Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators Name | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Å | Ó | Ö
Number of items: 320.

A

Ahlbäck, Lars (2006) Stölder och förebyggande åtgärder. Other thesis, SLU.

Ahlgren, Zacharias and Daniel, Jönsson (2006) Finansiering av lantbruksfastigheter. Other thesis, SLU.

Alverbäck, Anders (2006) Driva tulpaner i näringslösning eller i jord. Other thesis, SLU.

Andersson, Annelie (2006) Samband mellan galtars sociala beteende, ätbeteende och resultat i stationsprövning. Other thesis, SLU.

Andersson, Cecilia (2006) Mätning av kundnöjdhet hos privata skogsägare. Other thesis, SLU.

Andersson, Emil (2006) Alternativa skogsbruksmetoder i Norden. Other thesis, SLU.

Andersson, Jessica (2006) Kan digivningsbeteendet förutsäga senare fast födointag hos griskultingar? Other thesis, SLU.

Andersson, Karin (2006) Community Supported Agriculture (CSA) - en väg mot ökad uthållighet? Other thesis, SLU.

Andersson, Louise (2006) Representera och konsumera landet. Other thesis, SLU.

Andersson, Louise (2006) mRNA and natural endogenous antisense RNA in Dictyostelium discoideum. Other thesis, SLU.

Andersson, Veronika and Klingberg, Helene (2006) Diagnostiska metoder för växtvirus i nematodvektorer. Other thesis, SLU.

Arvidsson, Viktoria and Karlsson, Stina (2006) Att närma sig Boden. Other thesis, SLU.

Axelsson, Robert (2006) Natural and cultural continuous cover forests in Sweden. Other thesis, SLU.

Axling, Anna (2006) Tyck om Hedemora! Other thesis, SLU.

B

Back, Helena (2006) Lättridningens påverkan på hästens rörelsemönster i trav. Other thesis, SLU.

Baudou, Johan (2006) Vattendragsrestaurering i teorin och fiskinventering i praktiken. Other thesis, SLU.

Belbo, Helmer (2006) Technical specifications for solid biofuels. Other thesis, SLU.

Bengtson, Lisa and Paradis, Hanna (2006) Miljöeffekter av alternativa system för behandling av hushållsavfall i Santiago, Chile. Other thesis, SLU.

Bengtsson, Carl-Johan (2006) Entreprenörernas åsikter om Sydveds samarbetsförmåga. Other thesis, SLU.

Bengtsson, Stefan (2006) Evaluation of transgenic Campanula carpatica plants. Other thesis, SLU.

Bergdahl, Ida (2006) Inhysning av struts. Other thesis, SLU.

Bergfors, Anna (2006) Hackelselängdens betydelse för tuggtid och foderkonsumtion hos mjölkkor. Other thesis, SLU.

Bergh, Jörgen (2006) Vad tycker skogsägare om virkesinköpare och inköpsorganisationer? Other thesis, SLU.

Bergström, Maria (2006) Låga marktäckande perenner som undervegetation. Other thesis, SLU.

Bertilsson, Jannicke (2006) Effekt av ras och säsong på nötkreaturs avbetningsgrad av konkurrenskraftiga betesmarksväxter. Other thesis, SLU.

Bertilsson, Ulrika (2006) Vid vilken glukosnivå frisätter kor insulin? Other thesis, SLU.

Blomgren, Samuel (2006) Stormskador i stickvägsgallrade bestånd i sydvästra Sverige. Other thesis, SLU.

Blomquist, Anders (2006) Uppföljning av plantering på nedlagd åkermark i Skåne 1991-1996. Other thesis, SLU.

Blomqvist, Gustaf (2006) Alternativa stråbränslen i växtföljden. Other thesis, SLU.

Bohlin, Maria (2006) Undersökning av potentiella probiotiska organismer i tarmmikroflora hos häst med speciell hänsyn till Lactobacillus spp. Other thesis, SLU.

Borg, Niklas (2006) Analys av haptoglobin i bovint serum med surface plasmon resonance biosensorteknik. Other thesis, SLU.

Boström, Helene (2006) Gimo bruksområde - inventering och riskklassning enligt MIFO fas 1. Other thesis, SLU.

Boström, Patrik and Ekenstam, Carl af (2006) Utvärdering av miljöbonus IP-lantbruk. Other thesis, SLU.

Briland, Elin and Kronqvist, Cecilia (2006) Magnesiumstatus hos mjölkkor. Other thesis, SLU.

Brorsson, Jens (2006) Rekreationsanpassade skogsskötselplaner för friluftsområdena Mellsta och Skräddarbacken i Borlänge. Other thesis, SLU.

Brunberg, Emma (2006) Mapping of the silver coat colour locus in the horse. Other thesis, SLU.

Brunge, Emelie (2006) Förortens utemiljöer. Other thesis, SLU.

Bylin, Jonas (2006) Trycktampong efter mastektomi. Other thesis, SLU.

Bäckman, Henrik (2006) Underhållskostnader på rundbalspressar. Other thesis, SLU.

