Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators Name | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Å
Number of items at this level: 71.

A

Allard, Helena (2007) Jordbruk och mjölkproduktion med kor i Etiopien. Other thesis, SLU.

Alm, Karin and Möller, Jenny (2004) Mjölkkors välbefinnande i AMS och konventionell lösdrift. Other thesis, SLU.

Alvåsen, Karin (2007) Farmers' perceptions and handling of livestock manure in urban/peri-urban areas of Kampala, Uganda. Other thesis, SLU.

Andersson, Karin (2009) Riskfaktorer för Staphylococcus aureus i mjölk och på has hos mjölkkor. Other thesis, SLU.

Andersson, Karin (2007) Torvströ till svenska mjölkkor. Other thesis, SLU.

Andersson, Markus (2008) Drank som proteinkälla till regnbågslax (Onchorhynchus mykiss). Other thesis, SLU.

Arvidsson, Åsa (2009) Habitat selection of cattle in a traditionally fire-managed landscape in the Bale mountains, Ethiopia. Other thesis, SLU.

Aurosell, Caroline (2008) Födointagets betydelse för muskelglykogeninlagringen efter arbete hos häst och människa. Other thesis, SLU.

B

Back, Jeanette (2008) Betesdrift vid automatisk mjölkning i ekologisk produktion. Other thesis, SLU.

Bergdahl, Ida (2006) Inhysning av struts. Other thesis, SLU.

Bergfors, Anna (2006) Hackelselängdens betydelse för tuggtid och foderkonsumtion hos mjölkkor. Other thesis, SLU.

Briland, Elin and Kronqvist, Cecilia (2006) Magnesiumstatus hos mjölkkor. Other thesis, SLU.

Bäcklund, Nina (2007) Fallstudie av 10 skånska gårdar för en lönsam stutproduktion. Other thesis, SLU.

Båvius, Anna-Karin (2006) Mjölkningsfrekvensens inverkan på mjölkfettets kvalitet. Other thesis, SLU.

C

Carlsson, Veronica (2003) Kväveförluster och energianvändning på mjölkgårdar i västra Sverige. Other thesis, SLU.

D

Deltén, Anna (2001) Mjölkens ureahalt och mjölkkornas kväveeffektivitet. Other thesis, SLU.

E

Edvarsson, Annica (2006) Mjölkningsfrekvensens påverkan på mjölkproteinets sammansättning och kvalitet. Other thesis, SLU.

Eriksson, Ida (2009) Optimal group size for calves fed in transponder-controlled milk feeders. Other thesis, SLU.

F

Fläckman, Anna (2008) Inverkan av betessläpp på celltal och mjölkkvalitet hos mjölkkor. Other thesis, SLU.

Folkesson, Pernilla (2007) A field study on feeding of Alpacas in Sweden. Other thesis, SLU.

Freed, Ylva (2008) Characteristics and dietary management of Exertional Rhabdomyolysis in horses. Other thesis, SLU.

Fridh, Sofia (2007) Lättlösliga kolhydrater i vallfoder och i hästens grovtarm. Other thesis, SLU.

Främling, Maja-Lena (2006) A study of Village Milking Centre in China. Other thesis, SLU.

G

Gunnarsson, Sara (2009) Smältbarhet på ensilage och hö hos hästar i träning. Other thesis, SLU.

H

Haggård, Lisa (2008) Reagerar grisar immunologiskt mot foderproteiner? Other thesis, SLU.

Hansson, Kristina (2004) Comparison of the rumen passage rate of different forages using rare-earth markers. Other thesis, SLU.

Henricson, Anna (2007) Utfodring och hälsa hos privatägda ridhästar. Other thesis, SLU.

Henriksson, Rickard (2008) Pasture and automatic milking. Other thesis, SLU.

Häggblad, Helena (2001) Utfodringens betydelse för proteinhalten i mjölken. Other thesis, SLU.

Häll-Larsson, Katarina (2004) Effects of different forages on production of hydrogen sulphide in a rumen in vitro system. Other thesis, SLU.

I

Isacson, Kajsa (2003) Fullfoder och blandfoder till mjölkkor. Other thesis, SLU.

Israelsson, Anna (2006) Är korta spenar ett problem i samband med mjölkning? Other thesis, SLU.

Ivarsson, Emma (2007) Tillskottsutfodring av smågrisar under digivningsperioden. Other thesis, SLU.

J

Johansson, Hanna (2007) Dokumentation av ensilering med fokus på clostridiesporer i mjölk. Other thesis, SLU.

Johansson, Jenny (2007) Foderhäckar till hästar i lösdrift. Other thesis, SLU.

Johansson, Lisbeth (2007) Inverkan av utfodringsnivå och miljö på reproduktion och hållbarhet hos rekryteringskvigor. Other thesis, SLU.

Jonsson, Lina (2008) The effect of udder precleaning on milk quality and yield. Other thesis, SLU.

