Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators Name | Item Type
Jump to: Thesis
Number of items at this level: 151.

Thesis

Andersson, Emma and Wall, Anna (2009) Restriktioner av växthusgasemissioner. Other thesis, SLU.

Andersson, Patrik (2009) Informationsbehov vid ett unikt beslut. Other thesis, SLU.

Arvidsson, Anna and Larsson, Maria (2005) Handel med utsläppsrätter - hur företagsstrategier påverkas. Other thesis, SLU.

Arvidsson, Rebecka and Holst, Madeleine and Nyström, Erika (2008) Smart konsumtion. Other thesis, SLU.

Bengtsson, Fredrik and Frödå, Emma (2008) Svensk livsmedelsexport. Other thesis, SLU.

Bengtsson, Minna (2009) Konsumentens hälsa som en del av företagets sociala ansvar. Other thesis, SLU.

Benjaminsson, Mikael (2001) Avtal mellan driftsbolagdelägare. Other thesis, SLU.

Berglund, Erik (2007) Ritualen och dess potentiella användning i organisationer. Other thesis, SLU.

Berglund, Sofia (2002) Functional foods as a strategic area for food producers. Other thesis, SLU.

Bergman, Mårten (2007) Kärnkraftens värde i framtiden. Other thesis, SLU.

Bergschöld, Camilla (2008) Orsaker till bolagiseringar inom lantmannasektorn. Other thesis, SLU.

Bergström, Karolina and Varonen, Ann-Marie (2002) Kulturens inverkan på beslutsfattandet. Other thesis, UNSPECIFIED.

Bohlin, Daniel (2007) Ledningsarbetet hos ett krisföretag. Other thesis, SLU.

Buhr, Katarina and Hermansson, Anna (2004) Governmental support for social responsibility in small and medium-sized enterprises. Other thesis, SLU.

Börjesson, Helena (2002) Attityder till kooperativ finansiering. Other thesis, SLU.

Carlsson, Fredrik (2007) Vilka är hållbarhetsredovisningens intressenter? Other thesis, SLU.

Carlsson, Mattias (2009) Cost-efficient light-weighting within the aviation sector. Other thesis, SLU.

Claesson, Marcus and Hansson, Per (2008) Gårdarnas Smaker. Other thesis, SLU.

Cras, Patrik (2008) Sustainable water management through user participation. Other thesis, SLU.

Dahl, Camilla and Karlsson, Camilla (2008) Engagerade ungdomar. Other thesis, SLU.

Douhan, Johan and Rejstrand, Henrik (2007) Solenergi. Other thesis, SLU.

Edqvist, Karin and Källgården, Elin (2005) Svenskt Sigill. Other thesis, SLU.

Elmers, Fredrik (2001) Affärsrelationen mellan SQM Pork och svinleverantören. Other thesis, SLU.

Eltoum, Sanna (2009) Mango in Sudan. Other thesis, SLU.

Enander, John and Melin, Andreas (2008) Skogsägares val av affärspartner. Other thesis, SLU.

Eriksson, Linnea and Jönsson, Madeleine and Svensson, Louise (2008) Tänker du på miljön vid val av bilförsäkring? Other thesis, SLU.

Eriksson, Sofie (2006) Resursutnyttjande inom strategiska allianser. Other thesis, SLU.

Fermvik, Maria (2008) Styrelserepresentativitet. Other thesis, SLU.

Flensén, Andreas (2006) Ekonomiska konsekvenser av etanolproduktion i östra Sverige. Other thesis, SLU.

Forslund, Johanna (2005) Illegal rovdjursjakt. Other thesis, SLU.

Forslund, Johanna (2007) Wildlife management on communal land in Namibia. Other thesis, SLU.

Forss, Anna (2008) Information till mjölkföretaget. Other thesis, SLU.

Frank, Linnea and Karlsson, Malin (2007) Miljöhänsyn vid offentlig upphandling. Other thesis, SLU.

Fredricsdotter, Linda and Stigzelius, Ingrid (2006) Implementation of SA8000 in Indian garment manufacturing. Other thesis, SLU.

Garcia, Ivan (2006) Grain receipts as collateral for agribusiness' financing. Other thesis, SLU.

Gaurwitsch, Susanne (2008) Årsredovisningen i kooperativa föreningar. Other thesis, SLU.

Granström, Fanny (2006) Socio-economic evaluation of furniture re-use. Other thesis, SLU.

