Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators Name | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Å | Ö
Number of items: 249.

A

Adielsson, Stina (2005) Statistical and neural network ananlysis of pesticide losses to surface water in small agricultural catchments in Sweden. Other thesis, SLU.

Ahlgren, Eira (2005) Andlig växtodling, historiesyn och kunskapsteori - hur hänger dessa begrepp ihop? Other thesis, SLU.

Ahnström, Ellinor (2005) Sveriges handelsvägar för tomat och äpple. Other thesis, SLU.

Alaby, Carina (2005) Trender på den svenska perennamarknaden. Other thesis, SLU.

Albertsson, Johannes and Jeppson, Simon (2005) Selecting plant species for the occasion of the 300th anniversary of Carl von Linné at Möckelsnäs. Other thesis, SLU.

Albinsson, Nils (2005) Import av entreprenad- & lantbruksmaskiner. Other thesis, UNSPECIFIED.

Ambjörn, Marcus and Lagerstedt, Per (2005) Hackelselängden beroende av skördemetod. Other thesis, SLU.

Andersson, Annette (2005) Kons fertilitet. Other thesis, SLU.

Andersson, Christoffer (2005) Bioenergi från röjningsgallringar. Other thesis, UNSPECIFIED.

Andersson, Jenny (2005) Reducerad jordbearbetning. Other thesis, SLU.

Andersson, Kristoffer (2005) Att bygga för lönsamhet. Other thesis, SLU.

Andersson, Linus and Kumm, Erik (2005) Estonian logging companies. Other thesis, SLU.

Andersson, Stefan (2005) Spread of the introduced tree species Prosopis juliflora (Sw.) DC in the Lake Baringo area, Kenya. Other thesis, SLU.

Andersson, Stina (2005) Kålgallmygga, Contarinia nasturtii Kieffer. Other thesis, SLU.

Arnerdal, Sofia (2005) Predictions for voluntary dry matter intake in dairy cows. Other thesis, SLU.

Arnold, Carl-Adam von (2005) Hur kan spannmålsproducenter skapa kundanpassning? Other thesis, SLU.

Arvelius, Per (2005) Genetisk och etologisk analys av vallningsbeteende hos border collie. Other thesis, SLU.

Arvidsson, Anna and Larsson, Maria (2005) Handel med utsläppsrätter - hur företagsstrategier påverkas. Other thesis, SLU.

Axelsson, Anders (2005) Arbetsmiljön på plantskolor. Other thesis, SLU.

B

Bager, Helena (2005) Un inventario de productos forestales no maderables usados por los pobladores en la zona de amortiguamiento de un parque nacional en la Amazonia Peruana. Other thesis, SLU.

Bager, Helena (2005) An inventory of Non- Wood Forest Products used by people living in the buffer zone of a national park in the Amazonian Peru. Other thesis, SLU.

Bardosson, Bodil (2005) Tycker dagens naturbrukselev att djurskötaryrket har hög status? Other thesis, SLU.

Benéus, Lisa (2005) Lokalisationen av osteochondrosförändringar hos svenska halvblodshästar. Other thesis, SLU.

Berg, Josefin (2005) Modelling nitrogen flows in peri-urban vegetable field plots in Nanjing, China. Other thesis, SLU.

Berg, Susanna (2005) Kraftfoderstation till hästar. Other thesis, SLU.

Bergsten, Marcus (2005) Skogsmarksgödsling. Other thesis, SLU.

Bergström, Carin (2005) Produktion av finfibrig ull genom avel och utfodring - inkorsning av merino i sveafårsbesättningar. Other thesis, SLU.

Bergström, Dan (2005) Pelletering av tallspån. Other thesis, SLU.

Bergström, Sara (2005) Hyperton vätskebehandling av kor med högersidig löpmagsdislokation. Other thesis, SLU.

Berlin, Anna and Eitrem, Sofia (2005) Tomato diseases, quality, yield and pesticide use. Other thesis, SLU.

Bjerner, Jakob (2005) Betydelsen av felaktig information i traktbanken. Other thesis, SLU.

