Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators Name | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ö
Number of items: 176.

A

Agell, Fredrik (2004) Kvalitet i brödvete. Other thesis, SLU.

Alfredsson, Håkan (2004) Spill från rundbalspress med och utan knivar. Other thesis, SLU.

Alm, Karin and Möller, Jenny (2004) Mjölkkors välbefinnande i AMS och konventionell lösdrift. Other thesis, SLU.

Andersson, Anna-Karin (2004) Riskabla matrecept. Other thesis, SLU.

Andersson, Mattias (2004) Gårdsbutiken. Other thesis, SLU.

Andersson, Sofie (2004) Kryptosporidieinfektion hos nötkreatur. Other thesis, SLU.

Andersson, Åsa (2004) Transportförpackningar och marknadsföring av frukt och grönt inom dagligvaruhandeln. Other thesis, SLU.

Anglès Marín, Miquel (2004) Effect of nitrate on the germination of a soil seed bank in a Norway spruce forest in relation to liming and clear-felling. Other thesis, SLU.

Arvidsson, Christian (2004) Attityder hos råvaruleverantörer till ett sågverksföretag. Other thesis, SLU.

Axelsson, Anneli (2004) A comparison between bulk tank milk samples and individual milk samples from dairy herds in Uruguay. Other thesis, SLU.

B

Backman, Hanna (2004) Mortalitet och skottskjutningsförmåga hos ek (Quercus robur) efter brand. Other thesis, SLU.

Berg, Anna (2004) Järnbruk och skog under 1000 år. Other thesis, SLU.

Berggren, Anders (2004) Modeller för brösthöjdsålder för tall och gran. Other thesis, SLU.

Berggren, Linda (2004) Påverkar järninjektioner risken för ledinflammationer hos smågrisar? Other thesis, SLU.

Bergstedt, Johannes (2004) Lactobacillus reuteri som probiotisk terapi mot bakteriell vaginit hos avelsråttor. Other thesis, SLU.

Bergström, Johan and Johansson, Martin (2004) Värphöns. Other thesis, UNSPECIFIED.

Bienitzer, Per-Niclas (2004) Ekonomin under omläggningsåren vid övergång till kravgodkänd produktion. Other thesis, SLU.

Birkedahl, Maria (2004) Immediate Response to Artificial Burning and Cutting in Young Trees of Beech (Fagus sylvatica L.) and Oak (Quercus robur L.). Other thesis, SLU.

Björkelid, Lars (2004) Invasiveness of brook charr (Salvelinus fontinalis) in small boreal headwater streams. Other thesis, SLU.

Björnson, Erik (2004) Jämförelse mellan två olika plastningsprinciper, Cross Pac kontra konventionell plastning. Other thesis, SLU.

Brandeker, Erika (2004) Fruktosamin som markör för diabetes mellitus hos katt. Other thesis, SLU.

Bringevik, Peter (2004) Närklimat vid avvänjning av smågrisar. Other thesis, SLU.

Brunnström, Åse (2004) Stureholm - en herrgårdsträdgårds historia, utveckling och framtida skötselmål. Other thesis, SLU.

Brusvall, Peter (2004) Is "co-operative" a valuable element in market communication? Other thesis, SLU.

Buhr, Katarina and Hermansson, Anna (2004) Governmental support for social responsibility in small and medium-sized enterprises. Other thesis, SLU.

Bäck, Fredrik and Isaksson, Fredrik (2004) Är reducerad jordbearbetning ett alternativ? Other thesis, SLU.

Båvius, Henrik and Johansson, Tobias (2004) Det svenska jordbrukets framtid. Other thesis, UNSPECIFIED.

Börjesson, Martin and Nilsson, Jim (2004) Självgående renslastare till sockerbetor. Other thesis, UNSPECIFIED.

C

Cambrand, Martina (2004) Alternativa metoder för avhorning av kalv. Other thesis, SLU.

Carlborg, Annika (2004) Vårdprogram för Österby bruks köksträdgård. Other thesis, SLU.

Carlsson, Henrik (2004) Arbetsrationalisering genom samarbete. Other thesis, UNSPECIFIED.

Cedervind, Holly (2004) Glycogen content in different muscle fibre types before and after lengthy anaesthesia in horses. Other thesis, SLU.

Cegrell, Emma (2004) Analys av parathormon och joniserat kalcium i blod hos hund. Other thesis, SLU.

Clase, Ditte (2004) Varför finns det så lite svensk ekologisk frukt? Other thesis, SLU.