Båvius, Anna-Karin (2006) Mjölkningsfrekvensens inverkan på mjölkfettets kvalitet. Other thesis, SLU.

C

Carlsson, Maria (2006) Studie i exteriör belysning. Other thesis, SLU.

Carlsson, Marianne (2006) Skydd mot nitrat och bekämpningsmedel i dricksvatten. Other thesis, SLU.

Carlsson, Stina (2006) Staden som arena. Other thesis, SLU.

Cedergren, Aron (2006) Miljökonsekvensbeskrivning för en utökning av befintlig djurhållning. Other thesis, SLU.

Churski, Marcin (2006) Age structure and diameter distribution in a southern Swedish beech dominated landscape. Other thesis, SLU.

Claesson, Christian (2006) Mångbruk på Bäcksjö. Other thesis, SLU.

D

Dahl, Daniel (2006) Produktionsskillnader och virkesskador med olika typer av matarvalsar. Other thesis, SLU.

Delwig, Charlotta von (2006) Utvärdering av radiologiska kriterier för att bedöma tillståndet ileus på hund. Other thesis, SLU.

Dunker, Kristina (2006) Förändring av rädslans rum. Other thesis, SLU.

E

Edvardsson, Anna (2006) Digital guidning på campus Alnarp. Other thesis, SLU.

Edvarsson, Annica (2006) Mjölkningsfrekvensens påverkan på mjölkproteinets sammansättning och kvalitet. Other thesis, SLU.

Ekdahl, Marie and Kapusta, Gunnel (2006) Känsla och mening i trädgården. Other thesis, SLU.

Ekelöf, Joakim Evert (2006) Droppbevattningens inverkan på kvalitet och kvantitet hos Solanum tuberosum L i jämförelse med konventionell spridarebevattning. Other thesis, SLU.

Ekroth, Fredrik (2006) Brickbandets utemiljöer. Other thesis, SLU.

Ellgardt, Karin (2006) Triterpenes in apple cuticle of organically and IP cultivated apples. Other thesis, SLU.

Elving, Josefine (2006) Immunostimulatory DNA. Other thesis, SLU.

Engdahl, Jan-Olof (2006) Lönsamheten vid nystart av slaktsvinsproduktion. Other thesis, SLU.

Engquist, Marit (2006) Alléerna på Barsebäcks gods. Other thesis, SLU.

Engström, Annica (2006) Användning av dietfoder till hundar och katter på Smådjurskliniken vid SLU. Other thesis, SLU.

Ericsson, Maria (2006) Hjärtfrekvens och kortisolkoncentration hos valpar under olika typer av valptest. Other thesis, SLU.

Eriksson, Louise (2006) Välkommen. Other thesis, SLU.

Eriksson, Malin (2006) Landskapsanalys. Other thesis, SLU.

Eriksson, Maria (2006) Behaviour and growth of piglets weaned at 5 and 7 weeks of age in an organic environment. Other thesis, SLU.

Eriksson, Pontus (2006) Ett nytt växtsortiment - för inglasade miljöer. Other thesis, SLU.

Eriksson, Sofie (2006) Resursutnyttjande inom strategiska allianser. Other thesis, SLU.

Estevan Rodríguez, Eva (2006) Effect of cultivar mixture on the competitive ability of barley against weeds. Other thesis, SLU.

Ezebilo, Eugene Ejike (2006) Willingness to pay for biological diversity conservation in Simbu Province, Papua New Guinea. Other thesis, SLU.

F

Fahlsten, Sara (2006) Urbana utväxter. Other thesis, SLU.

Falkelius, Christian (2006) Development of international trade and use of biofuels. Other thesis, SLU.

Flensén, Andreas (2006) Ekonomiska konsekvenser av etanolproduktion i östra Sverige. Other thesis, SLU.

Forsberg, Erik (2006) Närvärme med bioenergi i Västra Ämtervik. Other thesis, SLU.

Forsmark, Petra (2006) Fodersammansättningens betydelse för tillväxt hos häst. Other thesis, SLU.

Frank, Niclas (2006) Underröjning i förstagallring. Other thesis, SLU.

Frank, Pär-Ragnar (2006) Jämförelse mellan maskinell markberedning/plantering med EcoPlanter och manuell plantering efter konventionell harvning. Other thesis, SLU.

Franzén, Emma (2006) Prästgårdsträdgårdar. Other thesis, SLU.

Fredricsdotter, Linda and Stigzelius, Ingrid (2006) Implementation of SA8000 in Indian garment manufacturing. Other thesis, SLU.

Fredriksson, Carl-Johan (2006) På jakt efter dalanavellaven Umbilicaria subglabra samt klättringens påverkan på lav- och mossvegetationen på Ålandsklipporna utanför Uppsala. Other thesis, SLU.

Fredriksson, Martin (2006) Optimal välfärd och hälsa för kalvar. Other thesis, SLU.

Fredriksson, Niclas (2006) Muramaris anläggningshistoria 1915-24. Other thesis, SLU.