Blicharska, Malgorzata (2005) Using a Swedish forest biodiversity assessment under Polish conditions. Other thesis, SLU.

Blomquist, Lisa (2005) Kvinnligt företagande. Other thesis, SLU.

Blomqvist, Christina (2005) Livet mellan husen. Other thesis, SLU.

Bodegård, Gabriele (2005) Mänsklig påverkan på mindre vattendrag i skogslandskapet. Other thesis, SLU.

Bradley, Hanna (2005) Variation in back conformation and prevalence of ulcers on the shoulders. Other thesis, SLU.

Bratt, Jenny and Eriksson, William (2005) Arbetsmiljö i stora mjölkkobesättningar. Other thesis, SLU.

Brolin, Håkan (2005) Sverigestallet eller uppbundet. Other thesis, SLU.

Bruno Franco, Paola (2005) Distribution of biogenic and non-biogenic trace metals in roadside soils. Other thesis, SLU.

Brömses, Erika (2005) Inventering och riskklassning av förorenade områden i Öna och Östnor. Other thesis, UNSPECIFIED.

Burstedt, Jörgen (2005) Detaljhänsyn efter slutavverkning. Other thesis, SLU.

Bush, Terrence (2005) Biodiversity and sectoral responsibility in Swedish forestry policy 1988-1993. Other thesis, SLU.

Byström, Anna (2005) Influence of draw reins on the gate kinematics at the trot. Other thesis, SLU.

Bäckström, Anna (2005) Upprepade ljusstimuli orsakar interferens i mörkeradapterade elektroretinogram hos hund. Other thesis, SLU.

Bååth Jacobsson, Susanne (2005) Vomnedbrytningsprofil av fiber i helsäd - effekt av gröda, skördetidpunkt och metodik. Other thesis, SLU.

Börjesson, Sara (2005) Undersökning av retrobulbärområdet på hund med hjälp av ultraljud. Other thesis, SLU.

C

Carlsson, Elin (2005) Konkurrenssituationen för den svenska morotsbranschen. Other thesis, SLU.

Carlsson, Lars (2005) Finansiering av djurstall. Other thesis, SLU.

Carlsson, Lars (2005) Naturlig föryngring av lövskogar i Örebro län. Other thesis, SLU.

Carlsson, Maria (2005) Design proposal for milk centre with mechanical cooling for dairy cattle in tropical climate. Other thesis, SLU.

Carlsson, Per (2005) Möjligheter att öka effektiviteten och det ekonomiska utfallet av barkhanteringen vid Seskarö sågverk. Other thesis, SLU.

Chaminade, Guillermo (2005) Topography, soil carbon-nitrogen ratio and vegetation in boreal coniferous forests at the landscape level. Other thesis, SLU.

Claesson Lundin, Märta (2005) Fear reactions in riding horses. Other thesis, SLU.

D

Dahl, Tove (2005) Behandling av hypertyreoidism hos katt med radioaktivt jod. Other thesis, SLU.

Danielsson, Hanna (2005) Mineralämnen i fullfoder. Other thesis, SLU.

Delavaux, Hugo (2005) Cultivation of trees as a way to achieve diversification for smallholdings in Nicaragua. Other thesis, SLU.

Diaz Gonzáles, José David (2005) A time study and description of the work methods for the field work in the National Inventory of Landscapes in Sweden. Other thesis, SLU.

Dreierström, Cecilia (2005) Tungelsta med trädgårdstema. Other thesis, SLU.

Drottberger, Annie (2005) The Relationship between Vegetable Growers and the Supermarkets. Other thesis, SLU.

Du Rietz, Mats and Ekman, Johan (2005) Större skogsägares val och förutsättningar. Other thesis, SLU.

Dunbäck, Linda (2005) Tenoskopi. Other thesis, SLU.

E

Edqvist, Karin and Källgården, Elin (2005) Svenskt Sigill. Other thesis, SLU.

Ek, Jonas (2005) Certifiering och Gröna skogsbruksplaner idag och i framtiden. Other thesis, SLU.