D

Dahlstrand, Mattias (2004) Lammproduktionens ekonomiska påverkan av MTR. Other thesis, SLU.

Degaardt, Susanna (2004) Humanurin till åkermark och grönytor. Other thesis, SLU.

E

Edvinsson, Daniel (2004) Nötkött. Other thesis, SLU.

Ek, Lars-Göran (2004) The establishment of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) on two mountains in the Åre area. Other thesis, SLU.

Ekenstierna, Birger (2004) Fruktkvalitet inom äppelodlingen. Other thesis, SLU.

Eklund, Anders (2004) Mjölkproduktion. Other thesis, SLU.

Ekvall, Cecilia (2004) LCA av dricksvattendesinfektion. Other thesis, SLU.

Elvertsson, Linus (2004) Tidsstudie - grovfoderhantering. Other thesis, SLU.

Ericsson, Niclas (2004) Uthållig sanitet. Other thesis, SLU.

Eriksson, Helena (2004) En berättelse om Harlösa, en grustäkt och ett nedlagt cementgjuteriområde. Other thesis, SLU.

Eriksson, Henrik and Kreij, Erik (2004) Möjliga strategier för Holmens framtida skogsägande. Other thesis, SLU.

Eriksson, Malin (2004) Syra-bas och laktat hos kolikhästar. Other thesis, SLU.

Eriksson, Tobias (2004) Variations in bioavailability of dissolved organic matter during a spring flood episode in northern Sweden. Other thesis, SLU.

Ezebilo, Eugene Ejike (2004) Threats to sustainable forestry development in Oyo State, Nigeria. Other thesis, SLU.

F

Ferreira, Miguel Gomes Caetano (2004) Gene conservation and breeding of tree species in Azores islands. Other thesis, SLU.

Filipsson, Daniel (2004) Utformning av kulvertgaller i lösdriftsstall med hela golv för mjölkkor. Other thesis, SLU.

Forsberg, Björn (2004) Microhabitat, phenology and diversity of Orthoptera in a seminatural pasture. Other thesis, SLU.

Forsbäck, Markus (2004) Direktmarknadsföringens alternativ. Other thesis, SLU.

Forshell, Ulrika (2004) Belastningar i bettet och dess korrelation till hästens rörelsemönster vid körning på rakt spår. Other thesis, SLU.

Fredlund, Johan (2004) Ekonomi i odling av ekologiskt potatisutsäde. Other thesis, UNSPECIFIED.

Friling, Lisa (2004) Hypertrofisk kardiomyopati hos Maine coon katter. Other thesis, SLU.

G

Gidekull, Maria (2004) Hälsoproblem hos strutsfåglar i Sverige. Other thesis, SLU.

Gunnarsson, Fredrik and Mårtenson, Claes (2004) Vilka mål och behov har olika typer av skogsägare kring sitt skogsägande? Other thesis, SLU.

Gyllin, Markus (2004) Möjligheter till uppfödning och utsättning av fasaner och gräsänder på Björnslunds gård. Other thesis, SLU.

H

Hansell, Annette (2004) Ergonomiska förhållanden för mjölkare i olika mjölkstallar. Other thesis, SLU.

Hansson, Karna (2004) Bok- och grankonkurrens i Sydsverige - markegenskaper och naturlig föryngring. Other thesis, SLU.

Hansson, Kristina (2004) Comparison of the rumen passage rate of different forages using rare-earth markers. Other thesis, SLU.

Haraldsen, Fredrik Mathias Weel (2004) Hyperglykemi hos kor med löpmagsdislokation. Other thesis, SLU.

Hedberg, Sofia (2004) Strategic alliances in the dairy industry. Other thesis, SLU.

Hedwall, Per-Ola (2004) Attitudes towards protection of biodiversity in forests. Other thesis, SLU.

Hiler, Grzegorz (2004) Comparative analysis of wood market between the Baltic countries, Sweden, Poland, Germany, Finland and Denmark. Other thesis, SLU.

Holmquist, Johan (2004) Förlagsinsatser. Other thesis, SLU.

Holmström, Anders (2004) 100 % svenskt foder till mjölkkor. Other thesis, SLU.

Häll-Larsson, Katarina (2004) Effects of different forages on production of hydrogen sulphide in a rumen in vitro system. Other thesis, SLU.

I

Ingemarsson, Anna (2004) Effects of lime and organic amendments on soilborne pathogens, especially Aphanomyces spp. of Sugarbeet and Spinach. Other thesis, SLU.

J

Jakobsson, Mathias (2004) Integrerad hästanläggning. Other thesis, SLU.

