Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators Name | Item Type
Jump to: B | D | E | F | G | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Ö
Number of items at this level: 35.

B

Bylund, Anna (2008) En analys av SCA Skog AB's metod för egenuppföljning av gallringar. Other thesis, SLU.

D

Dahl, Ida (2008) The effects of forest clear-cutting on stream water DOC. Other thesis, SLU.

Dermer, Richard (2007) Picea mariana ((P. Mill.) B.P.S), P. abies (L.), Pinus contorta (Dougl.) och P. sylvestris (L.). Other thesis, SLU.

E

Elm, David (2008) Dikesrensning och skyddsdikning. Other thesis, SLU.

Enström, Nathalie (2008) Heavy metal accumulation in voles, shrews and snails after fertilisation with pelletized and granulated municipal sewage sludge. Other thesis, SLU.

Erhagen, Björn (2007) Löslighet och metylering av kvicksilver i en förorenad sjö (Ala-Lombolo) i Kiruna kommun. Other thesis, SLU.

Erlandsson, John (2008) Fukthalt i GROT - påverkande faktorer. Other thesis, SLU.

F

Folkesson, Christian (2007) Marktillstånd och borbrist på åkermark planterad med gran i Västerbottens län. Other thesis, SLU.

G

Gardmo, Fredrik (2007) Uttag av energisortiment vid gallring av contorta, ett komplement till konventionell gallring? Other thesis, SLU.

Grape, Sofia (2007) Inverkan av nederbörd, temperatur och frost på årsringens egenskaper hos boreal tall (Pinus sylvestris L.). Other thesis, SLU.

Göthesson, Camilla (2008) Privata skogsägares inställning till frivilliga naturvårdsavsättningar samt kvalitets- och tillväxthöjande skogsskötselåtgärder. Other thesis, SLU.

J

Johansson, Lars (2008) Plantering av gran (Picea abies) på kalhyggen och självföryngring under högskärmar av björk (Betula pendula och Betula pubescens). Other thesis, SLU.

K

Karlsson, Anna (2008) Årstidsdynamik för kvicksilver i ett sövattensediment. Other thesis, SLU.

Kero, Irina (2007) Utbyte av massaved och biobränsle i några typbestånd av Contorta. Other thesis, SLU.

Kling, Jonas (2007) Att återställa en naturlig ordning. Other thesis, SLU.

Kovanen, Maija (2007) Growth responses in Swedish boreal coniferous forests after addition of nitrogen as sewage sludge pellets. Other thesis, SLU.

L

Lindström, Elisabeth (2007) Vad påverkar skogsägarnas naturhänsyn vid föryngringsavverkning i region Mellannorrland? Other thesis, SLU.

Linnman Wänglund, Ylva (2008) How is the distribution of the epiphytic lichen Usnea longissima affected by forest structure and logging history within stands? Other thesis, SLU.

M

Möller Pedersen, Sören (2007) Models of individual tree mortality for trembling aspen, lodgepole pine, hybrid spruce and subalpine fir in northwestern British Columbia. Other thesis, SLU.

N

Netterling, Sakura (2008) Tropical rain forest recovery after cyclone and human activity on Savai'i, Samoa. Other thesis, UNSPECIFIED.

Nilsson, Håkan (2008) Resultat från tre klonförsök med fågelbär, Prunus avium L, i södra Sverige. Other thesis, SLU.

Nylander, Anna (2008) Trädslagsinverkan på markvegetationens utveckling i odlingsförsök med tall och contorta. Other thesis, SLU.

O

Oskarsson, Johan and Busk, Martin (2007) Rätten till Norrland. Other thesis, SLU.

P

Persson, Cecilia (2008) Tillväxt och potentiell sågtimmerkvalitet i gallringsmogna jämförelseplanteringar med Pinus contorta och P. sylvestris. Other thesis, SLU.

Persson, Johan (2007) Föryngringsresultat och beräknad virkesproduktion i naturligt föryngrade tallbestånd i Västerbotten under mitten av 1990-talet. Other thesis, SLU.

R

Rodríguez, Eva (2008) Vegetation history and Picea abies (L.) Karst. establishment in the Härjedalen province (central Sweden). Other thesis, SLU.

Roffey, Hampus (2008) Fågelbär (Prunus avium L.) - överlevnad, höjdutveckling och skador i unga planteringar på småländska höglandet. Other thesis, SLU.

Ross, Alexander (2008) Ifrågavarande kronopark skall benämnas Skatan. Other thesis, SLU.

S

Sallkvist, Jenny (2008) Relationer mellan Norske Skog och de privata skogsägarna i Jämtland. Other thesis, SLU.

Sandström, Emma (2008) Skötsel av tätortsnära skogliga rekreationsområden. Other thesis, SLU.

Sjöström, Anna (2008) Fuktkvotens inverkan på oljeupptag och pigmentinträngning i tall (Pinus sylvestris L.) och gran (Picea abies L. Karst) vid impregnering med Linotechmetoden. Other thesis, SLU.

Svensson, Malin (2007) Vattenkvalitén i Fredstorpsbäcken - dikad bäck på fastigheten Rämningstorp i Skara kommun. Other thesis, SLU.

T

Tjernell, Tomas (2007) Vindfällning, tillväxt och plantuppslag i en 13-årig granskärm i Medelpad. Other thesis, SLU.

W

Werndin, Lisa (2007) Effekter av gödsling i äldre tallbestånd på renbetesväxter i fält- och bottenskikt. Other thesis, SLU.

Ö

Österström, Ann (2008) Flygbildsanalys av trädskiktets status efter brand. Other thesis, SLU.

This list was generated on Sun Nov 12 21:48:43 2017 CET.