Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators Name | Item Type
Jump to: A | B | C | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | T | V | W | Å
Number of items at this level: 36.

A

Ahlgren, Zacharias and Daniel, Jönsson (2006) Finansiering av lantbruksfastigheter. Other thesis, SLU.

B

Blomqvist, Gustaf (2006) Alternativa stråbränslen i växtföljden. Other thesis, SLU.

Boström, Patrik and Ekenstam, Carl af (2006) Utvärdering av miljöbonus IP-lantbruk. Other thesis, SLU.

Bäckman, Henrik (2006) Underhållskostnader på rundbalspressar. Other thesis, SLU.

C

Cardesjö, Therese (2003) Lamellrandsröta i hästhoven. Other thesis, SLU.

Carlsson, Maria (2005) Design proposal for milk centre with mechanical cooling for dairy cattle in tropical climate. Other thesis, SLU.

Cedergren, Aron (2006) Miljökonsekvensbeskrivning för en utökning av befintlig djurhållning. Other thesis, SLU.

E

Ekman, Lars (2003) Hantering och lastning av nöt på gården. Other thesis, SLU.

Engdahl, Jan-Olof (2006) Lönsamheten vid nystart av slaktsvinsproduktion. Other thesis, SLU.

F

Forsberg, Erik (2006) Närvärme med bioenergi i Västra Ämtervik. Other thesis, SLU.

Fredriksson, Martin (2006) Optimal välfärd och hälsa för kalvar. Other thesis, SLU.

G

Germundsson, Carin (2006) Strötorvsanvändning i djurstallar. Other thesis, SLU.

Gustafsson, Ingrid (2005) EU ger eko bland korna - från uppbundet till lösdrift. Other thesis, SLU.

H

Hagberg, Cecilia (2006) Ökad longitudinell golvlutning i liggbås - inverkan på mjölkkors placering och liggbeteende i liggbås. Other thesis, SLU.

Heeger, Anna (2006) Hör träbränslena hemma i växthusen? Other thesis, SLU.

Heiding, Daniel (2006) Ekonomin i syrning av spannmål till mjölkkor. Other thesis, SLU.

J

Joelsson, Tobias and Oscarsson, Johan (2006) Gårdsbutiken i stan. Other thesis, SLU.

Johan, Nilsson (2006) Ekonomi i vallfrödominerad växtföljd. Other thesis, SLU.

Johansson, Malin (2005) Inflytande av sommarväder på kornas val att vara på bete eller inne dagtid i en besättning, samt studier av andningsfrekvens och yttemperatur hos fokaldjur. Other thesis, SLU.

K

Karlsson, Alexander (2006) Jämförelse av fyra rundbalspressars packningsförmåga som funktion av grödans torrsubstanshalt. Other thesis, SLU.

Krafft, Jannica (2005) Klimat i djurtransportbil med slaktgrisar sommartid. Other thesis, SLU.

L

Lilja Johansson, Marjo (2006) Tidsstudier i kalvuppfödning. Other thesis, SLU.

Lorentzon, Susanna (2005) Hygiene studies in cubicle cowsheds with different floor systems in the passages. Other thesis, SLU.

M

Magnus, Nilsson (2006) Jämförelseförsök mellan ogräsharvning och radhackning. Other thesis, SLU.

Moll, Erik (2006) Upptagningskvalité på sockerbetor. Other thesis, SLU.

N

Nilsson, Åse (2006) Ligghallsareans inverkan på beteenden hos högdräktiga ston i lösdrift. Other thesis, SLU.

Nordenhäll, Sara (2006) Åkertistel. Other thesis, SLU.

O

Olausson, Anders (2006) Torkad eller gastät lagrad spannmål till värphöns. Other thesis, SLU.

P

Petersson, Patrick (2006) Hur en övergång till ett automatiskt mjölkningssystem påverkar juverhälsan. Other thesis, SLU.

Pålsson, Marcus (2006) Konsekvenser för äggproducenter efter förändring i djurskyddslagen avseende inhysning av värphöns. Other thesis, SLU.

T

Thuresson, Henrik (2006) Effektivare hantering av foderspannmål. Other thesis, SLU.

V

Vikström, Simon (2006) Införande av mjuka golv för mjölkkor. Other thesis, SLU.

W

Wallin, Fredrik (2006) Produktionskalkyler för biobränslen. Other thesis, SLU.

Wiklund, Erik (2006) Vårlamm eller dikoproduktion i Dalarna. Other thesis, SLU.

Å

Åkesson, Elias (2006) Etablering av höstvete med reducerad jordbearbetning. Other thesis, SLU.

Åkesson, Erik (2006) Majstorkning. Other thesis, SLU.

This list was generated on Mon Sep 25 06:59:57 2017 CEST.