Jansson, Andreas (2004) Privata markägares attityder och inställningar till föryngringsfrågor. Other thesis, SLU.

Jensen, Henrik (2004) Tillväxtmönster och åldersstrukturer hos opåverkade bestånd av strömlevande Arktisk harr i Sibirien. Other thesis, SLU.

Johansson, Christian (2004) Utvecklingsalternativ för grisbesättning. Other thesis, SLU.

Johansson, Jonas (2004) Development of a real-time PCR for in vivo diagnosis of feline Borna disease. Other thesis, SLU.

Josefsson, Torbjörn (2004) Using a spatially precise approach to analyse the occurrence of Usnea longissima in relation to present and past stand structure. Other thesis, SLU.

Jönsson, Jonas (2004) Fallstudie på växtodlingsgård. Other thesis, UNSPECIFIED.

Jönsson, Karin (2004) Erfarenheter av några utfodringssystem till får. Other thesis, SLU.

Jönsson, Karl-Johan and Lillås, Carl-Anders (2004) Är plöjningsfri jordbearbetning bättre än konventionell plöjning? Other thesis, SLU.

K

Kalimo, Taru (2004) Exponeringsrisker i samband med inhalationsbehandling av häst. Other thesis, SLU.

Karlsson, Stefan (2004) Beslutsfattande i kooperativa organisationer. Other thesis, SLU.

Klinkenberg, Hanna (2004) Diabetes hos hund. Other thesis, SLU.

Knutsson, Johan (2004) Marknadsundersökning av Claas Lexion tröskor. Other thesis, SLU.

Kogler, Fredrik (2004) Färsk ved till Hallstaviks pappersbruk. Other thesis, SLU.

Krijger, Rolf (2004) Nystartande av nötköttsproduktion med och utan bidrag. Other thesis, UNSPECIFIED.

Krnjic, Jela (2004) Patotyptest av potatiscystnematoden. Other thesis, SLU.

Kronstam, Malin and Fimmerstad, Mats (2004) En ekonomisk hållbar växtodling i sörmländsk mellanbygd. Other thesis, SLU.

Kvantenå, Fredrik (2004) Hur ekonomin i svinproduktion påverkas av prisförändringar. Other thesis, UNSPECIFIED.

L

Lagerström, Sofia (2004) Hundhållning i bil. Other thesis, SLU.

Landberg, Lisa (2004) Granngården AB. Other thesis, SLU.

Larsson, Fredrik (2004) Byggnads- och investeringskostnader. Other thesis, SLU.

Larsson, Joakim (2004) Finansiella instrument för svenska lantbruksföretag. Other thesis, SLU.

Larsson, Karolina (2004) The regional meat producers' way to the market. Other thesis, SLU.

Larsson, Lars (2004) Torkning av vallfrö. Other thesis, SLU.

Larsson, Per (2004) Introduced Opuntia spp. in Madagascar, problems and opportunities. Other thesis, SLU.

Liman, Jenny (2004) Tillfrisknande och användning av hästar med fång. Other thesis, SLU.

Lindahl, Johanna (2004) Infectious bronchitis virus and infectious bursal disease virus. Other thesis, SLU.

Lindberg, Heléne (2004) Beteenderesponser hos farmuppfödda minkar (Mustela vison) hållna i stora och berikade burar. Other thesis, SLU.

Linde, Magnus (2004) Strategisk marknadsföring av produkter av rapsolja. Other thesis, SLU.

Lindgren, Hanna (2004) Vattenbehov och olika system för vattentilldelning till nyavvanda grisar. Other thesis, SLU.

Lindulf, Björn (2004) Statistisk analys av journalmaterial från två stuterier. Other thesis, SLU.

Lundberg, Fredrik (2004) Lönsam mjölkproduktion. Other thesis, SLU.

Lundberg, Jenny (2004) Löpmagssår hos vuxna nötkreatur i normalslakten. Other thesis, SLU.

Lundgren, Anna-Karin (2004) Effekten av mjölkkors rang på "antistresshormonet" oxytocin, mjölkavkastning, mjölkflöden och besökstider i mjölkningsenheten i ett automatiskt mjölkningssystem. Other thesis, SLU.

Lundin, Michael (2004) En studie av besöksantalet i tre tätortsnära skogar i Stockholmsområdet med hjälp av Radio Beam Counter. Other thesis, SLU.

Lundstedt, Anders and Säterlönn, Andreas (2004) Mekaniserad ungskogsbehandling för röjning och skörd. Other thesis, SLU.

