Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators Name | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Y | Å | Ö
Number of items at this level: 56.

A

Adielsson, Stina (2005) Statistical and neural network ananlysis of pesticide losses to surface water in small agricultural catchments in Sweden. Other thesis, SLU.

Andersson, Johan (2007) Varierad kaliumgödsling i potatis. Other thesis, SLU.

Andersson, Peter (2007) Miljöbedömning av mark- och vattenresurser i kommunal översiktsplanering. Other thesis, SLU.

B

Berg, Josefin (2005) Modelling nitrogen flows in peri-urban vegetable field plots in Nanjing, China. Other thesis, SLU.

Bjuhr, Josef (2007) Trace metals in soils irrigated with waste water in a periurban area downstream Hanoi City, Vietnam. Other thesis, SLU.

Björkman Westin, Mattias (2008) Inventering av förorenade områden enligt MIFO-fas 1. Other thesis, SLU.

Boström, Helene (2006) Gimo bruksområde - inventering och riskklassning enligt MIFO fas 1. Other thesis, SLU.

Broström, Ulrica (2007) Återföring av växtnäringsämnen från avloppsvatten till åkermark. Other thesis, SLU.

Bruno Franco, Paola (2005) Distribution of biogenic and non-biogenic trace metals in roadside soils. Other thesis, SLU.

Brömses, Erika (2005) Inventering och riskklassning av förorenade områden i Öna och Östnor. Other thesis, UNSPECIFIED.

C

Carlsson, Marianne (2006) Skydd mot nitrat och bekämpningsmedel i dricksvatten. Other thesis, SLU.

D

Do Thi, Xuan (2007) Functional and molecular diversity of rice straw decomposing bacteria and fungi. Other thesis, SLU.

Dässman, Ellinor (2008) Avskiljning av uran från dricksvatten med reaktiva filter. Other thesis, SLU.

E

Ericson, Sofia (2005) Askans inverkan på beläggningstendensen i ett biobränsleeldat kraftvärmeverk och växtplatsens påverkan på askegenskaperna. Other thesis, SLU.

Esberg, Camilla (2005) Inventering av förorenad mark på LKAB´s industriområden i Kiruna, Svappavaara och Malmberget. Other thesis, SLU.

F

Forsberg, Sam (2005) Kvickrotsstudier: 1. Kvickrotens reaktion på myllningsdjup, kvävemängd och kväveplacering i konkurrens med gröda. 2. Reducerad glyfosatanvändning på trädad åkermark. Other thesis, SLU.

Frandsen, Sara (2007) Geokemisk undersökning vid Rävlidmyrgruvan, Västerbottens län. Other thesis, SLU.

H

Harms-Ringdahl, Peter (2007) Identifying possible sources of ammonium ions and arsenic in groundwater in the Nam Du area, Vietnam. Other thesis, SLU.

Hossain, Md. Shakhawat (2007) Potential use of Rhizobium spp. to improve growth of non-nitrogen fixing plants. Other thesis, SLU.

Hägnesten, Hillevi (2006) Zinc deficiency and iron toxicity in rice soils of Office du Niger, Mali. Other thesis, SLU.

J

Johansson, Jenny (2006) Marktäckande, lågväxt vegetation på ställverksmark. Other thesis, SLU.

Johansson, Josefine (2005) Manganese solubility due to compaction in soils under corn and soybean. Other thesis, SLU.

K

Karlsson, Marie (2005) Näringsbelastning på en anlagd våtmark från åker, skog och enskilda avlopp. Other thesis, SLU.

Keonakhone, Thongsavanh (2006) A holistic assessment of the use of teak at a landscape level in Luang Phrabang, Lao PDR. Other thesis, SLU.

Krafft, Anna (2006) The effect of urban runoff on the water quality of the Sweetbriar Brook, Ampthill, UK. Other thesis, SLU.

Kuhlau, Åsa (2008) Environmental fate of pesticides used as seed dressing. Other thesis, SLU.

L

Larsson, Martin (2007) Variationer av klor, svavel och aska i havrekärna. Other thesis, SLU.

Lennmo, Emma (2006) Växters upptag av spårämnen från rödfyr. Other thesis, SLU.

