Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators Name | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | Å | Ö
Number of items at this level: 133.

A

Agell, Fredrik (2004) Kvalitet i brödvete. Other thesis, SLU.

Ahlgren, Eira (2005) Andlig växtodling, historiesyn och kunskapsteori - hur hänger dessa begrepp ihop? Other thesis, SLU.

Albertsson, Johannes and Jeppson, Simon (2005) Selecting plant species for the occasion of the 300th anniversary of Carl von Linné at Möckelsnäs. Other thesis, SLU.

Alfredsson, Håkan (2004) Spill från rundbalspress med och utan knivar. Other thesis, SLU.

Andersson, Annette (2005) Kons fertilitet. Other thesis, SLU.

Andersson, Jenny (2005) Reducerad jordbearbetning. Other thesis, SLU.

Andersson, Kristoffer (2005) Att bygga för lönsamhet. Other thesis, SLU.

Andersson, Mattias (2004) Gårdsbutiken. Other thesis, SLU.

Andresen, Tanja Charlotte Baast and Larsson, Victoria (2007) Vad är en sinnesträdgård? Other thesis, SLU.

Anwer, Morshed (2008) Irrigation water disinfestations. Other thesis, SLU.

B

Bengtsson, Lilly (2007) Att utforma en hinderbana för barn. Other thesis, SLU.

Berg, Susanna (2005) Kraftfoderstation till hästar. Other thesis, SLU.

Berggren, Linda (2004) Påverkar järninjektioner risken för ledinflammationer hos smågrisar? Other thesis, SLU.

Bergström, Johan and Johansson, Martin (2004) Värphöns. Other thesis, UNSPECIFIED.

Bienitzer, Per-Niclas (2004) Ekonomin under omläggningsåren vid övergång till kravgodkänd produktion. Other thesis, SLU.

Björnson, Erik (2004) Jämförelse mellan två olika plastningsprinciper, Cross Pac kontra konventionell plastning. Other thesis, SLU.

Bringevik, Peter (2004) Närklimat vid avvänjning av smågrisar. Other thesis, SLU.

Brolin, Håkan (2005) Sverigestallet eller uppbundet. Other thesis, SLU.

Brunnström, Åse (2004) Stureholm - en herrgårdsträdgårds historia, utveckling och framtida skötselmål. Other thesis, SLU.

Bäck, Fredrik and Isaksson, Fredrik (2004) Är reducerad jordbearbetning ett alternativ? Other thesis, SLU.

Båvius, Henrik and Johansson, Tobias (2004) Det svenska jordbrukets framtid. Other thesis, UNSPECIFIED.

Béve, Lars and Sundström, Magnus (2007) Prissättning av dikalv. Other thesis, SLU.

Börjesson, Martin and Nilsson, Jim (2004) Självgående renslastare till sockerbetor. Other thesis, UNSPECIFIED.

C

Carlberg, Magnus (2007) Intervjuundersökning om landsbygdens krafter och mekanismer. Other thesis, SLU.

Carlsson, Henrik (2004) Arbetsrationalisering genom samarbete. Other thesis, UNSPECIFIED.

D

Dahlgren, Elisabeth (2007) Åtgärder för vitalisering av träd. Other thesis, SLU.

Dahlstrand, Mattias (2004) Lammproduktionens ekonomiska påverkan av MTR. Other thesis, SLU.

Dreber, Martin (2000) Ljuddämpning av ventilationsfläktar i djurstallar. Other thesis, SLU.

E

Edvinsson, Daniel (2004) Nötkött. Other thesis, SLU.

Ekenstierna, Birger (2004) Fruktkvalitet inom äppelodlingen. Other thesis, SLU.

Eklund, Anders (2004) Mjölkproduktion. Other thesis, SLU.

Elvertsson, Linus (2004) Tidsstudie - grovfoderhantering. Other thesis, SLU.

Ericson, Johanna (2007) Halmstads Tivoli. Other thesis, SLU.

Eriksson, Anna (2007) Induced defense in tomato damaged by Spodoptera littoralis larvae. Other thesis, SLU.