Lundström, Sara (2004) Babesios. Other thesis, SLU.

M

Magnusson, Per Olof (2004) Utveckling av gran, Douglasgran, bok och tall under skärm av hybridlärk. Other thesis, SLU.

Malmborg, Åsa (2004) ISO 14001 in Uruguay. Other thesis, SLU.

Mattsson, Mårten (2004) Markägare i Stockholms län och deras inställning till biodiversitet och skydd av mark. Other thesis, SLU.

Muregård, Daniel (2004) Lönsam smågrisproduktion. Other thesis, SLU.

Månsson, Pernilla (2004) Val av produktion vid generationsskifte. Other thesis, SLU.

Måttgård, Per (2004) Vad orsakar höga ammoniumvärden i ensilage? Other thesis, UNSPECIFIED.

Möttus, Fredrik (2004) Uppvämningssystem med biobränsle. Other thesis, SLU.

N

Nelson, Ylva (2004) Tre metoder för diagnos av mastit i fält. Other thesis, SLU.

Nilsson, Johan (2004) Förtroendemannaorganisationer. Other thesis, SLU.

Nordenhed Waha, Richard (2004) Sönderdelning av plogtilta med skärknivar. Other thesis, SLU.

Nordfeldt, Karl-Johan (2004) Klinisk termografi som diagnostiskt hjälpmedel vid rörelsestörning hos häst. Other thesis, SLU.

Nordlund, Sandra (2004) Icke-traumatiska skelettsjukdomar hos katt. Other thesis, SLU.

Norlén, Anders (2004) Nybyggnad till fårproduktion. Other thesis, UNSPECIFIED.

Nyhlén, Elise (2004) Laktester för riskbedömning av förorenad mark. Other thesis, SLU.

Nyman, Anita (2004) Utvärdering av akupunktur som behandling vid ryggömhet hos häst. Other thesis, SLU.

O

Ohlson, Anna (2004) Sjukdomstillstånd associerade med monocytos hos svenska hundar. Other thesis, SLU.

Ohlsson, Camilla (2004) New Zealand dairy co-operatives. Other thesis, SLU.

Olsson, Carl-Johan (2004) Potatislagring. Other thesis, SLU.

Olsson, Joakim (2004) Säkrare arbetsmiljö med traktorer i vårbruket. Other thesis, SLU.

Olsson, Lars (2004) Löpmagsförskjutning hos mjölkkor. Other thesis, SLU.

Olsson, Staffan (2004) Behandling av konfliktbestånd - problem och möjligheter. Other thesis, UNSPECIFIED.

Olsson, Tobias (2004) Social and environmental issues on the removal of fuelwood and litter from Eucalyptus stands around Addis Ababa, Ethiopia. Other thesis, SLU.

Orrmalm, Carola (2004) Större svartbagge Upis ceramboides i norra Hälsingland. Other thesis, SLU.

P

Persson, Johan (2004) Vad påverkas odlarna av i den svenska morotsodlingen? Other thesis, UNSPECIFIED.

Persson, Martin (2004) Fallstudie : Egen foderberedning till slaktsvin. Other thesis, SLU.

Persson, Nina (2004) Vegetationsutveckling och mänsklig aktivitet under äldre Stenålder vid Döudden, Arjeplog kommun. Other thesis, SLU.

Petersson, Mikaela (2004) Skiljer sig riskuppfattning och riskhantering mellan kvinnliga och manliga privata skogsägare? Other thesis, SLU.

Petrylaitė, Eglė (2004) Presence of Heterobasidion annosum and the need for stump treatment in monocultures of Scots pine in southern Sweden. Other thesis, SLU.

Pettersson, Anna (2004) Nytt ventilationssystem till djurstallar. Other thesis, SLU.

Puustinen, Katja (2004) Evaluation of the tail biopsy procedure on the behaviour and wellbeing of mice. Other thesis, SLU.

R

Rangrost, Johanna (2004) Ekologisk nötköttsproduktion i Gävleborgs län. Other thesis, SLU.

Remén, Cecilia (2004) Associated learning of odour and colour in the seven-spotted ladybird Coccinella septempunctata (L.). Other thesis, SLU.

Rodéhn, Johan (2004) Metoder för att beskriva kumulativa effekter med avseende på biologisk mångfald och vägar. Other thesis, SLU.

Roth, Lena (2004) Samspel mellan amerikansk blomtrips, Frankliniella occidentalis,och kruk-gerbera, Gerbera jamesonii. Other thesis, SLU.