Ek, Kristofer and Furness-Lindén, Anna (2005) Syns vi - finns vi !? Other thesis, SLU.

Ekberg, Maria (2005) Vårtor på mjölkkornas spenar. Other thesis, SLU.

Eliasson, Johanna (2005) Besökares påverkan på Nordens Arks vargflock. Other thesis, SLU.

Ericson, Sofia (2005) Askans inverkan på beläggningstendensen i ett biobränsleeldat kraftvärmeverk och växtplatsens påverkan på askegenskaperna. Other thesis, SLU.

Eriksson, Jonas (2005) Prevalens av subkliniskt smittade katter med vingelsjuka i Göteborg jämfört med Uppsala. Other thesis, SLU.

Eriksson, Marie and Lundström, Jonas (2005) Flodkräftans biologi och status i fyra sjöar på Ulvöarna. Other thesis, SLU.

Eriksson, Mattias (2005) Sveaskogs möjligheter att utveckla trädbränsleverksamheten i Västerbotten och södra Norrland. Other thesis, SLU.

Esberg, Camilla (2005) Inventering av förorenad mark på LKAB´s industriområden i Kiruna, Svappavaara och Malmberget. Other thesis, SLU.

F

Fant, Daniel (2005) Prevalens av Sarcoptes scabiei hos thailändska gatuhundar. Other thesis, SLU.

Forsberg, Sam (2005) Kvickrotsstudier: 1. Kvickrotens reaktion på myllningsdjup, kvävemängd och kväveplacering i konkurrens med gröda. 2. Reducerad glyfosatanvändning på trädad åkermark. Other thesis, SLU.

Forslund, Johanna (2005) Illegal rovdjursjakt. Other thesis, SLU.

Frank, Alexandra (2005) Karaktärisering av Gremmeniella-skadade bestånd inom Holmen Skog AB. Other thesis, SLU.

Fredriksson, Carl and Sjölander, Johan (2005) Uppvärmning med spannmål och trädbränslen. Other thesis, SLU.

Friberg, Liza (2005) En retrospektiv studie av hovbensfrakturer på svenska varmblodiga travhästar. Other thesis, SLU.

Frostensson, Andreas (2005) Planering. Other thesis, SLU.

Fröberg, Carl Peter (2005) Röjningsbenägenheten bland privata skogsägare. Other thesis, SLU.

G

Gabrielson, Malin and Madsen, Karin (2005) Djurskydd för paragrafernas eller djurens skull? Other thesis, SLU.

Grill, Kristina (2005) Effects of interplant defence signalling on production and allocation of biomass. Other thesis, SLU.

Grönvik, Mats (2005) Creativity and gardening. Other thesis, SLU.

Gudmundsson, Lydia (2005) Uppbyggnaden av ett foderstatsprogram för dikor. Other thesis, SLU.

Gustafsson, Ingrid (2005) EU ger eko bland korna - från uppbundet till lösdrift. Other thesis, SLU.

Gustafsson, Jonas and Gunnarsson, Karl-Anders (2005) Samarbete mellan lantbruksföretag. Other thesis, SLU.

Gustafsson, Linda (2005) Betydelsen av prokainets nedbrytning i plasma vid penicillinchock hos häst. Other thesis, SLU.

Gålnander, Helena (2005) Bevarande av naturvärdesträd i enlighet med FSC och Holmen Skogs naturvårdspolicy. Other thesis, SLU.

Göransson, Paul (2005) Värdering för markåtkomst vid järnvägs- och motorvägsbyggnation. Other thesis, SLU.

Göransson, Tony (2005) Svartedalens naturreservat. Other thesis, SLU.

H

Hagström, Dan (2005) Metod för urval av bäriga bestånd längs med bäriga vägar i Sveaskogs planeringsområde Råneå och Överkalix. Other thesis, SLU.

Hamilton, Edvard (2005) Projektering av fårstall. Other thesis, SLU.

Hansson, Ingrid (2005) Skördemetoder av industrihampa. Other thesis, SLU.