Eriksson, Anneli and Thorstensson, Jennie (2007) Betcystnematodsanering med resistenta mellangrödor. Other thesis, SLU.

F

Filipsson, Daniel (2004) Utformning av kulvertgaller i lösdriftsstall med hela golv för mjölkkor. Other thesis, SLU.

Fredlund, Johan (2004) Ekonomi i odling av ekologiskt potatisutsäde. Other thesis, UNSPECIFIED.

Fredriksson, Carl and Sjölander, Johan (2005) Uppvärmning med spannmål och trädbränslen. Other thesis, SLU.

Fridén, Magnus (2001) Metod för beräkning av kalkylvärdet vid införsäkring av lantbruksbyggnader. Other thesis, SLU.

G

Gabrielson, Malin and Madsen, Karin (2005) Djurskydd för paragrafernas eller djurens skull? Other thesis, SLU.

Grendalen, Hanna (2007) Gestaltning av boendelandskapet i gränsen mellan stad och land. Other thesis, SLU.

Grönvik, Mats (2005) Creativity and gardening. Other thesis, SLU.

Gudmundsson, Lydia (2005) Uppbyggnaden av ett foderstatsprogram för dikor. Other thesis, SLU.

Gustafsson, Jonas and Gunnarsson, Karl-Anders (2005) Samarbete mellan lantbruksföretag. Other thesis, SLU.

Gyllin, Markus (2004) Möjligheter till uppfödning och utsättning av fasaner och gräsänder på Björnslunds gård. Other thesis, SLU.

H

Hansell, Annette (2004) Ergonomiska förhållanden för mjölkare i olika mjölkstallar. Other thesis, SLU.

Hansson, Ingrid (2005) Skördemetoder av industrihampa. Other thesis, SLU.

Hansson, Jonas (2006) Trafikklasser för markplattor av natursten. Other thesis, SLU.

Hedman, Yvonne (2005) Studies of root formation of micropropagated shoots in vitro and cuttings from light treated mother plants ex vitro. Other thesis, SLU.

Holmström, Anders (2004) 100 % svenskt foder till mjölkkor. Other thesis, SLU.

Huang, Zhao (2007) A Bridge of Sustainable Urban Greening. Other thesis, SLU.

Hultberg, Tove (2005) Kisel som växtstärkande medel. Other thesis, UNSPECIFIED.

Huselius, Lotta (2009) Fosforläckage från växtodling - orsaker och ågärder. Other thesis, SLU.

Håkansson, Christian (2007) Finansiering av djurstallar. Other thesis, SLU.

J

Jakobsson, Johan (2000) Tids- och arbetsstudier i stora mjölkningsstallar. Other thesis, SLU.

Jakobsson, Mathias (2004) Integrerad hästanläggning. Other thesis, SLU.

Jarehammar, Bodil (2007) Kjellbergska gården. Other thesis, SLU.

Johansson, Agneta (2007) Biologin hos svenska Lilioceris arter och åtgärder för att begränsa deras skadeverkningar. Other thesis, SLU.

Johansson, Andreas (2001) Påverkan av mekaniska skrapor på mjölkkornas beteende i lösdriftsstall. Other thesis, SLU.

Johansson, Christian (2004) Utvecklingsalternativ för grisbesättning. Other thesis, SLU.

Johansson, Karl-Henrik (2002) Tryckfördelning under nötkreaturs klövar på betongspaltgolv - inverkan av stavbredd och spaltvidd. Other thesis, SLU.

Jönsson, Jonas (2004) Fallstudie på växtodlingsgård. Other thesis, UNSPECIFIED.

Jönsson, Karin (2004) Erfarenheter av några utfodringssystem till får. Other thesis, SLU.

Jönsson, Karl-Johan and Lillås, Carl-Anders (2004) Är plöjningsfri jordbearbetning bättre än konventionell plöjning? Other thesis, SLU.

K

Karlsson, Baltzar (2002) Ätbåsets utformning i moderna lösdriftsstallar. Other thesis, SLU.

