) Inverkan av betessläpp på celltal och mjölkkvalitet hos mjölkkor. Other thesis, SLU.

Foged Andersen, Julie (2008) Rigets have - en lindrende have? Other thesis, SLU.

Fogelqvist, Simon (2008) Landvinning. Other thesis, SLU.

Fors, Hanna (2008) Det enskilda trädet som meningsbärare. Other thesis, SLU.

Forsberg, Maja and Östling, Ella-Klara (2008) Vindkraft i landskapsbilden. Other thesis, SLU.

Forsberg, Sofia (2008) Det sköna landskapet. Other thesis, SLU.

Forss, Anna (2008) Information till mjölkföretaget. Other thesis, SLU.

Foschi, Gabriella (2008) Nucleotide metabolism and urate excretion in the Dalmatian dog breed. Other thesis, SLU.

Fransson, Annelie (2008) Vindskador vid stickväg i 1:a och 2:a gallring i Boxholm, Östergötland. Other thesis, SLU.

Freed, Ylva (2008) Characteristics and dietary management of Exertional Rhabdomyolysis in horses. Other thesis, SLU.

Frisendahl, Elisabet (2008) Molasses and maize against GI nematodes. Other thesis, SLU.

Fröberg, Suzanna (2008) Vinterförvaring av Pelargonium x hortorum. Other thesis, SLU.

Färlin, Agneta (2008) Analysis of chip quality and value at Norske Skog Pisa Mill, Brazil. Other thesis, SLU.

G

Gallardo, Ivan (2008) Växtdatabas med sökmotor. Other thesis, SLU.

Garrido Rodriguez, Pablo (2008) Local vegetation history of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in central Scandes (Sweden) since the mid-Holocene. Other thesis, SLU.

Gaurwitsch, Susanne (2008) Årsredovisningen i kooperativa föreningar. Other thesis, SLU.

Genfors, Peter (2008) Fertilization and agroforestry in Eucalyptplantations in Guanxi southern China. Other thesis, SLU.

Gideskog, Staffan (2008) Brikettillverkning på gårdsnivå. Other thesis, SLU.

Gradén, Hans (2008) Närproducerat - ett mervärde för lönsammare nötkött? Other thesis, SLU.

Grahn, Veronica (2008) GIS-baserad habitatmodell för mindre hackspett, ett verktyg för att bevara skyddsvärda lövskogar inom Umeälvlandskapet. Other thesis, SLU.

Granquist, Louise and Högström, Hedvig and Lindbäck, Jenny and Ljungdahl, Helen and Svensson, Jennichen (2008) Är djur lämpliga att ha på svenska cirkusar? Other thesis, SLU.

Gråhed, Jenny (2008) Att växa i lekmiljöer. Other thesis, SLU.

Grönwald, Tove (2008) En kvalitativ undersökning av träd i stadsmiljö i Uppsala. Other thesis, SLU.

Gudmundsdóttir, Gudbjörg (2008) Skagafjörður Lowland. Other thesis, SLU.

Gustafsson, Anna Karin (2008) Climate management in tomato greenhouse market gardens. Other thesis, UNSPECIFIED.

Gustafsson, Fredrika (2008) Effects of koccidiae- and nematode infections in first-year grazing calves. Other thesis, SLU.

Gustafsson, Helena (2008) The effect of moisture, litter and stand age on N fixation in the feathermoss, Pleurozium schreberi. Other thesis, SLU.

Gustafsson, Jenny (2008) Miljöinformation i förvaltningsberättelsen. Other thesis, SLU.

Gustafsson, Linda (2008) Vilken effekt har lärkrutor på ogräsfloran vid ekologisk höstveteodling? Other thesis, SLU.

Gustafsson, Per-Johan (2008) Distribution and structure of Capercaillie (Tetrao urogallus) leks in a Scandinavian mountain range area. Other thesis, SLU.

Gustavsson, Therése (2008) Utvärdering av GnRH-stimulering som en metod att avgöra om en honkatt med okänd historik är kastrerad. Other thesis, SLU.

Gyllemark, Caroline (2008) Färre och färre händer. Other thesis, SLU.

Göstason, Markus and Olsson, Erik (2008) Potatisens specifika vikt och kokegenskaper med hänsyn till odlingsplats och sort. Other thesis, SLU.

Göthesson, Camilla (2008) Privata skogsägares inställning till frivilliga naturvårdsavsättningar samt kvalitets- och tillväxthöjande skogsskötselåtgärder. Other thesis, SLU.

Günther, Melica (2008) Kan hushållen minska koldioxidutsläppen genom säsongsanpassning av sin grönsakskonsumtion? Other thesis, SLU.

H

Hagenvall, Nils and Gunnarsson, Anders (2008) Kostnader för jordbearbetning och sådd. Other thesis, SLU.

Hagerfors, Andrea (2008) Feng shui i den privata trädgården. Other thesis, SLU.

Haggård, Lisa (2008) Reagerar grisar immunologiskt mot foderproteiner? Other thesis, SLU.

Halldén, Josephine (2008) Tekniker för återetablering av naturlig vegetation. Other thesis, SLU.

Hallgren, Ia and Nilsson, Magnus (2008) Lövstadalen. Other thesis, SLU.

Hallén, Ann (2008) Gröna upplevelser för alla. Other thesis, SLU.

Halvarsson, Joakim (2008) Identifiering av gallringsbehov med hjälp av flygburen laserskanning. Other thesis, SLU.

Hansson, Annica (2008) Utformning av entréområdet till Maglarps Golf på Lyckebo gård i Skåne. Other thesis, SLU.

Hansson, Göran (2008) Algblomning i dammar, i stad och på golfbanor. Other thesis, SLU.

Hansson, Monica (2008) Linderödsgrisen. Other thesis, SLU.

Haraldsson, Lena (2008) Anaerobic digestion of sugar beet. Other thesis, SLU.

Harlin, Karin (2008) Parkplan för Kungälv med förutsättningar för sociala värden. Other thesis, SLU.

Heap, Christopher (2008) Multiple scale habitat selection of the Siberian jay Perisoreus infaustus in a sub arctic managed forest landscape. Other thesis, SLU.