Hansson, Marie (2005) Flanksnitt som alternativ till linea-albasnitt vid ovariohysterektomi av tik. Other thesis, SLU.

Haraldsson, Martin (2005) Skötselmetoder för bestånd med produktions- och naturvårdsmål. Other thesis, SLU.

Hedberg, Ann-Sofie (2005) Genetisk variation i brunststyrka hos svenska mjölkkor. Other thesis, SLU.

Hedin, Kim (2005) Jordbearbetningsstrategier på hösten inför vårsådd på tyngre lerjordar. Other thesis, SLU.

Hedman, Yvonne (2005) Studies of root formation of micropropagated shoots in vitro and cuttings from light treated mother plants ex vitro. Other thesis, SLU.

Hellström, Annelie (2005) Påverkan av prostaglandin & hCG på dubbelovulation och tvillingdräktighet hos ston. Other thesis, SLU.

Hermansson, Henrik (2005) Effektivare traktordemonstrationer. Other thesis, SLU.

Hermansson, Maria (2005) Retrospektiv studie av porcint circovirus typ 2 och postweaning multisystemic wasting syndrome i Sverige. Other thesis, SLU.

Hillström, Anna (2005) Smärtlindring hos kalv efter avhorning. En beteendestudie där effekten av meloxikam som postoperativ analgesi utvärderas. Other thesis, SLU.

Holmqvist, Kristofer and Hvalgren, Bengt (2005) Mullsådd ur ekonomi- och miljöperspektiv. Other thesis, SLU.

Hultberg, Tove (2005) Kisel som växtstärkande medel. Other thesis, UNSPECIFIED.

Hårsmar, David (2005) Bättre enskilda avlopp i Sigtuna kommun. Other thesis, SLU.

I

Iseborn, Mikaela (2005) Den optimala grisningsboxen, finns den? Other thesis, SLU.

J

Jakobsson, Daniel (2005) Retention av tungmetaller i en anlagd våtmark. Other thesis, SLU.

Jansson, Kristina (2005) Genotype by environment interaction for udder health in Swedish Holstein cows. Other thesis, SLU.

Jansson, Mats (2005) Modell för ett integrerat skärgårdsskogsbruk. Other thesis, UNSPECIFIED.

Jansson, Sandra (2005) Lactic acid bacteria in silage. Other thesis, SLU.

Johansson, Anja (2005) Predicting Swedish breeding values for Danish dairy bulls. Other thesis, SLU.

Johansson, Henrik (2005) Genetisk studie av inavel och fertilitet hos hund. Other thesis, SLU.

Johansson, Josefine (2005) Manganese solubility due to compaction in soils under corn and soybean. Other thesis, SLU.

Johansson, Katarina (2005) Prevalens av osteochondros hos avkommor efter svenska halvblodshingstar. Other thesis, SLU.

Johansson, Magnus (2005) Mjölksyrabakterier som tillsatser vid ensilering av majs. Other thesis, SLU.

Johansson, Malin (2005) Inflytande av sommarväder på kornas val att vara på bete eller inne dagtid i en besättning, samt studier av andningsfrekvens och yttemperatur hos fokaldjur. Other thesis, SLU.

Johansson, Martin (2005) Mjölkintäkt minus foderkostnad i mjölkproduktionen. Other thesis, SLU.

Johansson, Niklas (2005) Släpslangspridning av gödsel, kan det löna sig? Other thesis, SLU.

Johansson, Per (2005) Affärsupplägg biobränsle Västerbotten. Other thesis, SLU.

Jokinen, Sue (2005) Levande vikt vid olika åldrar och sambandet med bröstomfång och mankhöjd hos SRB och SLB. Other thesis, SLU.

Jorlén, Karl (2005) Pottaskeframställning och tjärbränning i Femsjö socken från år 1700 till 1900. Other thesis, SLU.

Jönsson, Emma (2005) Betesdrift för mjölkkor. Other thesis, SLU.

Jönsson, Jonas (2005) Strukturegenskaper hos cerealier och dess betydelse för stärkelsens nedbrytningshastighet. Other thesis, SLU.