Knutsson, Johan (2004) Marknadsundersökning av Claas Lexion tröskor. Other thesis, SLU.

Krijger, Rolf (2004) Nystartande av nötköttsproduktion med och utan bidrag. Other thesis, UNSPECIFIED.

Krnjic, Jela (2004) Patotyptest av potatiscystnematoden. Other thesis, SLU.

Kronstam, Malin and Fimmerstad, Mats (2004) En ekonomisk hållbar växtodling i sörmländsk mellanbygd. Other thesis, SLU.

Kvantenå, Fredrik (2004) Hur ekonomin i svinproduktion påverkas av prisförändringar. Other thesis, UNSPECIFIED.

L

Larsson, Fredrik (2004) Byggnads- och investeringskostnader. Other thesis, SLU.

Larsson, Joakim (2004) Finansiella instrument för svenska lantbruksföretag. Other thesis, SLU.

Larsson, Lars (2004) Torkning av vallfrö. Other thesis, SLU.

Lidberg, Emma (2007) Natur på skolgård. Other thesis, SLU.

Lihné-Carlsson, Marianne (2007) Krukväxter med mervärde till dagligvaruhandeln. Other thesis, SLU.

Linde, Magnus (2004) Strategisk marknadsföring av produkter av rapsolja. Other thesis, SLU.

Lindgren, Hanna (2004) Vattenbehov och olika system för vattentilldelning till nyavvanda grisar. Other thesis, SLU.

Lund, Jeanette and Lundgren, Camilla (2007) Konkurrenssituationen för den skånska grönsaksproduktionen. Other thesis, SLU.

Lundberg, Fredrik (2004) Lönsam mjölkproduktion. Other thesis, SLU.

M

Magnusson, Robert (2005) Olika uppvärmningssystem. Other thesis, SLU.

Malmberg, Karin (2005) Samlade erfarenheter om härdighet hos prydnadsgräs i Sverige från zon 1 till 8. Other thesis, SLU.

Moscoso, John (2006) Pålsjö forest, actual situation and evaluation of the forest management. Other thesis, SLU.

Muregård, Daniel (2004) Lönsam smågrisproduktion. Other thesis, SLU.

Månsson, Pernilla (2004) Val av produktion vid generationsskifte. Other thesis, SLU.

Måttgård, Per (2004) Vad orsakar höga ammoniumvärden i ensilage? Other thesis, UNSPECIFIED.

Möttus, Fredrik (2004) Uppvämningssystem med biobränsle. Other thesis, SLU.

N

Niklasson, Johan (2007) Horticultural therapy for homeless people. Other thesis, SLU.

Nilsson, Carolin (2006) Utfodring av föl före och efter avvänjning. Other thesis, SLU.

Nilsson, Marita (2006) Daglilja. Other thesis, SLU.

Nordenhed Waha, Richard (2004) Sönderdelning av plogtilta med skärknivar. Other thesis, SLU.

Norrbom, Stina (2001) Amkosystem i mjölkkobesättningar. Other thesis, SLU.

O

Olofsson, Louise (2007) En projektering av Östregård med en historisk ansats. Other thesis, SLU.

Olofsson, Sofia (2009) Grönstrukturen i Örnsköldsvik. Other thesis, SLU.

Olsson, Carl-Johan (2004) Potatislagring. Other thesis, SLU.

Olsson, Joakim (2004) Säkrare arbetsmiljö med traktorer i vårbruket. Other thesis, SLU.

Osvaldsson, Anna (2005) Mjölkalånga - landsbygd i utveckling. Other thesis, SLU.

P

Persson, Ann (2007) Upplevelser av fysisk aktivitet i ett slättlandskap. Other thesis, SLU.

Persson, Anne (2003) Miljöstrategi: Miljökrav, profil, organisation samt medvetande. Other thesis, SLU.

Persson, Boel (2008) Kvarndala gård. Other thesis, SLU.

Persson, Johan (2004) Vad påverkas odlarna av i den svenska morotsodlingen? Other thesis, UNSPECIFIED.