Fridh, Sara (2006) Filmiska landskap. Other thesis, SLU.

Främling, Maja-Lena (2006) A study of Village Milking Centre in China. Other thesis, SLU.

Fröberg, Cecilia (2006) Karaktärisering av hund TK1 för användning som tumörmarkör. Other thesis, SLU.

Furenhed, Sara (2006) Ground-living predators of the apple fruit moth Argyresthia conjugella (Zell.). Other thesis, SLU.

Fällbom, Celina (2006) Om kritik. Other thesis, SLU.

G

Garcia, Ivan (2006) Grain receipts as collateral for agribusiness' financing. Other thesis, SLU.

Gaunitz, Anne (2006) Den enkla naturen och andligheten. Other thesis, UNSPECIFIED.

Germundsson, Carin (2006) Strötorvsanvändning i djurstallar. Other thesis, SLU.

Gossas, Carina (2006) Problem med röda hamburgare efter tillagning. Other thesis, SLU.

Grahn, Mikael (2006) Stamprofiler. Other thesis, SLU.

Granström, Fanny (2006) Socio-economic evaluation of furniture re-use. Other thesis, SLU.

Grip, Katarina (2006) Proliferation studies and extracellular matrix deposition in dynamic, 3-dimensional fibroblast culture. Other thesis, SLU.

Gruffman, Linda (2006) Post-transcriptional regulation of the expression of the flowering time gene FT in different light conditions. Other thesis, SLU.

Grybäck, Gustav (2006) Jämförande tidsstudie vid riskörning med kompakteringsskotare och traditionell "lätt" modifierad skotare. Other thesis, SLU.

Gunnarsson, Marie (2006) Clinical Pathology of Parrots. Other thesis, UNSPECIFIED.

Gustavsson, Linda (2006) Evaluation of cytotoxicity assays and a high-througput variant of the alkaline Comet assay in mouse lymphoma L5178Y cells. Other thesis, SLU.

Görlin, Karin and Simonsson, Emma (2006) Mind the gap. Other thesis, SLU.

H

Haby, Lena (2006) Kombisådd utan separata gödselbillar. Other thesis, SLU.

Hagberg, Cecilia (2006) Ökad longitudinell golvlutning i liggbås - inverkan på mjölkkors placering och liggbeteende i liggbås. Other thesis, SLU.

Hagegård, Erika (2006) Trakthyggesfria skogsbrukssätt. Other thesis, SLU.

Hamm, Astrid (2006) A landscape laboratory in Germany. Other thesis, SLU.

Hansen, Hanne (2006) Trädgård - en angelägen fråga. Other thesis, SLU.

Hansson, Jonas (2006) Trafikklasser för markplattor av natursten. Other thesis, SLU.

Hansson, Karl-Johan (2006) Förbättrad lönsamhet i växtodlingsföretag! Other thesis, SLU.

Hansson, Linnea (2006) Comparisons of infiltration capacitites in different parklands and farming systems of semi-arid Burkina Faso. Other thesis, SLU.

Heeger, Anna (2006) Hör träbränslena hemma i växthusen? Other thesis, SLU.

Heiding, Daniel (2006) Ekonomin i syrning av spannmål till mjölkkor. Other thesis, SLU.

Hellberg, Peter (2006) Inhyrning av maskintjänster. Other thesis, SLU.

Hennius, Maria (2006) S:t Sigfrids granne. Other thesis, SLU.

Henriksson, Elin Sofia (2006) Om att bygga landsbygd - ett ruralt planeringsexperiment i Botkyrka. Other thesis, SLU.

Hermansson, Malin (2006) Val av material och utformning av sinnesträdgårdar för gravt utvecklingsstörda. Other thesis, SLU.

Hjertqvist, Sofia (2006) Tre Högars park - från idéer och önskemål till gestaltningsförslag ur ett hälsofrämjande perspektiv. Other thesis, SLU.

Hjertén, Johanna (2006) Samband mellan hull, underhudsfett, levande vikt och fruktsamhet hos SRB och SLB. Other thesis, SLU.

Holmquist, Jenny (2006) Terapival vid behandling av lunginflammation hos kalv. Other thesis, SLU.

Holmström, Emma (2006) Bokhögstubbar i Klåveröds strövområde. Other thesis, SLU.

Holmström, Tomas (2006) Det sinnliga upplevandet av landskapet. Other thesis, SLU.

Hultberg, Tove (2006) Vedrötor i stadsträd. Other thesis, SLU.

Hultnäs, Mikael (2006) Skötselåtgärder vid nyetablering av skyddszoner vid bäckar i södra Värmland. Other thesis, SLU.

Häggström, Maria (2006) Beskrivning och analys av superovuleringsresultat och andra fertilitetsregistreringar vid Nötcenter Viken. Other thesis, SLU.

Hägnesten, Hillevi (2006) Zinc deficiency and iron toxicity in rice soils of Office du Niger, Mali. Other thesis, SLU.

I

Israelsson, Anna (2006) Är korta spenar ett problem i samband med mjölkning? Other thesis, SLU.