Rundqvist, Sara (2004) Mjölkraskvigors tillväxt på naturbete. Other thesis, SLU.

S

Samuelsson, Gustaf (2004) Korsförlamning hos häst. Other thesis, SLU.

Samuelsson, Therese and Westermark, Petra (2004) Morgontidningars miljöstrategier. Other thesis, SLU.

Schmidt Hansen, Henriette (2004) Klovlidelsers betydning, forebyggelse og behandling i malkekvaegsbesaetninger. Other thesis, SLU.

Semrén, Anna (2004) Parasitologisk undersökning av parasiter hos tjäder, (Tetrao urogallus). Other thesis, SLU.

Sidwall, Magnus (2004) Marknadsundersökning av John Deere slåtterkross 730/735. Other thesis, SLU.

Sigurdh, Mattias (2004) Mekaniserad plantering med Eco-Planter i södra Sverige. Other thesis, SLU.

Steen, Katarina (2004) Manure evaluation in dairy cows. Other thesis, SLU.

Stenson, Carl-Henrik (2004) Odlingens och lagringens inverkan på utsädes grobarhet. Other thesis, UNSPECIFIED.

Stjernberg, Johan (2004) Naturvårdsbränning på Berga. Other thesis, SLU.

Strage, Emma (2004) Förekomst av kutana födoämnesreaktioner hos hund med atopisk dermatit. Other thesis, SLU.

Strandell, Anna (2004) Hygienisk kvalitet hos svensk älgfärs med avseende främst på förekomst av koagulaspositiva stafylokocker och Escherichia coli. Other thesis, SLU.

Ström, Lena (2004) Utveckling av metod för utvärdering av synnervens funktion hos häst. Other thesis, SLU.

Suty, Nicole (2004) Altitudinal transfer of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) provenances in northern Sweden. Other thesis, SLU.

Svensson, Dan (2004) Strängluftning av vallfoder. Other thesis, SLU.

Svensson, Lina (2004) Mätning av ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet. Other thesis, SLU.

Svensson, Pia (2004) För naturens bästa. Other thesis, SLU.

Svensson, Sofia and Söderström, Linda (2004) Egna varumärken inom kött- och charkuteribranschen. Other thesis, SLU.

Svessar, Anders and Tuulik, Jonas (2004) Köpa jordbruksmark i Ukraina. Other thesis, SLU.

T

Tell, Anna (2004) Munhålestatus hos arbetande hästar. Other thesis, SLU.

Tevell, Daniel (2004) Resistenta rapsbaggar. Other thesis, SLU.

U

Ubhayasekera, Sarojini Jayantha Kumari (2004) Cholesterol oxidation products – analytical methods and levels in sweets containing heated butter oil. Other thesis, SLU.

Uppström, Karoline (2004) Preoperativ analgetisk behandling med vedaprofen vid kastration av unghingst. Other thesis, SLU.

V

Veien, Kristi Anne (2004) Tollarsjuka hos hund. Other thesis, SLU.

W

Wallgren, Sara (2004) Osteokondros hos tjur. Other thesis, SLU.

Werholt, Marie (2004) Steroid-responsiv meningit-arterit hos hund. Other thesis, SLU.

Wertsberg, Karin (2004) Behandling av lakvatten med kemiska oxidationsmedel för att delvis bryta ned oönskade organiska förening. Other thesis, SLU.

Westlin, Hugo (2004) Utvärdering av ett silotorksystem för spannmål utrustat med omrörare. Other thesis, SLU.

Widegren, John (2004) Är det lönsamt att bygga för morgondagens nötköttsproduktion? Other thesis, SLU.

Widgren, Stefan (2004) Graph theory in veterinary epidemiology. Other thesis, SLU.

Wikström, Henrik (2004) Samiskt skogsutnyttjande, dimensionsavverkningar och naturvärden. Other thesis, SLU.

Wistrand, Mattias (2004) Säker hantering av lösgående nötkreatur. Other thesis, UNSPECIFIED.

Woxblom, Lotta (2004) Kompetensförsörjning inom svensk skogsindustri. Other thesis, SLU.

Z

Zetterberg, Kerstin (2004) Förebygg och åtgärda mobbning på arbetsplatser. Other thesis, UNSPECIFIED.

Å

Åhman, Magnus (2004) DGPS användning på tröskor och dess olika funktioner. Other thesis, SLU.

Ö

Öhman, Johanna (2004) The effects of water chemistry on fish species distribution. Other thesis, SLU.

This list was generated on Sat Sep 23 10:58:14 2017 CEST.