Hedberg, Erika (2008) En uppföljning av floran i Enköpings vattenpark. Other thesis, SLU.

Hedberg, Maria (2008) Barnens trädgård. Other thesis, SLU.

Hedman, Linnea (2008) Produktivitet vid stubbskörd. Other thesis, SLU.

Hellberg, Lina (2008) Kvalitativ analys av Holmen Skogs internprissättningsmodell. Other thesis, SLU.

Hellberg, Lisa and Johansson, Åsa (2008) Another Future for Thong Nhat Park. Other thesis, SLU.

Hellqvist, Stina (2008) Konstnärligt intrång. Other thesis, SLU.

Helsing, Andreas and Fredefors, Christian and Faanes, Harald (2008) Varumärkets utveckling till strategisk resurs. Other thesis, SLU.

Henricson, Elin and Andersson, Martina (2008) Sustainable tourism in the Philippines. Other thesis, SLU.

Henrikson, Ann and Weibull, Eva (2008) 'Förtätning' inom stadsplanering. Other thesis, SLU.

Henriksson, Gabriela (2008) Multitorget. Other thesis, SLU.

Henriksson, Gunnar (2008) Förbränning av pellets framställda av defibrerad granråvara. Other thesis, SLU.

Henriksson, Karin (2008) En studie över SLU campus Skaras utemiljö. Other thesis, SLU.

Henriksson, Rickard (2008) Pasture and automatic milking. Other thesis, SLU.

Hjelm, Madeleine (2008) Utvärdering av miljöberikning avsedd för järv Gulo gulo på Nordens ark. Other thesis, SLU.

Hjorth, Tove (2008) Sederingsrutinens påverkan på resultatet av höftledsröntgen. Other thesis, SLU.

Hoas, Linnea (2008) GIS-modellering av habitat för vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) som hjälpmedel i naturvårdsplanering på landskapsnivå. Other thesis, SLU.

Hollstedt, Sofia (2008) Miljögifters exponering, ackumulering och effekter på immunsystemet hos husdjur. Other thesis, SLU.

Holm, Johanna (2008) Optimalt ekologiskt. Other thesis, SLU.

Holmkvist, Anna (2008) Potato yield and soil physical properties as affected by subsoiling. Other thesis, SLU.

Holmström, Björn (2008) Stubblyftningens initiala effekt på emissioner av växthusgaser från en granmark i Småland. Other thesis, SLU.

Holst, Christian (2008) Jätteträd – inventering, bevaring, skötsel samt rekrytering. Other thesis, SLU.

Hulefors, Elin (2008) Parken Stråket i Hässelby strand. Other thesis, SLU.

Hultberg, Tove (2008) Forest continuity and human impact. Other thesis, SLU.

Hägg, Karin (2008) Mätning av träddelar och flis på Dåvamyran, Umeå energi. Other thesis, SLU.

Högberg, Madeleine (2008) Smärtlindring hos killingar efter avhorning. Other thesis, SLU.

Högdahl, Anna (2008) Naturvårdande skötsel (NS) - blir resultatet som man tänkt sig? Other thesis, SLU.

Högemark Hilliges, Linnea (2008) Koldioxidutsläpp vid sticklingsproduktion av pelargonium x hortorum i Kenya jämfört med Sverige. Other thesis, SLU.

Höglund, Jonas (2008) The Swedish fuel pellets industry. Other thesis, SLU.

Höjer, Annika (2008) Ryttarens rotation av bäcken och överliv vid ridning i trav. Other thesis, SLU.

I

Ingemansson, Karin (2008) Mötesplatser i små tätorter. Other thesis, SLU.

Ingvarsson, Nina and Norgren, Sofie (2008) Handbok för växtinsamlare. Other thesis, SLU.

Ireman, Emilie (2008) Bubblande skolgård. Other thesis, SLU.

Irobi, Nnenna Christiana (2008) Microfinance and poverty alleviation. Other thesis, SLU.

Isaksson, Klas (2008) FSC uppföljning vid slutavverkningar utförda av skogssällskapet i Norrbotten. Other thesis, SLU.

J

Jansson, Ellinor (2008) Hydrauliken i Ångersjöns fosforfällor. Other thesis, SLU.

Jasinevicius, Gediminas (2008) Economic analysis of normative versus practical manegement of coniferous stands in Lithuania. Other thesis, SLU.

Jergmo, Fredrik (2008) Auditiv växtinlärning. Other thesis, SLU.

Jigler, Emilia (2008) Behandling av hanhundar med deslorelin. Other thesis, SLU.

Jogeland Hurtig, Emma and Kallerhult, Lovisa and Olsson, Karin and Svemer, Frida (2008) Omhändertagande av djur. Other thesis, SLU.

Johansson, Emma (2008) Stadsdelsparken Skälby i Kalmar. Other thesis, SLU.

Johansson, Frida (2008) Vireda skolgård. Other thesis, SLU.

Johansson, Henrik (2008) Ajuourhållning av ungskogsdata med hjälp av digitala flygbilder. Other thesis, SLU.

Johansson, Henrik and Källström, Andreas (2008) Varför handla svenskt kött? Other thesis, SLU.

Johansson, Lars (2008) Plantering av gran (Picea abies) på kalhyggen och självföryngring under högskärmar av björk (Betula pendula och Betula pubescens). Other thesis, SLU.

Johansson, Lina (2008) Marketing, branding and sales agreements. Other thesis, SLU.

Johansson, Niklas (2008) An analysis of the North American market for wood scanners. Other thesis, SLU.

Johansson, Per (2008) Trä & material innehållande trä i utemiljö. Other thesis, SLU.

Johansson, Pernilla (2008) Att mötas. Other thesis, SLU.

Johansson, Peter (2008) Täckning av plansilo. Other thesis, SLU.

Johansson, Robert (2008) Perenner i Norrbotten - Ja, varför inte? Other thesis, SLU.

Johansson, Sofie (2008) Grovfodermajs. Other thesis, SLU.

Johansson, Tobias (2008) Trädslagsjämförelser på Omberg. Other thesis, SLU.

Johansson Kreuger, Sanna (2008) Dräktighetsdiabetes hos hund. Other thesis, SLU.