K

Kalmendal, Robin (2008) Framtida inhemska proteinfodermedel i den ekologiska fjädefäproduktionen. Other thesis, SLU.

Kalmendal, Robin (2008) Hemp seed cake fed to broilers. Other thesis, SLU.

Karlsson, Johanna (2007) Ekologisk slaktgrisproduktion i Sverige. Other thesis, SLU.

Kronqvist, Cecilia and Briland, Elin (2006) Effekter av högt kaliumintag på magnesiumbalansen hos mjölkkor. Other thesis, SLU.

Kullberg, Karin (2008) Glycerol till mjölkkor. Other thesis, SLU.

L

Lagerstedt, Åsa (2006) Ekologiskt uppfödda kycklingar. Other thesis, SLU.

Lindgren, Erika (2008) Vallfoderproduktion i norrländskt klimat till högpresterande hästar. Other thesis, SLU.

Liu, Haoyu (2008) Influence of chicory feeding on performance and gut development in broilers. Other thesis, SLU.

Lundgren, Anna-Karin (2004) Effekten av mjölkkors rang på "antistresshormonet" oxytocin, mjölkavkastning, mjölkflöden och besökstider i mjölkningsenheten i ett automatiskt mjölkningssystem. Other thesis, SLU.

Lundmark, Cecilia (2005) Ensiling experiment in bagged silage with 3 silage additives. Other thesis, SLU.

M

Maurer, Sophie (2008) Hur påverkas beteende/känslor och fysiologiska faktorer på människa och häst vid interaktion mellan parterna? Other thesis, SLU.

Maurer, Sophie (2007) Insulin resistance in horses; causes, development and prevention. Other thesis, SLU.

Mehlqvist, Maria (2003) Betydelsen av social rang på beteende och mjölknings­parametrer i ett automatiskt mjölkningssystem (AMS). Other thesis, SLU.

N

Nilsson, Carolina (2002) Effektutvärdering av IndividRAM inom produktion, ekonomi och miljö. Other thesis, SLU.

O

Olofsson, Marie (2007) Orsaker till mekaniska skador på nötslaktkroppar som uppstått under transporten till slakteriet eller på slakteriets stall. Other thesis, SLU.

Olsson, Jessica (2008) Rådgivning i AMS-besättningar. Other thesis, SLU.

Olsson, Sofia (2007) Can activity meters be used as heat detectors for water buffaloes in hot climates? Other thesis, SLU.

P

Pelve, Maja (2007) Nötkreaturens val av betesvegetation på naturliga betesmarker. Other thesis, SLU.

Persson, Jenny (2002) Fett till mjölkkor. Other thesis, SLU.

Pettersson, Emma (2009) Kan mjölkkors utnyttjande av vallprotein bli bättre? Other thesis, SLU.

R

Ringmark, Sara (2008) Effekter av två olika hösilagefoderstater på tarmfloran och träcksammansättningen hos häst och gris. Other thesis, SLU.

S

Silfving, Charlotte (2006) Konsekvenser av NORFOR-systemet vid beräkning av foderstater för mjölkkor. Other thesis, SLU.

Sjölin, Marie (2008) Vad skulle få en lantbrukare att ställa om från konventionell till ekologisk mjölkproduktion? Other thesis, SLU.

Solheim, Maria (2007) Hur inverkar olika andel vallfoder i utfodringen på produktion, hälsa och beteende hos mjölkkor? Other thesis, SLU.

Spets, Johanna (2007) Fri utfodring av halm som strategi för att förhindra stereotypier hos uppbundna kvigor. Other thesis, SLU.

Sundling, Emma Dahlberg (2007) Offentlig upphandling av ekologiskt producerade livsmedel. Other thesis, SLU.

Sundqvist, Lotta (2006) Does social activity and management routines affect the horses interest for humans? Other thesis, SLU.

T

Trogen, Mari (2003) En undersökning av sambandet mellan utfodring, motion och höftledsdysplasi respektive armbågsatros hos labradorer. Other thesis, SLU.

V

Vörös, Annamaria (2008) Diet related changes in the gastrointestinal microbiota of horses. Other thesis, SLU.

W

Wessberg, Jessica (2008) Effekten av olika stora mjölkgivor på kalvars tillväxt och konsumtion av kraftfoder och hö. Other thesis, SLU.

Woloszyn, Marta (2007) Natural variations of milk somatic cell count in dairy cows. Other thesis, SLU.

Z

Zonabend, Emelie (2008) Behov av managementverktyg i mjölkproduktionen. Other thesis, SLU.

Å

Åkerlund, Helena (2008) Studie av introduktionen av NorFor Plan för foderstatsberäkning till mjölkkor i Sverige. Other thesis, SLU.

Åkerstedt, Maria (2003) Förändras mjölkens proteinsammansättning i separata juverdelar i samband med höga celltal (SCC)? Other thesis, SLU.

This list was generated on Tue Sep 26 23:52:58 2017 CEST.