Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators Name | Item Type
Jump to: Thesis
Number of items at this level: 44.

Thesis

Andersson, Anna-Maria (2007) Osteoarthritis. Other thesis, SLU.

Berntsson, Kristin (2007) Säkra rätter i restaurangköket. Other thesis, SLU.

Bohlin, Maria (2006) Undersökning av potentiella probiotiska organismer i tarmmikroflora hos häst med speciell hänsyn till Lactobacillus spp. Other thesis, SLU.

Bohman, Marika (2008) Buprenorfin till get. Other thesis, SLU.

Brisman, Ylva (2007) Abdominellt ultraljud av vuxna nötkreatur. Other thesis, SLU.

Dahl, Tove (2005) Behandling av hypertyreoidism hos katt med radioaktivt jod. Other thesis, SLU.

Dahlqvist, Karolina (2009) Analys av parasitförekomst och riktad avmaskning under en treårsperiod i 11 svenska hästbesättningar. Other thesis, SLU.

Danielsson, Louise (2007) RNA interference. Other thesis, SLU.

Delwig, Charlotta von (2006) Utvärdering av radiologiska kriterier för att bedöma tillståndet ileus på hund. Other thesis, SLU.

Dreimanis, Kristoffer (2008) Role of platelets during innate immunity to Streptococcus pneumoniae pneumonia. Other thesis, SLU.

Ehrenberg, Maria (2007) Genetiska studier på fågelinfluensa. Other thesis, SLU.

Engqvist, Julia (2007) Cell lineage tracing in the human pancreas. Other thesis, SLU.

Eriksson, Anneli (2007) Seroprevalens av antikroppar mot Encephalitozoon cuniculi hos friska tamkaniner. Other thesis, SLU.

Florén, Andreas (2008) Förekomst av Giardia i symtomfria valpkullar. Other thesis, SLU.

Frisendahl, Elisabet (2008) Molasses and maize against GI nematodes. Other thesis, SLU.

Gralén, Birgitta (2009) Tick-borne diseases in Tajikistan. Other thesis, SLU.

Gustafsson, Fredrika (2008) Effects of koccidiae- and nematode infections in first-year grazing calves. Other thesis, SLU.

Gustavsson, Linda (2006) Evaluation of cytotoxicity assays and a high-througput variant of the alkaline Comet assay in mouse lymphoma L5178Y cells. Other thesis, SLU.

Hjalmarson Vertovec, Romana (2007) Enkel intravenös administrering av trimetoprim-sulfadiazin hos neonatala föl. Other thesis, SLU.

Holgersson, Anja (2007) Metadon till hund. Other thesis, SLU.

Jonasson, Maria (2009) Renal dysplasi hos engelsk cocker spaniel. Other thesis, SLU.

Karlsson, Frida (2009) Finns Clostridium difficile i köttprodukter i Sverige? Other thesis, SLU.

Karlsson, Marie (2009) Cytokinuttryck vid vaccination med olika vaccinkoncept mot FIP. Other thesis, SLU.

Lennse, Jenni (2008) Patologiska förändringar och säsongsmässiga variationer i testiklar från svenska brunbjörnar (Ursus arctos). Other thesis, SLU.

Lindahl, Elisabeth (2008) Epidemiological study on reproductive pathogens with particular focus on Bovine Viral Diarrhoea Virus in dairy cattle in Tajikistan. Other thesis, SLU.

Lindberg, Julia (2009) En farmakokinetisk pilotstudie av olika beredningar av bensylpenicillin intramuskulärt till häst. Other thesis, SLU.

Lindström, Lina (2005) Enhanced Cellular Uptake of Virus by Increased Expression Levels of the Coxsackie-and Adenovirus Receptor. Other thesis, SLU.

Löthman, Johanna (2006) Effekt av huvudets position på avståndet mellan tornutskotten i thoracolumbalregionen på häst. Other thesis, SLU.

Mattsson, Johanna (2006) Akut prostatit hos hund. Other thesis, SLU.

Nilsson, Janet (2006) Plesiomonas shigelloides – en ovanlig orsak till diarré hos katt? Other thesis, SLU.

Nilsson, Oskar (2007) Förskrivning av antibiotika till hund vid veterinärhögskolan i Nantes, Frankrike. Other thesis, SLU.

Nilsson, Oskar (2009) Prevalence and antibiotic resistance of Salmonella enterica in poultry and raw meat in the Can Tho province, Vietnam. Other thesis, SLU.

Nyström, Maria (2006) Development of a cell model for studies of the secretion of xenobiotics into milk. Other thesis, SLU.

Näslund, Johanna (2008) Hälsostatus hos abborre (Perca fluviatilis) i Gumpfjärden, Bottenhavet. Other thesis, SLU.

Ohlsson, Åsa (2006) H295R-cells as a model system for detection of toxic effects on the adrenal aldosterone synthesis pathways. Other thesis, SLU.

Olken, Lena (2006) Analysis of soybean-proteins (Glycine max) by two-dimensional electrophoresis and MALDI-TOF. Other thesis, SLU.

Riikonen, Annina and Kenic, Miriam (2006) Preserving biodiversity of the Ecudorian rainforest. Other thesis, SLU.

Schenck, Jessica (2008) Staggering disease in cats in Sweden. Other thesis, SLU.

Sjöström, Maria (2005) Skador på ytliga böjsenan hos ridhästar - en retrospektiv fallstudie över konservativ behandling. Other thesis, SLU.

Stafström, Åsa (2006) Hypoadrenokorticism hos storpudel. Other thesis, SLU.

Thilas, Anna (2007) Prognostisk betydelse av radiologiskt detekterad gasförekomst i tunntarmen hos katter utsatta för fysiskt trauma. Other thesis, SLU.

Thörnvall, Helena (2009) Undersökning av förekomst av okända virus hos svenska fjällrävar med encefalit. Other thesis, SLU.

Zwenson, Johanna (2007) Antibiotikaresistens hos bakterier isolerade från friska hundar i Sverige. Other thesis, SLU.

Ólafsdóttir, Lísa (2006) Förekomst och grad av osteokondros i distala radius och ulna hos konventionellt och KRAV-uppfödda slaktsvin. Other thesis, SLU.

This list was generated on Sun Sep 24 23:03:33 2017 CEST.