Johnson, Annelie (2008) Torg i Uppsala. Other thesis, SLU.

Johnsson, Hans-Olof (2008) Startfosfor till höstvete. Other thesis, SLU.

Johnsson, Viktor and Widnersson, Oskar (2008) Utveckla eller avveckla. Other thesis, SLU.

Jonasson, Erika (2008) Torg som offentlig mötesplats. Other thesis, SLU.

Jonasson, Malin (2008) Bremsningens effekter hos häst. Other thesis, SLU.

Jondelius, Erik (2008) Mobility Management. Other thesis, SLU.

Jonsson, Arvid (2008) Motiv och avkastningsvärde vid köp av skogsfastigheter. Other thesis, SLU.

Jonsson, Lina (2008) The effect of udder precleaning on milk quality and yield. Other thesis, SLU.

Jonsson, Sanna and Druker, Therese (2008) Hur hållbar är serogrisproduktion? Other thesis, SLU.

Jonsson, Veronica (2008) Rumsskapande faktorer. Other thesis, SLU.

Jonsson, Viktor (2008) Skogsbrukets erfarenheter av Poppel Populus sp. i Skåne. Other thesis, SLU.

Jonzon, Ylva (2008) Why is the grass greener on the other side? Other thesis, SLU.

Jämtén Hauer, Åsa (2008) Ridhästens samling. Other thesis, SLU.

Jönsson, Anna-Lena (2008) Företagsformer för lantbruksföretag - för- och nackdelar. Other thesis, SLU.

Jönsson, Emelie (2008) Kvalitet hos jordgubbar - effekter av lagring i modifierad atmosfär. Other thesis, SLU.

K

Kagervall, Anders (2008) Early to late summer fish distribution in a bay of the Gulf of Bothnia. Other thesis, SLU.

Kalmendal, Robin (2008) Framtida inhemska proteinfodermedel i den ekologiska fjädefäproduktionen. Other thesis, SLU.

Kalmendal, Robin (2008) Hemp seed cake fed to broilers. Other thesis, SLU.

Karis, Anna and Hillström, Petter (2008) Biologiska bekämpningsmetoder i hemträdgården. Other thesis, SLU.

Karlhager, Johan (2008) The Swedish market for wood briquettes. Other thesis, SLU.

Karlin, Anna (2008) Minnesrum. Other thesis, SLU.

Karlsson, Anders (2008) Behovet av eget kapital vid köp av jordbruksfastighet. Other thesis, SLU.

Karlsson, Anna (2008) Årstidsdynamik för kvicksilver i ett sövattensediment. Other thesis, SLU.

Karlsson, Kristine (2008) The distribution of Gymnosporangium fuscum and its implication on pear cultivation in Sweden. Other thesis, SLU.

Karlsson, Manda (2008) Hur värderar människor utemiljön och dess funktioner? Other thesis, SLU.

Keshavarz, Sam (2008) Sagt & gjort. Other thesis, SLU.

Keskitalo, Ida (2008) Potatis, marknad och konsumtion i dagens Malmö. Other thesis, SLU.

Kihlström, Jerker (2008) Utvärdering av Di35M-PrLO-projektion av armbågsleden för utlinjering av mediala processus coronoideus hos hund. Other thesis, SLU.

Kjell, Carl (2008) Bäddodling av matpotatis. Other thesis, SLU.

Kjellberg, Annelie (2008) Ekologisk hållbarhet i den fysiska planeringen, teori till handling. Other thesis, SLU.

Kjellin, Ylva (2008) Stjärnhusen i Gröndal. Other thesis, SLU.

Kjellström, Linda (2008) Stadsklimat/Gatuklimat. Other thesis, SLU.

Klasson, Christian (2008) Franchising - ett lyckat koncept för Östgöta Brandstodsbolag? Other thesis, SLU.

Klevje, Liv (2008) Grönskande innerstadsgård - ståndortsanpassat växtval för skugga. Other thesis, SLU.

Klintberg, Charolina (2008) Vattenanläggningar som gestaltningselement i offentliga miljöer. Other thesis, SLU.

Klyft, Stina (2008) En levande stadskärna? Other thesis, SLU.

Krstevska, Ana (2008) Macedonian dairy farmers and their choice of buyers. Other thesis, SLU.

Kuhlau, Åsa (2008) Environmental fate of pesticides used as seed dressing. Other thesis, SLU.

Kullberg, Karin (2008) Glycerol till mjölkkor. Other thesis, SLU.

L

Lagerholm, Richard (2008) LIP. Other thesis, SLU.

Lagerstedt, David (2008) Lövängen i nordöstra Skåne. Other thesis, SLU.

Larsson, Bengt and Kellander, Thomas (2008) Marknadsundersökning - Väderstad, Rapid och kundnyttan. Other thesis, SLU.

Larsson, Daniel (2008) Sustainability: from theory to site. Other thesis, SLU.

Larsson, Emelie and Larsson, Karin and Nygren, Anna and Näsström, Kristina (2008) För- och nackdelar med mobil slakt utifrån djurens välfärd. Other thesis, SLU.

Larsson, Emma (2008) Kompostering av köksavfall och användning av kompost i köksträdgård i Chazuta, Peru. Other thesis, SLU.

Larsson, Hanna (2008) Decomposition of Norway spruce needles and fine roots. Other thesis, SLU.

Larsson, Lina and Larsson, Sofie and Nordqvist, Kate and Thernström, Taina (2008) Zoobutikers försäljning av kanin, Oryctolagus cuniculus, råtta, Rattus norvegicus, marsvin, Cavia porcellus och guldhamster, Mesocricetus auratus. Other thesis, SLU.

Larsson, Maja (2008) The influence of soil properties on the transfer of 137Cs from soil to plant. Other thesis, SLU.

Larsson, Mattias (2008) Gis och realtids-GPS på renar. Other thesis, SLU.

Larsson, Petter (2008) Kan landskapsarkitektur ses som konst? Other thesis, SLU.

Lektonius, Marie (2008) Förekomst av Klebsiella pneumoniae i avföring hos mjölkkor. Other thesis, SLU.

Lennartsson, Lo (2008) Lustfylld gård. Other thesis, SLU.