Lindström, Bodil (2007) A phosphorus budget for the eco-tourist resort of Chumbe Island Coral Park, Zanzibar. Other thesis, SLU.

Ljung, Karin (2002) Heavy metal discharge into Lake Victoria. Other thesis, SLU.

Löfstrand, Fredrik (2005) Conservation agriculture in Babati District, Tanzania. Other thesis, SLU.

M

Melakari, Anna (2005) Aggregatstabilitet, jordbearbetning och fosforförluster i ett typområde på jordbruksmark. Other thesis, SLU.

Mellin, Anna-Karin (2005) Nitrogen mineralization in a sludge-amended sandy clay loam in South Africa. Other thesis, SLU.

Mohlin, Markus (2005) Fosfor- och kväveförluster från Örsundaåns avrinningsområde. Other thesis, SLU.

Moreskog, Johanna (2007) Investigation of the redox-conditions in the Nam Du well field, Hanoi, Vietnam, and their implications for mobilisation of arsenic. Other thesis, SLU.

N

Nguyen Khoi, Nghia (2007) Degradation of aged creosote and diesel contaminated soils by phytoremediation or biostimulation (nutrients). Other thesis, SLU.

Nolin, Lina (2006) WaNuLCAS modelling of runoff and soil loss for different agroforestry scenarios in a catchment in Northern Vietnam. Other thesis, SLU.

Norén, Charlotta (2007) Vallbrott med hjälp av grisar. Other thesis, SLU.

Nyhlén, Elise (2004) Laktester för riskbedömning av förorenad mark. Other thesis, SLU.

Nylund, Eva (2003) Cadmium uptake in willow (Salix viminalis L.) and spring wheat (Triticum aestivum L.) in relation to plant growth and Cd concentration in soil solution. Other thesis, SLU.

O

Olsson, Frida (2008) Attityder till implementering av precisionsodlingsteknik. Other thesis, SLU.

Olsson, Johanna (2006) Förändring av radiocesiumtillståndet i jordbruksgrödor i Gävleborgs, Västmanlands och Uppsala län efter Tjernobylolyckan samt en fallstudie med stallbalansberäkningar på en mjölkgård. Other thesis, SLU.

Ortiz, Carina (2005) Calibration of GenRiver with GLUE for Northern Vietnamese conditions. Other thesis, SLU.

Orvendal, Jon (2007) Värdering av kvävet i organiska gödselmedel. Other thesis, SLU.

P

Pettersson, Karin (2006) Root development of Lolium perenne in diesel contaminated soil. Other thesis, SLU.

Pettersson, Malin (2006) Våtmarker för näringsretention i Lillån. Other thesis, SLU.

R

Román Galán, Pilar (2006) Behaviour of 137Cs in a raised bog in central Sweden. Other thesis, SLU.

S

Stenmark, Marielle (2008) Överföring av radiocesium till potatis vid olika nedfallstidpunkter. Other thesis, SLU.

Strömqvist, Anna (2005) Migration och vegetationsupptag av radiocesium i åkermark - en långtidsserie av mätdata samt en långsiktig simuleringsmodell. Other thesis, SLU.

T

Thedéen, Karin (2007) Gaspotentialen i en deponi, idag och i en framtid. Other thesis, SLU.

Tjernberg, Beatrice (2008) Naturlig förekomst av arsenik och avskiljning av arsenik från grundvatten. Other thesis, SLU.

W

Wellander, Johan (2007) Grund plöjning med Kvernelands Ecomat och Ecomat Seeder. Other thesis, SLU.

Y

Yngwe, Johan (2007) Djup icke vändande bearbetning i sockerbetsodling. Other thesis, SLU.

Å

Ångman, Elin (2005) Näringsretention i återskapad våtmark på betesmark. Other thesis, SLU.

Ö

Öhlund, Frida (2007) Uran i dricksvatten. Other thesis, SLU.

Önneby, Karin (2005) Phytoremediation of a highly creosote-contaminated soil by means of Salix viminalis. Other thesis, SLU.

This list was generated on Tue Sep 26 04:35:12 2017 CEST.