J

Jallow, Sabina (2006) På luffen. Other thesis, SLU.

Jangdal, Caroline (2006) Diabetes hos hund. Other thesis, SLU.

Jansson, Emma (2006) Landskapskaraktärsanalys - ett försök i Sverige. Other thesis, SLU.

Jansson, Karin (2006) Alby stadspark. Other thesis, SLU.

Jansson, Thomas (2006) Landskap för spontanidrott. Other thesis, SLU.

Jarander, Anna (2006) Bristande mjölknedsläppning hos förstakalvare. Other thesis, SLU.

Joelsson, Karin (2006) De halländska ljungmarkerna och deras försvinnande. Other thesis, SLU.

Joelsson, Tobias and Oscarsson, Johan (2006) Gårdsbutiken i stan. Other thesis, SLU.

Johan, Nilsson (2006) Ekonomi i vallfrödominerad växtföljd. Other thesis, SLU.

Johansson, Andreas (2006) Djurägarbehandlingar inom renskötseln. Other thesis, SLU.

Johansson, Eva-Lotta and Råsmark, Charlotta (2006) Staden i ord och handling. Other thesis, SLU.

Johansson, Jenny (2006) Marktäckande, lågväxt vegetation på ställverksmark. Other thesis, SLU.

Johansson, Jesper (2006) Vattens påverkan på betongdammar. Other thesis, SLU.

Johansson, Maria (2006) Idiopatisk cystit hos katt. Other thesis, SLU.

Johansson, Sara (2006) Storage conditions of yeheb (Cordeauxia edulis Hemsl.) seeds. Other thesis, SLU.

Johansson, Ted (2006) Förekomst av Lawsonia intracellularis och Brachyspira spp. hos häst i Sverige. Other thesis, SLU.

Johansson, Åke (2006) Renens fejskador på tall- och contortaplanteringar inom Malå samebys höst- och vinterbetesområden. Other thesis, SLU.

Johnsson, Carin (2006) Askgravlund - ett nytt gravskick. Other thesis, SLU.

Jonsson, Birgitta (2006) Varför mår träden bra? Other thesis, SLU.

Jonsson, Caroline (2006) Produktsäkerhet i livsmedelsindustrin. Other thesis, SLU.

Jonsson, Roger (2006) Kungsholms fort. Other thesis, SLU.

Jönsson, Lina (2006) Den svenska varmblodiga hästens avelsmål. Other thesis, SLU.

K

Karlsson, Alexander (2006) Jämförelse av fyra rundbalspressars packningsförmåga som funktion av grödans torrsubstanshalt. Other thesis, SLU.

Karlsson, Frida (2006) Privata markägares reflektioner med hänseende till den minskade röjningsaktiviteten. Other thesis, SLU.

Karlsson, Maria (2006) Utveckling Ulricehamn- om stora förändringar i en liten stad. Other thesis, SLU.

Karlsson, Miriam Frida (2006) Bekämpning av vita flygare (Aleurotrachelus socialis) i kassava (Manihot esculenta). Other thesis, SLU.

Karlsson, Petter and Sylvén, Olof (2006) Skogsmaskiners bränsleförbrukning. Other thesis, SLU.

Karlsson, Sofia (2006) Reducing farming household vulnerability in connection to khat cultivation. Other thesis, SLU.

Keonakhone, Thongsavanh (2006) A holistic assessment of the use of teak at a landscape level in Luang Phrabang, Lao PDR. Other thesis, SLU.

Krafft, Anna (2006) The effect of urban runoff on the water quality of the Sweetbriar Brook, Ampthill, UK. Other thesis, SLU.

Kronqvist, Cecilia and Briland, Elin (2006) Effekter av högt kaliumintag på magnesiumbalansen hos mjölkkor. Other thesis, SLU.

Kulneff, Cecilia (2006) A comparative study of urban and rural dairy management systems in Sudan. Other thesis, SLU.

L

Lagerholm, Carl Fredrik (2006) Strategier för skogsägande i svenska skogsföretag. Other thesis, SLU.

Lagerstedt, Åsa (2006) Ekologiskt uppfödda kycklingar. Other thesis, SLU.

Lagnefeldt, Kerstin (2006) Konstlandskap. Other thesis, SLU.

Lammi, Eric (2006) Markbehandling på boreal skogsmark med fokus på markberedning. Other thesis, SLU.

Lange, Gun (2006) Pesticide use in rice cultivation in Tarapoto, Peru. Other thesis, SLU.

Larnefeldt, Linda (2006) Förekomst av Helicobacter spp. hos hund. Other thesis, SLU.

Larsen, Rasmus Kløcker (2006) Operationalising the SARD-Initiative in Viet Nam. Other thesis, SLU.

Larson, Anna Maria (2006) Trygg i stadslandskapet? Ett exempel på genusperspektiv i stadsplanering. Other thesis, SLU.

Larsson, Anders (2006) Scandinavian Farmers. Other thesis, SLU.

Larsson, Evelina (2006) Grazemore DSS för att prediktera beteskvalitet för mjölkkor. Other thesis, SLU.