Lennartsson, Maria (2008) Kalvningsintervall hos svenska köttkor. Other thesis, SLU.

Lennartsson, Sandra (2008) Drömmen om Paradiset. Other thesis, SLU.

Lennse, Jenni (2008) Patologiska förändringar och säsongsmässiga variationer i testiklar från svenska brunbjörnar (Ursus arctos). Other thesis, SLU.

Lepeshkin, Evgeny (2008) Estimation of recreational potential of urban forests. Other thesis, SLU.

Leveau, Carina (2008) Candidate genes for beef quality. Other thesis, SLU.

Levrén, David (2008) Marknadsföring av lokal mat. Other thesis, SLU.

Lidén, Johanna (2008) Att dela perspektiv på marken. Other thesis, SLU.

Lidén, Ola (2008) Ekologisk gestaltning. Other thesis, SLU.

Lilliehöök, Ulrika (2008) Med hänsyn till brukare och ståndort, två dimensioner av ett hållbart växtval. Other thesis, SLU.

Lindahl, Elisabeth (2008) Epidemiological study on reproductive pathogens with particular focus on Bovine Viral Diarrhoea Virus in dairy cattle in Tajikistan. Other thesis, SLU.

Lindberg, Dan-Erik (2008) Attitudes toward brown bears (Ursus arctos) in Sweden. Other thesis, UNSPECIFIED.

Lindberg, David (2008) Stubbtransporter och bränslekvalitet hos stubbved. Other thesis, UNSPECIFIED.

Lindblom, Kristin (2008) Vårdprogram - Den västra engelska parken, Leufsta bruk. Other thesis, SLU.

Linde, Hanna and Sundqvist, Therese (2008) Presentationsteknik. Other thesis, SLU.

Lindevall, Björn (2008) Långtidsuppföljning och artrosutveckling hos hundar kirurgiskt behandlade för ruptur av kraniala korsbandet. Other thesis, SLU.

Lindgren, Erika (2008) Vallfoderproduktion i norrländskt klimat till högpresterande hästar. Other thesis, SLU.

Lindqvist, Emma (2008) Naturanpassat bostadsbyggande. Other thesis, SLU.

Lindqvist, Karl-Anders (2008) Ökad användning av biodrivmedel i vägtransportsektorn. Other thesis, SLU.

Lindqvist, Martin (2008) Värdet av musselodlingar som reningsåtgärd i en kostnadseffektiv rening av kväve och fosfor från Östersjön. Other thesis, SLU.

Lindström, Emil (2008) En studie av utvecklingen av drivningsnettot i skogsbruket. Other thesis, SLU.

Lindström, Hans (2008) Jordbruksdränering, kostnader och genomförande. Other thesis, SLU.

Lindström, Sandra (2008) Effects of agricultural intensity and landscape complexity on plant species richness. Other thesis, SLU.

Linnman Wänglund, Ylva (2008) How is the distribution of the epiphytic lichen Usnea longissima affected by forest structure and logging history within stands? Other thesis, SLU.

Litsgård, Fredrik (2008) Kan man genom kartstudier förutse häckningsframgång för ängshök (Circus pygargus) i Uppland? Other thesis, SLU.

Liu, Haoyu (2008) Influence of chicory feeding on performance and gut development in broilers. Other thesis, SLU.

Lorentzon, Patrik (2008) Svensk tjänstehundsavel. Other thesis, SLU.

Ludewig, Staffan (2008) Gallringsprioritering av contortabestånd. Other thesis, SLU.

Lundahl, Elinor (2008) Morfologisk och kemisk beskrivning av en svensk rabarbersamling (Rheum raponticum L.). Other thesis, SLU.

Lundberg, Åsa (2008) Exokrin pancreasinsufficiens hos schäfer. Other thesis, SLU.

Lundin, Tobias (2008) En utvärdering av avelsprogrammet mot kronisk hjärtklaffsdegeneration hos Cavalier King Charles spaniels. Other thesis, SLU.

Lundqvist, Nora (2008) Trädgårdsergonomi. Other thesis, SLU.

Lundwall, Annika (2008) Egnahemsviken. Other thesis, SLU.

Löfvendahl, Disa (2008) Handbok och inspirationsbok för landskapsarkitekter. Other thesis, SLU.

Löfvendahl, Sara (2008) Generationsskifte i lantbruksföretag. Other thesis, SLU.

Lönnerholm, Sigrid (2008) Att bygga för att synas - city branding i stadsplaneringen. Other thesis, SLU.

Lövdahl, Magnus (2008) Växtanvändning i krävande miljöer. Other thesis, SLU.

M

Magnusson, Anders (2008) Inhysningssystem för tjurar. Other thesis, SLU.

Malmgren, Pia (2008) Upplevelser av natur utan visuella intryck. Other thesis, SLU.

Malmström, Marie (2008) Landskapsideal. Other thesis, SLU.

Mannich Uggla, Camilla (2008) Investigating genetic variability within specific indigenous Indonesian cattle breeds. Other thesis, SLU.

Mantere, Johanna (2008) The use of a neighborhood park by visitors with different cultural backgrounds. Other thesis, SLU.

Martin Ortega, Pablo (2008) Water availability controls nitrogen fixation in the feather moss, Pleurozium schreberi. Other thesis, SLU.

Mattsing, Glenn (2008) Spatial ecology and habitat selection of cub-rearing wolverine females. Other thesis, SLU.

Maurer, Sophie (2008) Hur påverkas beteende/känslor och fysiologiska faktorer på människa och häst vid interaktion mellan parterna? Other thesis, SLU.

Mazandarani, Parvin (2008) Förslag till förnyelse av en villaträdgård i Limhamn, inspirerat av egnahemsrörelsens trädgårdar. Other thesis, SLU.

Mellgren, Rickard (2008) Effect of irrigation and nitrogen treatments on yield, quality, plant nitrogen uptake and soil nitrogen status and the evaluation of sap test, SPAD chlorophyll meter and Dualex to monitor nitrogen status in broccoli. Other thesis, SLU.

Modin, Maria (2008) Klimatsäkrare städer. Other thesis, SLU.