Jörgensen, Eva (2005) Skogen Brun. Other thesis, SLU.

K

Karlson, Daniel (2005) Organizational models in U.S. agricultural cooperatives. Other thesis, SLU.

Karlsson, Andreas (2005) Ett eller treårig vall? Other thesis, SLU.

Karlsson, Linda (2005) Grazemore DSS för att optimera utnyttjandet av bete i mjölkproduktionen. Other thesis, SLU.

Karlsson, Marie (2005) Näringsbelastning på en anlagd våtmark från åker, skog och enskilda avlopp. Other thesis, SLU.

Karltun, Petter (2005) Utveckling av en diameterklassmodell för grandominerade bestånd i Sverige. Other thesis, SLU.

Krafft, Jannica (2005) Klimat i djurtransportbil med slaktgrisar sommartid. Other thesis, SLU.

L

Lande, Carl-Johan (2005) EU-stöd inom fårproduktion på Öland jämfört med Småland/fastlandet. Other thesis, SLU.

Larsson, Karin (2005) Lammproduktion på nio ekologiska gårdar i västra Sverige. Other thesis, SLU.

Larsson, Kristin (2005) Islandshästar med hosta och/eller prestationsnedsättning. Other thesis, SLU.

Larsson, Terje (2005) Uppvärmning av mjölkgård med ved, flis eller havre. Other thesis, SLU.

Lehto, Björn (2005) Skogstillväxten ca 20 år efter plantering på Flakmossen. Other thesis, SLU.

Lennartsson, Andreas (2005) Val av tidpunkt för markberedning vid naturlig föryngring under skärm av Pinus sylvestris i Svealand. Other thesis, SLU.

Leonardsson, Jenny and Östensson, Emma (2005) Inverkan av torrsubstanshalt och temperatur på kompostens syrabildning. Other thesis, SLU.

Leupold, Stefanie (2005) Vegetation succession and biomass production after peat ash and PK-fertilization on the cutaway peatland of Näsmyran in Hälsingland, Sweden. Other thesis, SLU.

Lillbro, Marie (2005) Biocontrol of Penicillium roqueforti on grain. Other thesis, SLU.

Lind, Johan (2005) Kyckling från uppfödning till konsument. Other thesis, SLU.

Lindberg, Andreas and Petersson, Richard (2005) Svenska livsmedel - varför? Other thesis, SLU.

Lindeqvist, Martin and Svensson, Gustav (2005) Bredspridning av grönmassa. Other thesis, SLU.

Lindström, Lina (2005) Enhanced Cellular Uptake of Virus by Increased Expression Levels of the Coxsackie-and Adenovirus Receptor. Other thesis, SLU.

Lissbrant, Sofia (2005) Effects of shade, water and species mix on perennial ryegrass and red clover competition. Other thesis, SLU.

Lorentzon, Susanna (2005) Hygiene studies in cubicle cowsheds with different floor systems in the passages. Other thesis, SLU.

Lorin, Stefan (2005) Lantbruk i framtiden. Other thesis, SLU.

Loré, Jerker (2005) Tillämpning av naturvårdsavtal. Other thesis, SLU.

Lund, Magdalena (2005) Hybridlandskap. Other thesis, SLU.

Lundgren, Bo (2005) Utvärdering av en snabbtest för diagnostisering av hypokalcemi hos nötkreatur. Other thesis, SLU.

Lundmark, Cecilia (2005) Ensiling experiment in bagged silage with 3 silage additives. Other thesis, SLU.

Lundquist, Jonas (2005) Kommunägd skog i Sverige. Other thesis, SLU.

Löfstrand, Fredrik (2005) Conservation agriculture in Babati District, Tanzania. Other thesis, SLU.

M

Magnusson, Robert (2005) Olika uppvärmningssystem. Other thesis, SLU.

Malmberg, Karin (2005) Samlade erfarenheter om härdighet hos prydnadsgräs i Sverige från zon 1 till 8. Other thesis, SLU.