Larsson, Maja (2006) En jämförelse av Sveriges och Storbritanniens producentansvar för förpackningar. Other thesis, SLU.

Larsson, Marie and Olsson, Teresia (2006) Utvärdering och skötselanalys av rhododendrondalen i Göteborgs botaniska trädgård. Other thesis, SLU.

Larsson, Niclas (2006) Skogssådd med tall och gran. Other thesis, SLU.

Larsson, Ulrica (2006) Ulleråker sjukhus. Other thesis, SLU.

Lennmo, Emma (2006) Växters upptag av spårämnen från rödfyr. Other thesis, SLU.

Lilja Johansson, Marjo (2006) Tidsstudier i kalvuppfödning. Other thesis, SLU.

Lind, Agneta (2006) Utveckling och applicering av en aviditets-ELISA för bovint respiratoriskt syncytialt virus. Other thesis, SLU.

Lindberg, Louise (2006) A genetic study of summer eczema in Icelandic horses. Other thesis, SLU.

Lindgren, Emma (2006) En jämförande studie av kalvuppfödningen på KRAV-anslutna och konventionella mjölkgårdar. Other thesis, SLU.

Lindgren, Lisa (2006) Olssons trädgård. Other thesis, SLU.

Lindholm, Gustav (2006) Sågverksbranschens kostnads- och intäktsstruktur. Other thesis, SLU.

Lindström, Kenneth (2006) Resultat av- och skogsägares inställning till- riktad röjningsinformation. Other thesis, SLU.

Ljungqvist, Agneta (2006) Hund lämnad ensam i bil. Other thesis, SLU.

Lundgren, Cecilia (2006) Om den goda badplatsen. Other thesis, SLU.

Lundgren, Johan (2006) Störs laxens lekvandring i en kraftverkspåverkad älvsträcka? Other thesis, SLU.

Lundh, Christian (2006) Ett svenskt landskap i Australien. Other thesis, UNSPECIFIED.

Lundin, Petter (2006) Kostnadseffektiv minskning av koldioxidutsläpp från tunga fordon i Sverige. Other thesis, SLU.

Lundström, Ted (2006) Kartläggning och analys av försörjningskedjor, Setra Group - två fallstudier. Other thesis, SLU.

Löfberg, Sofia (2006) Tillväxt hos Husmossa (Hylocomium splendens) i boreal skog och växthus. Other thesis, SLU.

Löfström, Susanne (2006) Erfarenheter av brukarmedverkan. Other thesis, SLU.

Löthman, Johanna (2006) Effekt av huvudets position på avståndet mellan tornutskotten i thoracolumbalregionen på häst. Other thesis, SLU.

M

Magnus, Nilsson (2006) Jämförelseförsök mellan ogräsharvning och radhackning. Other thesis, SLU.

Magnusson, Markus (2006) Fönster mot naturen. Other thesis, SLU.

Malmros, Andreas (2006) Interspecific and intraspecific competitive interactions in Brook charr, Salvelinus fontinalis, and Brown trout, Salmo trutta. Other thesis, SLU.

Manevska Tasevska, Gordana (2006) An economic analysis of the Macedonian viticulture. Other thesis, SLU.

Martinson, Viktoria and Persson, Ida (2006) Kallmur av granit. Other thesis, SLU.

Mattsson, Caroline (2006) Olika typer av täckning och samodling och dess påverkan på antalet skadegörare i en Pak choi odling. Other thesis, SLU.

Mattsson, Johanna (2006) Akut prostatit hos hund. Other thesis, SLU.

Mattsson, Lisa (2006) Policy to promote the production and use of bio-fuels to meet the energy challenge in the transport sector of developed countries. Other thesis, SLU.

Mauritz, Jeanette (2006) Medlemmens nytta av vidareförädling i ett lantbrukskooperativt företag. Other thesis, SLU.

Meelby, Madeleine (2006) Utformning av förslag till privatträdgård på Stavstensudde. Other thesis, SLU.

Modéer Grahm, Efva and Lindblad, Anders (2006) Skapandet av en modernistisk trädgård. Other thesis, UNSPECIFIED.

Moll, Erik (2006) Upptagningskvalité på sockerbetor. Other thesis, SLU.

Moscoso, John (2006) Pålsjö forest, actual situation and evaluation of the forest management. Other thesis, SLU.

Mörner, Gabriel (2006) Kinas intåg på skogsvarumarknaden. Other thesis, SLU.

N

Nilsson, Anna (2006) Välkommen. Other thesis, SLU.

Nilsson, Carolin (2006) Utfodring av föl före och efter avvänjning. Other thesis, SLU.

Nilsson, Charlotte (2006) Produktutveckling av gurka. Other thesis, SLU.

Nilsson, Janet (2006) Plesiomonas shigelloides – en ovanlig orsak till diarré hos katt? Other thesis, SLU.

Nilsson, Jörgen (2006) Utvärdering av röjningskurser givna av skogsvårdstyrelsen i Värmland-Örebro. Other thesis, SLU.