Molin, Ann-Sofie (2008) Salicetum. Other thesis, SLU.

Molin, Johan (2008) Linking habitat characteristics and juvenile density to quantify Salmo salar & Salmo trutta smolt production in River Sävarån, Northern Sweden. Other thesis, SLU.

Monroe, Melanie (2008) Local habitat choice of Puumala virus (PUUV) seropositive bank voles (Myodes glareolus) in Northern Sweden. Other thesis, SLU.

Mosseby, Helen (2008) Rosariet i Midskeppsparken, Lomma Hamn - från skiss till verklighet. Other thesis, SLU.

Måring, Fredrik (2008) Ljud i landskapsarkitektur. Other thesis, SLU.

N

Netterling, Sakura (2008) Tropical rain forest recovery after cyclone and human activity on Savai'i, Samoa. Other thesis, UNSPECIFIED.

Nguyen Nghia, Lan (2008) Comparative analysis of sustainability policies regarding forestry in selected multinational home improvement and wood furniture companies. Other thesis, SLU.

Nielsen, Ola (2008) Identifying the informal. Other thesis, SLU.

Nielsen, Sabina (2008) Vattenträdgården i Norrvikens trädgårdar. Other thesis, SLU.

Nilsson, Anette (2008) Dimensioneringskriterier för flödesutjämning i dagvattendammar. Other thesis, SLU.

Nilsson, Anna and Karlsson, Hanna (2008) "The Baby of the Government". Other thesis, SLU.

Nilsson, Emma (2008) Tillståndsprövning - för lantbruk med djurhållning. Other thesis, SLU.

Nilsson, Håkan (2008) Resultat från tre klonförsök med fågelbär, Prunus avium L, i södra Sverige. Other thesis, SLU.

Nilsson, Johanna (2008) Skånskt Naturbeteskött, Närproducerat nötkött - en marknadsstudie. Other thesis, SLU.

Nilsson, Line (2008) Effekter av investeringsstödet i miljö- och landsbygdsprogrammet för perioden 2000-2006. Other thesis, SLU.

Nilsson, Magnus (2008) KVÄVEUPPTAG HOS FÅNGGRÖDORNA VITSENAP OCH OLJERÄTTIKA VID OLIKA ETABLERINGSMETODER. Other thesis, SLU.

Nilsson, Monika (2008) Obalans mellan rot och krona skapar omplanteringschock i Prunus avium. Other thesis, SLU.

Nilsson, Simon (2008) Dimensionering av industrilager för biobränsle. Other thesis, SLU.

Nilsson, Thilda (2008) Raspberry cane midge (Resseliella theobaldi (Barnes)), biology, control methods and monitoring. Other thesis, SLU.

Nisser, Henrik and Pettersson, Ida (2008) Den brasilianska nötköttsproduktionens framtida utveckling. Other thesis, SLU.

Niva, Katarina (2008) Improved analytical capacity for determination of forage quality, utilising the gas production technique. Other thesis, SLU.

Norberg, Daniel and Gustafsson, Emil (2008) Organizational exposure to risk of unethical behaviour. Other thesis, SLU.

Norberg, Elin (2008) Klosjukdomar hos hund. Other thesis, SLU.

Norberg, Therese (2008) Lekplats för alla. Other thesis, UNSPECIFIED.

Nord, Helena (2008) Water infiltration under different land use in miombo woodlands outside Morogoro, Tanzania. Other thesis, SLU.

Nordlund, Johan (2008) Beräkning av optimal batchstorlek på gavelspikningslinjer hos Vida Packaging i Hestra. Other thesis, SLU.

Norgren, Tobias (2008) Corynebacterium pseudotuberculosis hos alpacka. Other thesis, SLU.

Nori, Rateb (2008) Företagsförvärv. Other thesis, SLU.

Norman, Frida (2008) Are changes in heart rate and/or arborisation of vaginal mucus useful parameters for detecting heat in heifers? Other thesis, SLU.

Norman, Karl-Olof (2008) Skogsfastigheter i Jämtland. Other thesis, SLU.

Norrbom, Tobias (2008) Askgödsling och dess lämplighet i torvmarksskogar tillhörande Sveaskog Förvaltnings AB. Other thesis, SLU.

Norén, Petra (2008) Vitaminförsörjning till mjölkkor i ekologisk produktion. Other thesis, SLU.

Nybom, Jozefine (2008) Energigrödor för större fjärrvärmeverk. Other thesis, SLU.

Nygren, Therese (2008) Trombocyträkning hos katt. Other thesis, SLU.

Nylander, Anna (2008) Trädslagsinverkan på markvegetationens utveckling i odlingsförsök med tall och contorta. Other thesis, SLU.

Näslund, Christian (2008) Tillämpning av prissäkring i spannmålsodlingen. Other thesis, SLU.

Näslund, Johanna (2008) Hälsostatus hos abborre (Perca fluviatilis) i Gumpfjärden, Bottenhavet. Other thesis, SLU.

O

Okalang, Kenneth (2008) Poverty alleviation and sector development. Other thesis, SLU.

Olerås, Kristoffer (2008) Markberedningens, planteringspunktens och behållardjupets inflytande på granminiplantors etablering i fält. Other thesis, SLU.

Olofsson, Kristofer and Liljebäck, Johan and Nilsson, Gustav (2008) Foderfraktionernas betydelse i foderstaten till mjölkkor. Other thesis, SLU.

Olsson, Diana (2008) Design av utomhusträdgård i Dubai. Other thesis, SLU.

Olsson, Frida (2008) Attityder till implementering av precisionsodlingsteknik. Other thesis, SLU.

Olsson, Jessica (2008) Rådgivning i AMS-besättningar. Other thesis, SLU.

Olsson, Karin (2008) Plask. Other thesis, SLU.

Olsson, Markus (2008) Variation of moose (Alces alces) damage to Scots pine (Pinus sylvestris) in young forest stands. Other thesis, SLU.

Olsson, Martin (2008) Bygga om och till för dikor. Other thesis, SLU.

Olsson, Mattias and Nilsson, Johannes (2008) Teknik för vårskörd av hampa till stråbränsle. Other thesis, SLU.