Mehammer, Torunn (2005) Temporär eosinofili i lungsköljprov hos häst. Other thesis, SLU.

Melakari, Anna (2005) Aggregatstabilitet, jordbearbetning och fosforförluster i ett typområde på jordbruksmark. Other thesis, SLU.

Mellin, Anna-Karin (2005) Nitrogen mineralization in a sludge-amended sandy clay loam in South Africa. Other thesis, SLU.

Mieziewska, Kristina (2005) Mikroorganismer och antibiotikaresistens vid otitis externa hos hund. Other thesis, SLU.

Mitsell, Nils (2005) Anlockning och gnag av snytbaggar (Hylobius sp.). Other thesis, SLU.

Mohlin, Markus (2005) Fosfor- och kväveförluster från Örsundaåns avrinningsområde. Other thesis, SLU.

Möller, Jenny (2005) Vitamin A och E i relation till hästutfodring. Other thesis, SLU.

N

Naffah, Christopher (2005) Studie på beteendeförändringar hos katt efter behandling av Feline Odontoclastic Resorptive Lesion (FORL). Other thesis, SLU.

Nilsdotter, Mari (2005) Brukarmedverkan i förvaltning av tätortsnära naturmark. Other thesis, SLU.

Nilsson, Andreas (2005) Olika metoder och tekniska hjälpmedel för att bestämma bevattningstidpunkt. Other thesis, SLU.

Nilsson, Cristian (2005) Örter - en nisch? Other thesis, SLU.

Nilsson, Robert (2005) Skotares bränsleförbrukning. Other thesis, SLU.

Nilsson, Staffan and Nilsson, Johan (2005) Ny teknik för kombisådd. Other thesis, SLU.

Nilsson, Tobias (2005) Vilka är dagens krav på gårdsverkstaden? Other thesis, SLU.

Nilsson, Åsa (2005) Rotningsstimulerande effekt och kemisk analys av vattenbaserad extraktion av vedartade och örtartade skott av Salix smithiana Willd. Other thesis, SLU.

Nordström, Gustav (2005) Virkeskvalitet hos tall från förstagallringar. Other thesis, SLU.

Norgren, Anna (2005) Studier av mjölkbarhet automatiskt mätt i mjölkningsanläggningar. Other thesis, SLU.

Norström, Daniel and Gustafsson, Kristin (2005) Latvian logging companies. Other thesis, SLU.

O

Ohlsson, Patrik (2005) Etanolmarknaden i Brasilien. Other thesis, SLU.

Olausson, Robert (2005) Elitskon. Other thesis, SLU.

Olofsson, Agneta (2005) Klövhälsa hos får. Other thesis, SLU.

Olsson, Henrik (2005) Maskinsamverkan mellan två halländska gårdar. Other thesis, SLU.

Olsson, Magdalena (2005) Planera och utforma en läplantering. Other thesis, SLU.

Ortiz, Carina (2005) Calibration of GenRiver with GLUE for Northern Vietnamese conditions. Other thesis, SLU.

Osvaldsson, Anna (2005) Mjölkalånga - landsbygd i utveckling. Other thesis, SLU.

P

Pallars, Olle (2005) Småskalig livsmedelsförsörjning av mjölk. Other thesis, SLU.

Pellvik, Kristian (2005) Avelsföreningens hingstdepå. Other thesis, SLU.

Persson, Anna (2005) Levande Skogsbruk. Other thesis, SLU.

Persson, Mia (2005) Rökgaskondensering och skrubber till vedeldade villapannor. Other thesis, SLU.

Petersson, Robert (2005) ICAs konsumentpackade kött. Other thesis, SLU.

Pettersson, Magnus (2005) Användning av satellitdata för lokalisering av skogsområden där lövröjning bedöms angelägen. Other thesis, SLU.

Pettersson, Sara (2005) Hullbedömning av ett urval av svenska hundar. Other thesis, SLU.

Prejer, Björn (2005) Utveckling av ett skogsbolags kontaktstrategi. Other thesis, SLU.

Prowse, Elin (2005) Trypanosomosis, the disease and its control. Other thesis, SLU.