Nilsson, Lars (2006) Planering och anläggning av en uteplats i parhusområde. Other thesis, SLU.

Nilsson, Marita (2006) Daglilja. Other thesis, SLU.

Nilsson, Per (2006) Effects of refuge availability on growth and survival of YOY Arctic char (Salvelinus alpinus). Other thesis, SLU.

Nilsson, Thilda (2006) A risk assessment of Bemisia tabaci and its quarantine status in Sweden. Other thesis, SLU.

Nilsson, Åse (2006) Ligghallsareans inverkan på beteenden hos högdräktiga ston i lösdrift. Other thesis, SLU.

Nitsch, Kristina (2006) Ljud eller oljud? Other thesis, SLU.

Nolin, Lina (2006) WaNuLCAS modelling of runoff and soil loss for different agroforestry scenarios in a catchment in Northern Vietnam. Other thesis, SLU.

Nordenhäll, Sara (2006) Åkertistel. Other thesis, SLU.

Nordh, Helena (2006) Parkkaraktärer. Other thesis, SLU.

Nordin, Annika (2006) Nitrogen based sanitation of source separated faecal matter. Other thesis, SLU.

Norell, Maria (2006) Undersökning av global epigenetisk metyleringsstatus hos juvertumörer på hund. Other thesis, SLU.

Nyström, Maria (2006) Development of a cell model for studies of the secretion of xenobiotics into milk. Other thesis, SLU.

Nyström, Monica (2006) Kastanjemalen Cameraria ohridella. Other thesis, SLU.

O

Ohlson, Karin (2006) Antikroppsstatus mot kattpest hos lejonen i Kolmårdens Djurpark. Other thesis, SLU.

Ohlsson, Åsa (2006) H295R-cells as a model system for detection of toxic effects on the adrenal aldosterone synthesis pathways. Other thesis, SLU.

Olausson, Anders (2006) Torkad eller gastät lagrad spannmål till värphöns. Other thesis, SLU.

Olive, Emmanuel (2006) Functional characterization of poplar and Arabidopsis wood - related hydrolases by reverse genetics and overexpression in Arabidopsis. Other thesis, SLU.

Olken, Lena (2006) Analysis of soybean-proteins (Glycine max) by two-dimensional electrophoresis and MALDI-TOF. Other thesis, SLU.

Olofsson, Eva (2006) Balanserad samhällsbyggnad i Eslövs kommun. Other thesis, SLU.

Olofsson, Helena (2006) Vattenjärnhaltens betydelse för mjölkkors hälsa och produktion. Other thesis, SLU.

Olsson, Anna (2006) Buskar för barns utemiljö. Other thesis, SLU.

Olsson, Elin (2006) I ett obrukbart landskap. Other thesis, SLU.

Olsson, Johanna (2006) Förändring av radiocesiumtillståndet i jordbruksgrödor i Gävleborgs, Västmanlands och Uppsala län efter Tjernobylolyckan samt en fallstudie med stallbalansberäkningar på en mjölkgård. Other thesis, SLU.

Olsson, Olof (2006) Rekreation och utomhuspedagogik i tätortsnära skog. Other thesis, SLU.

Osbjer, Kristina (2006) Methodology in recording data on pig health and production in the Lao People's Democratic Republic. Other thesis, SLU.

P

Palmgren, Lotta (2006) Istället för träd. Other thesis, SLU.

Palmkvist, Kristofer (2006) Utvecklingen hos nattskatta (Solanum nigrum L.) och dess bekämpningsbehov i konservärtsodling. Other thesis, SLU.

Palmstierna, Amanda (2006) Regional utvecklingsplanering och grönstruktur. Other thesis, SLU.

Persson, Karin (2006) Vatten som väcker sinnena. Other thesis, SLU.

Peräläinen, Lina (2006) Variations in the performance of maize (Zea mayz) yield under reclaimed wastewater irrigation in south-eastern Australia. Other thesis, SLU.

Petersen, Axel af (2006) Privata markägares syn på vindskadeförebyggande åtgärder. Other thesis, SLU.

Petersson, Patrick (2006) Hur en övergång till ett automatiskt mjölkningssystem påverkar juverhälsan. Other thesis, SLU.

Pettersson, Anna (2006) Strandskyddet. Other thesis, SLU.

Pettersson, Josefine (2006) Växtbäddar för träd i gatumiljö. Other thesis, SLU.

Pettersson, Karin (2006) Root development of Lolium perenne in diesel contaminated soil. Other thesis, SLU.

Pettersson, Malin (2006) Våtmarker för näringsretention i Lillån. Other thesis, SLU.

Prejer, Ebba (2006) Konsumentbeteende vid köp av färsk fisk. Other thesis, SLU.

Pålsson, Ingela (2006) Communication in the Skrylle forest. Other thesis, SLU.

Pålsson, Marcus (2006) Konsekvenser för äggproducenter efter förändring i djurskyddslagen avseende inhysning av värphöns. Other thesis, SLU.