Olsson, Moa (2008) Naturlekplatser. Other thesis, SLU.

Orgum, Jonas (2008) Plantinventering och plantkontroll med digitala bilder från helikopter. Other thesis, SLU.

P

Pallarès Vinyoles, Glòria (2008) Effects of land use on soil microbial community function in western Kenya highlands. Other thesis, SLU.

Palm, Anna and Hansson, Martin (2008) Fogmaterialets betydelse för en hållbar gatstensbeläggning - förebyggande av ogräs. Other thesis, SLU.

Palmer, Sofia (2008) En osynlig risk. Other thesis, SLU.

Parman, Michael (2008) Vantörs gångstråk. Other thesis, SLU.

Peensalu, My (2008) Medborgarmedverkan i planerings- och designprocessen. Other thesis, SLU.

Persson, Alfred (2008) Marina visioner. Other thesis, SLU.

Persson, Boel (2008) Kvarndala gård. Other thesis, SLU.

Persson, Cecilia (2008) Tillväxt och potentiell sågtimmerkvalitet i gallringsmogna jämförelseplanteringar med Pinus contorta och P. sylvestris. Other thesis, SLU.

Persson, Henning (2008) Migration of radiocaesium in six Swedish pasture soils after the Chernobyl accident. Other thesis, SLU.

Petereit, Annekatrin (2008) Sustainability reporting of the forest and paper sector. Other thesis, SLU.

Petersson, Kristin (2008) Inhysningssystem för kalvar och ungdjur i större besättningar. Other thesis, SLU.

Pettersson, Anna (2008) Optimering av sotningsfrekvens i biobränsleeldad CFB-panna. Other thesis, SLU.

Pettersson, Carina (2008) Utvärtes behandling av sarkoider på häst med Aldara TM eller Xxterra TM. Other thesis, SLU.

Pettersson, Marianne (2008) Äggstockens normala storlek och struktur hos tik. Other thesis, SLU.

Pettersson, Robert (2008) Köp av skogsfastighet. Other thesis, SLU.

Pfeiffer, Sunna (2008) Hållbar stadsutveckling genom förnyelse. Other thesis, SLU.

Pütsep, Julia (2008) Spice and Medicinal Garden. Other thesis, SLU.

Q

Quarton, Roy (2008) Landskapsplan för Tosthult. Other thesis, SLU.

R

Randers, Marianne and Tammela, Maija (2008) Dragare, täckningsgrader och önskelådor. Other thesis, SLU.

Randås, Theodor (2008) Landskapsarkitekturens ekonomiska värde. Other thesis, SLU.

Redander, Jennie (2008) Escherichia coli-mastitis in dairy cows. Other thesis, SLU.

Rehn, Claes and Staaf, Niklas (2008) Slitundersökning för jordbearbetning och sådd. Other thesis, UNSPECIFIED.

Renström, Johan (2008) Säsongsvis avverkning. Other thesis, SLU.

Richnau, Gustav (2008) Landscape approach to implement sustainability policies? Other thesis, SLU.

Rickardsson, Urban (2008) Svarte Mosse - en stadsdelspark i Göteborg. Other thesis, SLU.

Ring, Karolin (2008) Hotbild för ädellav Megalaria grossa i Uppland och på Gotland. Other thesis, SLU.

Ringmark, Sara (2008) Effekter av två olika hösilagefoderstater på tarmfloran och träcksammansättningen hos häst och gris. Other thesis, SLU.

Risberg, Ulf (2008) Speaker Park. Other thesis, SLU.

Risberg Jönsson, Susanne (2008) Vegetationsetableringen på ett platsbyggt extensivt grönt tak. Other thesis, SLU.

Rodríguez, Eva (2008) Vegetation history and Picea abies (L.) Karst. establishment in the Härjedalen province (central Sweden). Other thesis, SLU.

Roffey, Hampus (2008) Fågelbär (Prunus avium L.) - överlevnad, höjdutveckling och skador i unga planteringar på småländska höglandet. Other thesis, SLU.

Romaniuk, Bozena (2008) Costs and benefits of forest management certifikation for Polish State Forests under Forest Stewardship Council scheme. Other thesis, SLU.

Ronnheden, Johanna (2008) Krusboda - ett helt nytt sätt att bo! Other thesis, SLU.

Rorarius, Jonas (2008) Assessing sustainability from the corporate perspective. Other thesis, SLU.

Rosenqvist, Josefine (2008) Ultraljud av karpus på häst. Other thesis, SLU.

Ross, Alexander (2008) Ifrågavarande kronopark skall benämnas Skatan. Other thesis, SLU.

Rutström, Helena (2008) Träd i stadens centrala rum. Other thesis, SLU.

Rydenheim, Lisa (2008) Effects of storage on the visual quality, ascorbic acid and total phenolic content of fresh-cut rutabaga, kohlrabi and parsnip. Other thesis, SLU.

Rytorp, Maja (2008) Stortorget i Lund. Other thesis, SLU.

Ryytty, Kaisa (2008) Effekter av spädningsvätska på motilitet och fertilitet hos hingstsperma. Other thesis, SLU.

Rännbäck, Linda-Marie (2008) Flower attractiveness and nectar accessibility for Delia radicum (Diptera:Anthomyiidae) with implications for the control by Trybliographa rapae (Hymenoptera:Figitidae). Other thesis, SLU.

Rännbäck, Sara-Marie (2008) Vad ersätter asken? Other thesis, SLU.

Råberg, Tora (2008) Agro ecosystems in a changing climate - adaptation through crop rotations. Other thesis, SLU.

S

Sallin, Simon (2008) Ekonomi vid uttag av långa toppar som skogsbränsle i slutavverkning. Other thesis, SLU.

Sallkvist, Jenny (2008) Relationer mellan Norske Skog och de privata skogsägarna i Jämtland. Other thesis, SLU.

Samuelson, Carl-Adam (2008) Tjänstemarknadsföring inom fastighetsförmedling. Other thesis, SLU.

Samuelson, Eva-Marie (2008) Härliga hagar och skrämmande skogar. Other thesis, SLU.

Sandelius, Susanne (2008) Planering av lägerområden. Other thesis, SLU.

