Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators Name | Item Type
Jump to: A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Ö
Number of items at this level: 87.

A

Adolfsson, Åsa (2008) Entréträdgårdar - rumslighet, gestaltningselement, uttryck och sociala aspekter. Other thesis, SLU.

Ahlin, Grete (2007) Trädinventering och trädvårdsplan Ystads Nya och Västra kyrkogård. Other thesis, SLU.

Andersson, Kerstin (2008) Grönytefaktorn - ett pussel med bostadsgårdens grönska. Other thesis, SLU.

Ansari, Mohammad Nayeem Aziz (2008) Opportunities and challenges of urban and peri-urban forestry and greening in Bangladesh: Dhaka city as a case. Other thesis, SLU.

Axberg, Charlotta (2007) Erosionsskydd i strandzoner. Other thesis, SLU.

B

Bellows, Curtis Charles (2008) Development of inspection systems for estimating the structural integrity of trees. Other thesis, SLU.

Bengtzon, Marie (2008) Trädkyrkogården. Other thesis, SLU.

Bennrup, Martin (2008) Golfbanedränering. Other thesis, SLU.

Brink, Frida (2007) Nyttoträdgårdar på 1800-talet. Other thesis, SLU.

Broström, Ida (2008) Användning av lignoser i Norrbotten zon VI. Other thesis, SLU.

D

Dahl, Louise (2008) Växtväggar. Other thesis, SLU.

E

Ek, Cecilia (2008) Skötselmål som en del av gestaltningen. Other thesis, SLU.

Eriksson, Ida (2008) Feng shui i trädgården. Other thesis, SLU.

Eriksson, Oskar (2009) Gestaltningsfloran. Other thesis, SLU.

Ewald, Sara (2008) Lomma Söderpark. Other thesis, SLU.

F

Falkman, Elin (2008) Det skånska slättlandskapet - en del av landskapsbilden. Other thesis, SLU.

Falkman, Kajsa (2008) Förslag till plan för nyplantering och vård av stadsträd. Other thesis, SLU.

Fors, Hanna (2008) Det enskilda trädet som meningsbärare. Other thesis, SLU.

Forsberg, Sofia (2008) Det sköna landskapet. Other thesis, SLU.

Fritz, Emma (2007) Ett förändringsförslag för Capellagårdens trädgård - historien möter framtiden. Other thesis, SLU.

G

Gallardo, Ivan (2008) Växtdatabas med sökmotor. Other thesis, SLU.

Gyllemark, Caroline (2008) Färre och färre händer. Other thesis, SLU.

H

Hagerfors, Andrea (2008) Feng shui i den privata trädgården. Other thesis, SLU.

Halldén, Josephine (2008) Tekniker för återetablering av naturlig vegetation. Other thesis, SLU.

Hansson, Annica (2008) Utformning av entréområdet till Maglarps Golf på Lyckebo gård i Skåne. Other thesis, SLU.

Hansson, Göran (2008) Algblomning i dammar, i stad och på golfbanor. Other thesis, SLU.

Henricson, Elin and Andersson, Martina (2008) Sustainable tourism in the Philippines. Other thesis, SLU.

Henriksson, Karin (2008) En studie över SLU campus Skaras utemiljö. Other thesis, SLU.

Hjern, Lotta (2007) En studie av hur man formulerar, kontrollerar och följer upp kvalitén i skötselentreprenader. Other thesis, SLU.

Hultberg, Tove (2007) Potential conflicts between recreation and natural values in Torup. Other thesis, SLU.

I

Ingvarsson, Nina and Norgren, Sofie (2008) Handbok för växtinsamlare. Other thesis, SLU.

J

Jergmo, Fredrik (2008) Auditiv växtinlärning. Other thesis, SLU.

Johansson, Maria E. (2007) Möjligheternas skog. Other thesis, SLU.

Johansson, Solveig (2007) Skötselplan ur landskapsvårdsperspektiv för Ekebacken på Marielunds gård - Karlskrona. Other thesis, SLU.

Jonsson, Veronica (2008) Rumsskapande faktorer. Other thesis, SLU.

Josefsson, Joakim (2009) Formbeskurna träd i staden. Other thesis, SLU.

Jönsson, Måns (2007) Parkavfall som biobränsle genom förbränning. Other thesis, SLU.

K

Kjellberg, Annelie (2008) Ekologisk hållbarhet i den fysiska planeringen, teori till handling. Other thesis, SLU.

Klevje, Liv (2008) Grönskande innerstadsgård - ståndortsanpassat växtval för skugga. Other thesis, SLU.

Klintberg, Charolina (2008) Vattenanläggningar som gestaltningselement i offentliga miljöer. Other thesis, SLU.

Källenäs Eldstig, Pernilla (2007) Naturlika planteringar - hur lika och hur är de lika naturen? Other thesis, SLU.

L

Larsson, Annika (2009) Nordiska zonkartor. Other thesis, SLU.

Lennartsson, Sandra (2008) Drömmen om Paradiset. Other thesis, SLU.

Lilliehöök, Ulrika (2008) Med hänsyn till brukare och ståndort, två dimensioner av ett hållbart växtval. Other thesis, SLU.