Q

Qvarnström, Elin (2006) "De tycka emellertid av gammal vana att det smakar gott, och tro dessutom att det är bra för hälsan". Other thesis, SLU.

Qvist, Per (2006) Millesgården. Other thesis, SLU.

R

Rajala, Fredrik (2006) Ekonomiska konsekvenser av förändrad röttolerans vid Bravikens Pappersbruk. Other thesis, SLU.

Riikonen, Annina and Kenic, Miriam (2006) Preserving biodiversity of the Ecudorian rainforest. Other thesis, SLU.

Román Galán, Pilar (2006) Behaviour of 137Cs in a raised bog in central Sweden. Other thesis, SLU.

Rosendahl, Maria and Walle, Axel (2006) Bakomliggande faktorer till vertikal integration mellan dagligvaruhandeln och kött- och charkindustrin. Other thesis, SLU.

Roslund, Annika (2006) En studie av Helleborus. Other thesis, SLU.

Roswall, Joakim (2006) Datering av röta i hålekar. Other thesis, SLU.

Roth, Elna (2006) Kyrkogårdsskötsel utlagd på entreprenad. Other thesis, SLU.

S

Sahlin, Ann (2006) Effects of particle length and maturity stage of whole crop barley silage on feed intake, chewing activity and eating behaviour by growing dairy steers. Other thesis, SLU.

Samuelsson, Fredrik (2006) The potential for quality production in birch stands in north-eastern China using different precommercial thinning strategies. Other thesis, SLU.

Sandin, Lena and Hagsten, Louise (2006) Miljöarbete i försäkringsbranschen. Other thesis, SLU.

Schlyter, Sara (2006) Screens. Other thesis, SLU.

Schmiterlöw, Henrik (2006) Småskalig utsädesproduktion. Other thesis, SLU.

Schwer, Carolin Susanne (2006) Impact of foliar fungi on dogroses. Other thesis, SLU.

Siebrand, Sander (2006) Participatory forest management in conflict situations. Other thesis, SLU.

Siekas, Ann-Charlott (2006) Populationsstruktur och genetisk analys av exteriöra egenskaper hos svensk ardenner. Other thesis, SLU.

Silfving, Charlotte (2006) Konsekvenser av NORFOR-systemet vid beräkning av foderstater för mjölkkor. Other thesis, SLU.

Sixtensson, Ola (2006) Kväve i mark och gröda från sådd till skörd vid odling av höstraps (Brassica napus L.). Other thesis, SLU.

Sjölander, Christina (2006) Träd som berör. Other thesis, SLU.

Sjölund, Leo (2006) Ett objekt. Other thesis, SLU.

Sjölund, Sara (2006) Hållbarhetsredovisning till nytta för finansiella intressenter? Other thesis, SLU.

Skov, Mads Chrisrian Roiy (2006) Risk communication in forestry consulting. Other thesis, SLU.

Skreta, Magdalena (2006) Applying Swedish programmes projecting forest development to Polish forestry conditions. Other thesis, SLU.

Spångberg, Camilla (2006) Bakre skallgropens form hos hund. Other thesis, SLU.

Stafström, Åsa (2006) Hypoadrenokorticism hos storpudel. Other thesis, SLU.

Stamblock, Louise (2006) Sköldpaddsdammen som en naturlig oas på Mallorca. Other thesis, SLU.

Standio, Bartosz (2006) Analysis of kNN dataset according to its use in wind throw risk simulation. Other thesis, SLU.

Stenberg, Jenny (2006) Effekter på virkesproduktion och miljö av igenläggning av skogsdiken. Other thesis, SLU.

Stenshamn, Katarina (2006) Evaluation of kallikrein 7 (KLK7) and serine protease inhibitor kazal-type 5 precursor (SPINK5) as candidate genes in canine atopic dermatitis in boxer and west highland white terrier. Other thesis, SLU.

Strand, Emelie (2006) En uppföljning av analysresultat (serologi och virus) av EAV på seminhingstar i Sverige år 2002 och 2005. Other thesis, SLU.

Stridsman, Anna (2006) Kvalitet på vägdata. Other thesis, SLU.

Ström, Karin (2006) Species richness correlations between taxa calculated from species-area relationships. Other thesis, SLU.

Ståhl, Johan (2006) Skogen i parken. Other thesis, SLU.

Stålberg, Annie (2006) Agrarian reform in Venezuela. Other thesis, SLU.

Stålberg, Annie (2006) Gynnar eller motverkar kommunerna kostnadseffektiv miljöstyrning. Other thesis, SLU.

Sundqvist, Lotta (2006) Does social activity and management routines affect the horses interest for humans? Other thesis, SLU.

Svensson, Anna (2006) Tvåstegsavvänjning av köttraskalvar med hjälp av nosbricka. Other thesis, SLU.

Svensson, Johan (2006) Lantbrukaren som energiproducent. Other thesis, SLU.

Svensson, Niklas (2006) Logistik för stråbränsle. Other thesis, SLU.

Söderlind, Kerstin (2006) Från militärområde till stadspuls. Other thesis, SLU.