Sandros, Boel (2008) Metodutveckling för analys av serglycinuttrycket i blodet hos hundar. Other thesis, SLU.

Sandström, Emma (2008) Skötsel av tätortsnära skogliga rekreationsområden. Other thesis, SLU.

Saukko, Saara (2008) Att planera för social hållbarhet i ekobyar. Other thesis, SLU.

Schenck, Jessica (2008) Staggering disease in cats in Sweden. Other thesis, SLU.

Schmidt Detlefsen, Martina and Hansson, Anna (2008) Majsensilage - partikelstorleksfördelning och hygienisk kvalité. Other thesis, SLU.

Sidén Lannergård, Karin (2008) Framtidens begravningsplatser. Other thesis, SLU.

Sigurjonsdottir, Matthildur (2008) Lekplatser. Other thesis, SLU.

Simonovska, Elena (2008) Farm business planning model in the Republic of Macedonia. Other thesis, SLU.

Sixtensdotter Sandberg, Helena (2008) Njurfunktion hos hypertyreoida katter. Other thesis, SLU.

Sjödin, Fredrik (2008) Fältinstruktion för skogsbruksplanering av inhemska skogar i Andinska Patagonien. Other thesis, SLU.

Sjölin, Marie (2008) Vad skulle få en lantbrukare att ställa om från konventionell till ekologisk mjölkproduktion? Other thesis, SLU.

Sjöstrand, Pamela and Högsander, Annika (2008) Ett kulturlandskap. Other thesis, SLU.

Sjöström, Anna (2008) Fuktkvotens inverkan på oljeupptag och pigmentinträngning i tall (Pinus sylvestris L.) och gran (Picea abies L. Karst) vid impregnering med Linotechmetoden. Other thesis, SLU.

Skogar, Anna (2008) Mätegenskaper för fruktsamhet och modersegenskaper i fåraveln. Other thesis, SLU.

Skogar, Magnus (2008) Högvuxet gräs - en studie av skötselklassen högvuxet gräs utifrån ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv. Other thesis, SLU.

Skoglund, Malin (2008) Kundrelationer på Internet. Other thesis, SLU.

Slätt, Sara (2008) Hur kan blöt vetedrank lagras, hanteras och utfodras till mjölkkor? Other thesis, SLU.

Sokolov, Stanislav (2008) Financial analysis of the Russian forest product companies. Other thesis, SLU.

Sonntag, Liv (2008) Ambition biotop och succession. Other thesis, SLU.

Staaf, Cecilia (2008) Övervakning av ston i sen dräktighet genom transrektal ultraljudsundersökning av placentan. Other thesis, SLU.

Stadling, Per (2008) Kompetensförsörjning till skogsmaskinföretag. Other thesis, SLU.

Stampe, Oscar and Wahn, Andreas (2008) Strategier vid generationsskifte. Other thesis, SLU.

Stefansdottir, Hildur (2008) Icelandic landscape character assessment. Other thesis, SLU.

Steffen, Helena (2008) Älgens barkgnag på granstammar. Other thesis, SLU.

Stehn, Ilona (2008) Tecken på liv. Other thesis, SLU.

Stenmark, Marielle (2008) Överföring av radiocesium till potatis vid olika nedfallstidpunkter. Other thesis, SLU.

Stoor, Martin (2008) Uppdatering av båtnadskalkyl med hänsyn till nya faktorer. Other thesis, SLU.

Strandman, Jennifer (2008) Avel och fruktsamhet hos nordsvenska hästen. Other thesis, SLU.

Strohmaier, Linda (2008) Jämförelse mellan hundskolans och Svenska Brukshundklubbens kursdeltagare i Skaraborg. Other thesis, SLU.

Ström, Daniel (2008) En studie av sedimenttransport, död ved och kantzoner längs två vattendrag i Kilsbergen - från skog till slätt. Other thesis, SLU.

Ström, Pelle (2008) Drivarens produktivitet vid lossningsarbete. Other thesis, SLU.

Sturesson, Erik (2008) Parkens belysning. Other thesis, SLU.

Styffe, Johan (2008) Flottledsåterställning i norra Sverige:. Other thesis, SLU.

Stålhamre, Jenny (2008) Stadsrum för barn. Other thesis, SLU.

Sukell, Gabriella (2008) Tillgängligt landskap. Other thesis, SLU.

Sundin, Sara (2008) Vattenvård vid slutavverkning. Other thesis, SLU.

Sunnerdahl, Klara (2008) Användning av lekplatser. Other thesis, SLU.

Svennung, Annika (2008) Samarbetet mellan leverantör och dagligvaruhandel vid tillverkning av EMV. Other thesis, SLU.

Svensson, Anna (2008) Ett attraktivt snittblomssortiment från perenner odlade på friland. Other thesis, SLU.

Svensson, Caroline (2008) Tujaskogen i Böda Ekopark. Other thesis, SLU.

Svensson, Eva-Lena (2008) Tvångsparning och valpens tidiga utveckling - ett djurskyddsproblem? Other thesis, SLU.

Svensson, Jenny (2008) Design, anläggningsmetoder och skötseltekniker för hagmarksbestånd. Other thesis, SLU.

Svensson, Matilda (2008) Ökad trygghet i en bostadsnära utemiljö i staden. Other thesis, SLU.

Svensson, Petra (2008) Ips typographus and other bark and wood-boring beetles in girdled spruces. Other thesis, SLU.

Svensson, Raisa (2008) Värdet av ökad kvalitet av Tinnerö eklandskap. Other thesis, SLU.

Svensson, Åsa (2008) Landsbygdens miljökvaliteter - från folkmun till planering. Other thesis, SLU.

Sydow, Nils von (2008) Alnarps rehabiliteringsskog. Other thesis, SLU.

Sällström, Märit (2008) Physico-chemical characteristics of some soils from Mali and their potential in heavy metal removal. Other thesis, SLU.

Söder, Annie (2008) Industrivatten. Other thesis, SLU.

T

Terzieva, Ekaterina (2008) The Russian birch plywood industry. Other thesis, SLU.

Tallving, Carl and Rosdahl, Kristina (2008) Modeller för omvärldsanalys i trädgårdsnäringen. Other thesis, SLU.