Pålsson, Martin and Rydheimer, Erik (2005) Underhållskostnader för tröskor. Other thesis, SLU.

R

Reinsson, Lovisa (2005) Välfärdseffekter av ett frihandelsavtal. Other thesis, SLU.

Roos, Erik (2005) Fallstudie av kostnader i tornsilo och plansilosystem på en mjölkgård. Other thesis, SLU.

Runnquist, Miamaria (2005) Allelopathic potential in the laurel forest of Tenerife, Canary Islands. Other thesis, SLU.

S

Sahlén, Johanna (2005) Röjning på snö och röjning på barmark. Other thesis, SLU.

Samuelsson, Johan (2005) En jämförelse mellan två datorprogram för utbytesberäkningar. Other thesis, SLU.

Sander, Jenny (2005) Brand i Fulufjällets nationalpark. Other thesis, UNSPECIFIED.

Sanfridsson, Anna-Carin (2005) Kväveomsättning i gräsmark med olika artantal och artsammansättningar. Other thesis, SLU.

Santesson, Malin (2005) Induktion av persisterande gulkropp hos sto. Other thesis, SLU.

Schantz, Carolina von (2005) Communication of corporate social responsibility. Other thesis, SLU.

Seedre, Meelis (2005) Saproxylic beetles in artificially created high stumps of spruce and birch three years after cutting. Other thesis, SLU.

Selmeryd, Oskar (2005) Efterfrågan av grova sågade dimensioner och hyvlade produkter bland Wallnäs AB:s kunder. Other thesis, SLU.

Serrano, Ignacio (2005) Survival of Atlantic salmon (Salmo salar L.) and brown trout (Salmo trutta L.) exposed to episodic acidification during spring flood. Other thesis, SLU.

Sidorov, Evgeny (2005) Efficacy of different concentrations of Rotstop® and RotstopS and imperfect cover of RotstopS against Heterobasidion spp. infections on Norway spruce stumps. Other thesis, SLU.

Sigfridsson, Anders (2005) Mätning av stamdiameter med markstående scanner. Other thesis, SLU.

Sivertsson, Kristoffer (2005) Till synes orörd skog. Other thesis, SLU.

Sjöberg, Anna-Carin (2005) Spermaadhesiner i olika fraktioner av hingstsperma. Other thesis, SLU.

Sjöberg, Catarina (2005) Ormbunkar. Other thesis, SLU.

Sjöberg, Sofia (2005) Försörjning av vitamin E hos mjölkkor i ekologisk produktion. Other thesis, SLU.

Sjöblom, Viktor (2005) The role of catchment scale for determining hydrological flow paths during spring flood. Other thesis, SLU.

Sjöström, Anders (2005) Tillväxtreaktion hos skärmträd i högskärm av gran i Medelpad. Other thesis, SLU.

Sjöström, Maria (2005) Skador på ytliga böjsenan hos ridhästar - en retrospektiv fallstudie över konservativ behandling. Other thesis, SLU.

Skoog, Johan (2005) Skötsel av älgskadade bestånd. Other thesis, SLU.

Soest, Maarten van (2005) The European sawmill industry in a global competitive market. Other thesis, SLU.

Sonesson, Eva (2005) Itrakonazol till häst. Other thesis, SLU.

Strand, Johan (2005) Exportmöjligheter till tyska prefabhusindustrin. Other thesis, SLU.

Strömqvist, Anna (2005) Migration och vegetationsupptag av radiocesium i åkermark - en långtidsserie av mätdata samt en långsiktig simuleringsmodell. Other thesis, SLU.

Sundberg, Therese (2005) Den relativa viktens (kalv/ko) inflytande på kalvningsegenskaperna hos SRB och SLB. Other thesis, SLU.

Superti, Christian (2005) Corporate Responsibility - driven towards standardisation? Other thesis, SLU.

Svedberg, Martin (2005) Tjäna pengar som gräs? Other thesis, SLU.