Söderström, Björn (2006) Tillvaratagande av GROT i skärgårdsnära miljö. Other thesis, SLU.

T

Tellalov, Yordan (2006) Relative female reproductive output of grafted Scots pine (Pinus sylvestris) clones planted on different places. Other thesis, SLU.

Tenow, Eva (2006) Bellevue - en studie av verksamheter och småindustri i stadslandskapet. Other thesis, SLU.

Thell, Annelie (2006) Design och förädling av en liten och kustnära trädgård. Other thesis, SLU.

Therell, Lisa (2006) Kvarteret Veiberg. Other thesis, SLU.

Thorn-Andersen, Ylva (2006) Naturvårdsrestriktioners effekter på brukandet av ädellövskogen i Skåne. Other thesis, SLU.

Thuresson, Henrik (2006) Effektivare hantering av foderspannmål. Other thesis, SLU.

Tröjer, Anders (2006) Sticklingsförökning av frilandsrosor. Other thesis, SLU.

Tuna, Emelj (2006) The tobacco sector in the Republic of Macedonia. Other thesis, SLU.

Turesson, Elias (2006) Viltets inverkan på vegetationsutvecklingen i en Sydsvensk skogsföryngring. Other thesis, SLU.

U

Uddin, Mohammad Nasir (2006) The relationship between urban forestry and poverty alleviation. Other thesis, SLU.

Umeland, Petra (2006) Genetisk variation av betydelse för mjölkkvalitet i Rödkullerasen. Other thesis, SLU.

Ureña Lara, Fransisco Javier (2006) Spanish woodworking industry. Other thesis, SLU.

V

Vikström, Simon (2006) Införande av mjuka golv för mjölkkor. Other thesis, SLU.

Vinkka, Patricia (2006) Lövgångens historia och framtid. Other thesis, UNSPECIFIED.

W

Wallin, Fredrik (2006) Produktionskalkyler för biobränslen. Other thesis, SLU.

Westin, Ann-Sofie Eva (2006) Kakträd och krokofanter. Other thesis, SLU.

Westin, Sandra (2006) Bergsbrunna södra. Other thesis, SLU.

Westman, Karl-Erik (2006) Investering i spannmålstorkning och lagring på gårdsnivå. Other thesis, SLU.

Wieslander, Emilie (2006) Tegel och klinker - keramiska material på mark. Other thesis, SLU.

Wiklund, Erik (2006) Vårlamm eller dikoproduktion i Dalarna. Other thesis, SLU.

Wildt-Persson, Erik (2006) Gårdsbaserade system för spannmålshantering i den framtida Lantmännenorganisationen. Other thesis, SLU.

Wistedt, Anna (2006) Genetic analysis of stifle arthrosis in Swedish boxer dogs. Other thesis, SLU.

Wåhlin, Per (2006) Vindfällning i naturliga och skapade bryn och kanter. Other thesis, SLU.

Y

Ydmark, Magnus (2006) Samverkansplanering. Other thesis, SLU.

Z

Zorn, Ragnar (2006) Market experiences when exporting organic food. Other thesis, SLU.

Å

Åberg, Malin (2006) Användandet av samlingsprover för att bestämma besättningsstatus för smitta med Dictyocaulus viviparus hos förstagångsbetande nötkreatur. Other thesis, SLU.

Åkerlund, Martin (2006) Utvärdering av CTI på virkesfordon. Other thesis, SLU.

Åkesson, Elias (2006) Etablering av höstvete med reducerad jordbearbetning. Other thesis, SLU.

Åkesson, Erik (2006) Majstorkning. Other thesis, SLU.

Åkesson, Johan (2006) Prislisteoptimering för ett sågverk - Jarlträ AB. Other thesis, SLU.

Åström, Håkan (2006) Plantetablering och tillväxt för sådd och planterad tall 2-5 år efter markberedning med harv eller Huminmix-teknik inom Holmen Skog distrikt Norsjö. Other thesis, SLU.

Ó

Ólafsdóttir, Lísa (2006) Förekomst och grad av osteokondros i distala radius och ulna hos konventionellt och KRAV-uppfödda slaktsvin. Other thesis, SLU.

Ö

Öhman, David (2006) Transcriptomes of Populus lines modified in Pectin methylesterase expression reveal activation of oxidative stress signaling pathways. Other thesis, SLU.

Öhmark, Sara (2006) An application of the bait-marking method for the study of spatial activity of wild boar in southern Sweden. Other thesis, SLU.

Öhrn, Petter (2006) Effekten av metyljasmonat som skydd mot gnag av snytbagge (Hylobius abietis) på gran- och tallplantor. Other thesis, SLU.

Öijer, Johanna (2006) Immunokastrering av hangrisar. Other thesis, SLU.

Östlund, Ida (2006) A candidate gene approach to identify genes predisposing for the autoimmune disease canine lymphocytic thyroiditis (CTL). Other thesis, SLU.

This list was generated on Sat Sep 23 03:46:49 2017 CEST.