Taubert, Jasmin (2008) Temperature requirement for germination of conidiospores and growth of mycelia of Heterobasidion annosum s.s. and Heterobasidion parviporum. Other thesis, SLU.

Teutschbein, Claudia (2008) Improvement of the WATBAL model for till soil hydrology with application to heavy metal transport. Other thesis, SLU.

Therp-Perico, Ingrid (2008) Skötsel och planteringsråd för perenner i digital form. Other thesis, SLU.

Thorstensson, Amalia (2008) Kunden i centrum. Other thesis, SLU.

Thunell, Anna (2008) Kvalitet och ekonomi i utförandet av förstagallring baserat på olika gallrings- och underväxtröjningsprogram. Other thesis, SLU.

Thuresson, Erik (2008) Ekonomiska konsekvenser för skogsbruket vid avsättning av mark för viltvårds- och jaktändamål. Other thesis, SLU.

Thuring, Henrik (2008) Gestaltning av årummet mitt emot stadsparken. Other thesis, SLU.

Tjernberg, Beatrice (2008) Naturlig förekomst av arsenik och avskiljning av arsenik från grundvatten. Other thesis, SLU.

Trishkin, Maxim (2008) The importance of and potential for stump treatment in Russian Karelia. Other thesis, SLU.

Triumf, Hanna (2008) Landskapsplanering och konnektivitetsförbättringar inom värdetrakter i Västerbottens län. Other thesis, SLU.

Trulson, Mattias (2008) Värmebehandlat trä – att inhämta synpunkter i produktutvecklingens tidiga fas. Other thesis, SLU.

Tullberg, Marja (2008) Hovbroskförbening hos svenska ardennerhästen. Other thesis, SLU.

Tunemar, Arvid (2008) Svenskt Sigills kvalitetssäkring av spannmål. Other thesis, SLU.

Tylstedt, Matilda (2008) Involvera flera. Other thesis, SLU.

Tyskling, Karin (2008) Biobränsle från det jämtländska jordbruket. Other thesis, SLU.

U

Uggla, Emelie (2008) Genetic correlation between feet and leg type traits and claw health in Swedish dairy cattle. Other thesis, SLU.

Ulvshammar, Karin (2008) Milk and meat producing animals in the world. Other thesis, SLU.

V

Vatnar, Gunnar (2008) Vatnsmyri liftoff - konkurranse om Vatnsmyri i Reykjavik. Other thesis, SLU.

Verbaan, Johanna (2008) En studie av den gestaltande handlingen. Other thesis, SLU.

Viiperi, Mira (2008) En retrospektiv epidemiologisk studie om hudproblem på dobermann. Other thesis, SLU.

Vörös, Annamaria (2008) Diet related changes in the gastrointestinal microbiota of horses. Other thesis, SLU.

von Celsing, Henrik (2008) Renar och klövvilt på järnvägar. Other thesis, SLU.

von Essen, Elisabeth (2008) Kulturpräglade miljökaraktärer i landskapet. Other thesis, SLU.

von Friesen, Lina (2008) Trädgårdsmästarens roll i en rehabiliteringsträdgård. Other thesis, SLU.

W

Wahlsteen, Eric (2008) Rhododendron ur undersläktet Vireya - något om dess karakteristika och användning i nordiska vinterträdgårdar. Other thesis, SLU.

Wahlström Novakovic', Hanna (2008) Klimat i miljökonsekvensbeskrivningar. Other thesis, SLU.

Wahlund, Petra (2008) Vegetationens betydelse för barnets lek. Other thesis, SLU.

Wahnström, Maria (2008) Förekomst av leukocyter i råsperma hos semingaltar. Other thesis, SLU.

Wallén, Paul (2008) Vegetationslösningar och andra metoder mot stranderosion. Other thesis, SLU.

Wartel, Monika (2008) Effekten av traktkil på det distala benets rörelsemönster hos travhäst. Other thesis, SLU.

Welander, Victoria (2008) Hypertrofisk kardiomyopati hos en familj brittiska korthårskatter. Other thesis, SLU.

Wessberg, Jessica (2008) Effekten av olika stora mjölkgivor på kalvars tillväxt och konsumtion av kraftfoder och hö. Other thesis, SLU.

Westling, Andreas (2008) Mellanmålsvanor i Sverige. Other thesis, SLU.

Wickström, Emelie (2008) Genetiska defekter hos nötkreatur. Other thesis, SLU.

Wigh, Lisa (2008) Behandling av utsäde. Other thesis, SLU.

Wikström, Anders (2008) Prydnadsgräs. Other thesis, SLU.

Witkowska, Izabela (2008) Spruce quality in mixed stands. Other thesis, SLU.

Wulff, Sofia (2008) Dagvatten i Märsta. Other thesis, SLU.

Z

Zenkert, Linnéa (2008) Ett grönt möte mellan eklandskapet och en ny stadsdel i Linköping. Other thesis, SLU.

Zettersten, Ann (2008) The Mulberry School. Other thesis, SLU.

Zonabend, Emelie (2008) Behov av managementverktyg i mjölkproduktionen. Other thesis, SLU.

Å

Åberg, Tora (2008) Öppen dagvattenhantering i urbana miljöer. Other thesis, SLU.

Åkerlund, Helena (2008) Studie av introduktionen av NorFor Plan för foderstatsberäkning till mjölkkor i Sverige. Other thesis, SLU.

Ö

Önneholm, Kristoffer (2008) Digitala fotogrammetriska arbetsstationer för skoglig flygbildstolkning. Other thesis, SLU.

Öst, Kristina (2008) Ett gestaltningsförslag till en del av lustträdgården vid Rosersbergs slott. Other thesis, SLU.

Östberg, Johan (2008) Samarbetsrutiner vid rotinträngningar. Other thesis, SLU.

Österdahl, John (2008) Utvärdering av autologt konditionerat serum. Other thesis, SLU.

Österström, Ann (2008) Flygbildsanalys av trädskiktets status efter brand. Other thesis, SLU.

Öxell, Cecilia (2008) Betula. Other thesis, SLU.

This list was generated on Fri Sep 22 17:52:12 2017 CEST.