Lindberg, Maria (2007) Trädrötter i skelettjord. Other thesis, SLU.

Lindström, Per (2009) Ståndortsanpassad växtanvändning på bjälklag – Bostadsgården Carolus 24 kv. 7 i Malmö. Other thesis, SLU.

Logardt, Sofie (2007) Heavy metals in organic vegetable production connected to KRAV in the south of Skåne. Other thesis, SLU.

Löfving, Mikael (2007) Skötsel av fotbollsplaner. Other thesis, SLU.

Lönnerholm, Sigrid (2008) Att bygga för att synas - city branding i stadsplaneringen. Other thesis, SLU.

Lövdahl, Magnus (2008) Växtanvändning i krävande miljöer. Other thesis, SLU.

Lööw, Johanna (2007) Att utveckla en förskolegård. Other thesis, SLU.

M

Malmgren, Pia (2008) Upplevelser av natur utan visuella intryck. Other thesis, SLU.

Mattsson, Elin (2007) Hur kan personalens produktivitet bli bättre i parkförvaltningar? Other thesis, SLU.

Mazandarani, Parvin (2008) Förslag till förnyelse av en villaträdgård i Limhamn, inspirerat av egnahemsrörelsens trädgårdar. Other thesis, SLU.

Molin, Ann-Sofie (2008) Salicetum. Other thesis, SLU.

N

Nielsen, Sabina (2008) Vattenträdgården i Norrvikens trädgårdar. Other thesis, SLU.

Nilsson, Anette (2008) Dimensioneringskriterier för flödesutjämning i dagvattendammar. Other thesis, SLU.

Nilsson, Charlotte (2009) Den fysiska planeringens påverkan på människans rekreationsmiljöer. Other thesis, SLU.

Nilsson, Louise (2007) Affärsplan. Other thesis, SLU.

Nilsson, Monika (2008) Obalans mellan rot och krona skapar omplanteringschock i Prunus avium. Other thesis, SLU.

O

Olsson, Diana (2008) Design av utomhusträdgård i Dubai. Other thesis, SLU.

Olsson, Moa (2008) Naturlekplatser. Other thesis, SLU.

P

Palm, Anna and Hansson, Martin (2008) Fogmaterialets betydelse för en hållbar gatstensbeläggning - förebyggande av ogräs. Other thesis, SLU.

Parman, Michael (2008) Vantörs gångstråk. Other thesis, SLU.

Persson, Bodil (2007) Trädgårdsdesign för hörselskadade. Other thesis, SLU.

R

Risberg Jönsson, Susanne (2008) Vegetationsetableringen på ett platsbyggt extensivt grönt tak. Other thesis, SLU.

Rännbäck, Sara-Marie (2008) Vad ersätter asken? Other thesis, SLU.

S

Schlyter, Ulrika (2009) Vårdträd - väl avvägda val. Other thesis, SLU.

Sinnett, Lizah (2007) Inte bara björk. Other thesis, SLU.

Skogar, Magnus (2008) Högvuxet gräs - en studie av skötselklassen högvuxet gräs utifrån ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv. Other thesis, SLU.

Stenbäcken, Madeleine (2007) Betesdjur eller maskiner på långgräsytor i urban miljö. Other thesis, SLU.

Sunnerdahl, Klara (2008) Användning av lekplatser. Other thesis, SLU.

Svensson, Caroline (2008) Tujaskogen i Böda Ekopark. Other thesis, SLU.

Svensson, Jenny (2008) Design, anläggningsmetoder och skötseltekniker för hagmarksbestånd. Other thesis, SLU.

Svensson, Johan (2007) Skogseken. Other thesis, UNSPECIFIED.

Svensson, Matilda (2008) Ökad trygghet i en bostadsnära utemiljö i staden. Other thesis, SLU.

T

Tegenlöv, Malin (2007) Vad spirar på Ullspiran? Other thesis, SLU.

Therp-Perico, Ingrid (2008) Skötsel och planteringsråd för perenner i digital form. Other thesis, SLU.

W

Wahlsteen, Eric (2008) Rhododendron ur undersläktet Vireya - något om dess karakteristika och användning i nordiska vinterträdgårdar. Other thesis, SLU.

Wahlund, Petra (2008) Vegetationens betydelse för barnets lek. Other thesis, SLU.

Widman, Anna (2007) Unga Bestånd - en tillgång i park- och landskap. Other thesis, SLU.

Wikström, Anders (2008) Prydnadsgräs. Other thesis, SLU.

Wiström, Björn (2009) Skiktning och strukturell utveckling i unga naturlika skogsplanteringar:. Other thesis, SLU.

Ö

Öman, Carin (2007) Hyllie vattenpark. Other thesis, SLU.

Ösby, Elin (2007) Avgränsningar i svenska rehabiliteringsträdgårdar. Other thesis, UNSPECIFIED.

Östberg, Johan (2008) Samarbetsrutiner vid rotinträngningar. Other thesis, SLU.

Öxell, Cecilia (2008) Betula. Other thesis, SLU.

This list was generated on Tue Sep 26 18:41:14 2017 CEST.