Svensson, Daniel (2005) Utvärdering av olika diagnostiska metoder för infektioner med bovint coronavirus hos nötkreatur. Other thesis, SLU.

Svensson, Marcus (2005) Desalination and the environment. Other thesis, SLU.

T

Tengberg, Fredrik (2005) En jämförelse av sitkagranens (Picea sitchensis) och den vanliga granens (P. abies) produktion. Other thesis, SLU.

Terning, Anna (2005) Gestaltningsprogram i stråkstudier. Other thesis, SLU.

Terning, Anna (2005) Gestaltningsprogram i stråkstudier. Other thesis, SLU.

Thun, Anna-Karin (2005) Klassning av renbete med hjälp av ståndortsboniteringens vegetationstypsindelning. Other thesis, SLU.

Thyberg, Louise (2005) Barriärer i Karlstad. Other thesis, SLU.

Tingbö, Marianne (2005) Termografisk undersökning med samtidig analys av rektaltemperatur, hjärtfrekvens, psykiska reaktioner och specifika blodparametrar av häst som behandlats med vibrationsboxen Vitafloor. Other thesis, SLU.

Tomaszewski, Åsa (2005) Orsaker till trombocytopeni hos hund. Other thesis, SLU.

Torgnyson, Beatrice (2005) Student attitudes toward incentives to reduce automobile use. Other thesis, SLU.

Törnberg, David (2005) Hur påverkasogräsuppkomsten av jordbearbetning. Other thesis, SLU.

U

Ulff, Daniel (2005) Miljöpåverkansbedömning vid tillverkning av etanol från cellulosabaserade råvaror. Other thesis, SLU.

Unge, Fredrik von (2005) Den svenska mejeribranschen år 2010. Other thesis, SLU.

V

Viberg, Frida (2005) Testikelmått och daglig spermieproduktion hos svenska halvblodshingstar. Other thesis, SLU.

Vidmo, Mikael (2005) Röjningsförbandets betydelse för avverkningsekonomin i södra Sverige. Other thesis, SLU.

W

Wahn, Johan (2005) Strategisk/taktisk vägplan. Other thesis, SLU.

Walldén, Josefin (2005) Comparison of milk production and fertility of dairy cows in conventional and ecological farms. Other thesis, SLU.

Warnholtz, Camilla (2005) Inclusion Body Disease hos boa- och pytonorm. Other thesis, SLU.

Wennerbo, Susanne (2005) Lawsonia intracellularis. Other thesis, SLU.

Wessman, Magnus (2005) Etablering av höstraps i mellansverige. Other thesis, SLU.

Westberg, Sara (2005) Ipsilateralt vaskulariserat ulna autograft vid behandling av osteosarkom i distala radius hos hund. Other thesis, UNSPECIFIED.

Westöö, Magnus (2005) Tankar om plöjningsfri odling. Other thesis, SLU.

Widén, Aron (2005) Fullfoder med rundbalar. Other thesis, UNSPECIFIED.

Wigrup, Ida (2005) The role of indigenous knowledge in forest management. Other thesis, SLU.

Wikström, Camilla (2005) Fruktsamhet och fruktsamhetsproblem hos chow-chow. Other thesis, SLU.

Winqvist, Annika (2005) Granföryngring på tallmark, hur ofta förekommer det? Other thesis, SLU.

Wintenby, Christian (2005) Funktion och upplevelse. Other thesis, SLU.

Å

Ågren, Daniel (2005) Tillväxtreaktion på kvarlämnade träd i Hagners "Naturkultur" försök. Other thesis, SLU.

Åkesson, Alexander (2005) Rättvis prissättning av hybrider och smågrisar. Other thesis, SLU.

Åkesson, Erik (2005) Majs till mogen skörd. Other thesis, SLU.

Ångman, Elin (2005) Näringsretention i återskapad våtmark på betesmark. Other thesis, SLU.

Ö

Önneby, Karin (2005) Phytoremediation of a highly creosote-contaminated soil by means of Salix viminalis. Other thesis, SLU.

This list was generated on Sat Sep 23 04:41:18 2017 CEST.