Persson, Martin (2004) Fallstudie : Egen foderberedning till slaktsvin. Other thesis, SLU.

Pettersson, Anna (2004) Nytt ventilationssystem till djurstallar. Other thesis, SLU.

Q

Qvarnström, Malin (2002) Estimation of production losses and measures to reduce thermal stress in dairy production under tropical conditions. Other thesis, SLU.

R

Rodéhn, Johan (2004) Metoder för att beskriva kumulativa effekter med avseende på biologisk mångfald och vägar. Other thesis, SLU.

Ronnesjö, Johan (2007) Främjande av biologisk mångfald vid tre våtmarker i Örebro. Other thesis, SLU.

Roos, Erik (2005) Fallstudie av kostnader i tornsilo och plansilosystem på en mjölkgård. Other thesis, SLU.

Rundqvist, Sara (2004) Mjölkraskvigors tillväxt på naturbete. Other thesis, SLU.

Rur, Mira (2007) Localization of the main allergy protein in two apple cultivars grown in Sweden. Other thesis, SLU.

S

Samuelsson, Gustaf (2004) Korsförlamning hos häst. Other thesis, SLU.

Schiöler, Peder (2000) Liggbåsunderlag i lösdriftsstallar för kor. Other thesis, SLU.

Schmidt Hansen, Henriette (2004) Klovlidelsers betydning, forebyggelse og behandling i malkekvaegsbesaetninger. Other thesis, SLU.

Setterblad, Mårten (2007) Guldfabriken. Other thesis, SLU.

Sidwall, Magnus (2004) Marknadsundersökning av John Deere slåtterkross 730/735. Other thesis, SLU.

Sjöberg, Catarina (2005) Ormbunkar. Other thesis, SLU.

Strömberg, Cecilia (2003) Hästtransportsläp - krav, utformning och funktion. Other thesis, SLU.

Svensson, Dan (2004) Strängluftning av vallfoder. Other thesis, SLU.

Svensson, Simon (2003) Grön asfalt och NCC. Other thesis, SLU.

Svensson, Sofia and Söderström, Linda (2004) Egna varumärken inom kött- och charkuteribranschen. Other thesis, SLU.

Svessar, Anders and Tuulik, Jonas (2004) Köpa jordbruksmark i Ukraina. Other thesis, SLU.

T

Terander, Emma (2007) Hot water drenching of 'Hass' avocados for rot control. Other thesis, SLU.

Terning, Anna (2005) Gestaltningsprogram i stråkstudier. Other thesis, SLU.

Terning, Anna (2005) Gestaltningsprogram i stråkstudier. Other thesis, SLU.

Tevell, Daniel (2004) Resistenta rapsbaggar. Other thesis, SLU.

Törnberg, David (2005) Hur påverkasogräsuppkomsten av jordbearbetning. Other thesis, SLU.

U

Uddin, Mohammad Nasir (2006) The relationship between urban forestry and poverty alleviation. Other thesis, SLU.

Umeland, Linn (2003) Kapacitet och dygnsbudget i automatiska mjölkningssystem med enbås mjölkningsstation. Inverkan av planlösning och detaljutformning. Other thesis, SLU.

W

Westöö, Magnus (2005) Tankar om plöjningsfri odling. Other thesis, SLU.

Widegren, John (2004) Är det lönsamt att bygga för morgondagens nötköttsproduktion? Other thesis, SLU.

Wistrand, Mattias (2004) Säker hantering av lösgående nötkreatur. Other thesis, UNSPECIFIED.

Woxblom, Lotta (2004) Kompetensförsörjning inom svensk skogsindustri. Other thesis, SLU.

Å

Åhman, Magnus (2004) DGPS användning på tröskor och dess olika funktioner. Other thesis, SLU.

Åkesson, Erik (2005) Majs till mogen skörd. Other thesis, SLU.

Ö

Östberg, Johan (2007) Rotinträngning i VA-ledningar. Other thesis, SLU.

This list was generated on Tue Sep 26 23:47:08 2017 CEST.