Gunnarsson, Emma (2009) Handbok för nyanställda utan lantbrukserfarenhet som bokför lantbruksföretag i LRF Konsult AB. Other thesis, SLU.

Gustafsson, Jenny (2008) Miljöinformation i förvaltningsberättelsen. Other thesis, SLU.

Göransson, Kjell (2000) Samverkan mellan små livsmedelsproducenter. Other thesis, SLU.

Hansson, Karl-Johan (2006) Förbättrad lönsamhet i växtodlingsföretag! Other thesis, SLU.

Hellberg, Peter (2006) Inhyrning av maskintjänster. Other thesis, SLU.

Helsing, Andreas and Fredefors, Christian and Faanes, Harald (2008) Varumärkets utveckling till strategisk resurs. Other thesis, SLU.

Hjärpe, Pär (2007) Materialdistribution i ett tillverkningsföretag. Other thesis, SLU.

Holm, Ylva and Jansson, Cecilia (2007) Mer ekologisk mat. Other thesis, SLU.

Hörnstein, Anders and Joelson, Anders (2009) Lantbruksföretagets tillväxtstrategi och finansiella sökbeteende. Other thesis, SLU.

Irobi, Nnenna Christiana (2008) Microfinance and poverty alleviation. Other thesis, SLU.

Isacs, Lina (2007) Monetary green accounting at a regional scale in Sweden. Other thesis, SLU.

Jansson, Magnus (2007) Säljarnas val av mäklare. Other thesis, SLU.

Jensen, Luciano (2007) Lönsamheten i vindkraft. Other thesis, SLU.

Joelsson, Karin (2006) De halländska ljungmarkerna och deras försvinnande. Other thesis, SLU.

Johansson, Fredrik (2000) Marknadssignaler inom Swedish Meats. Other thesis, SLU.

Johansson, Lina (2008) Marketing, branding and sales agreements. Other thesis, SLU.

Johnsson, Viktor and Widnersson, Oskar (2008) Utveckla eller avveckla. Other thesis, SLU.

Jonzon, Ylva (2008) Why is the grass greener on the other side? Other thesis, SLU.

Karlson, Daniel (2005) Organizational models in U.S. agricultural cooperatives. Other thesis, SLU.

Karlsson, Linda (2007) Kostnadseffektiv svaveldioxidreduktion. Other thesis, SLU.

Kihlén, Anna (2007) Lantmännens nya medlemsorganisation. Other thesis, SLU.

Klasson, Christian (2008) Franchising - ett lyckat koncept för Östgöta Brandstodsbolag? Other thesis, SLU.

Krstevska, Ana (2008) Macedonian dairy farmers and their choice of buyers. Other thesis, SLU.

Källman, Camilla (2009) Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). Other thesis, SLU.

Lager, Therese and Wikström, Maria (2007) Polluted domestic water in Costa Rica. Other thesis, SLU.

Lagerholm, Richard (2008) LIP. Other thesis, SLU.

Landberg, Lisa (2004) Granngården AB. Other thesis, SLU.

Larsson, Anders (2006) Scandinavian Farmers. Other thesis, SLU.

Larsson, Johanna (2007) A cost benefit analysis of bioethanol production from cereals in Sweden. Other thesis, SLU.

Larsson, Maja (2006) En jämförelse av Sveriges och Storbritanniens producentansvar för förpackningar. Other thesis, SLU.

Larsson, Per (2007) Economic analysis of the De Laval activity meter system for heat detection. Other thesis, SLU.

Larsson, Rikard (2007) A comparative case study of non technical barriers for combined heat and power and district heating diffusion in Sweden and the United Kingdom. Other thesis, SLU.

Lestander, Dag (2007) Miljöanpassad offentlig upphandling: effektivt styrmedel mot koldioxidutsläpp? Other thesis, SLU.

Levrén, David (2008) Marknadsföring av lokal mat. Other thesis, SLU.

Lindfors, Therese (2007) Voluntary forest set-asides in Sweden. Other thesis, SLU.

Lindqvist, Karl-Anders (2008) Ökad användning av biodrivmedel i vägtransportsektorn. Other thesis, SLU.

Lindqvist, Martin (2008) Värdet av musselodlingar som reningsåtgärd i en kostnadseffektiv rening av kväve och fosfor från Östersjön. Other thesis, SLU.

Lund Johansson, Maria (2009) Triage - hälsoekonomi. Other thesis, SLU.

Lundin, Petter (2007) Fördelning av en kostnad utifrån olika rättviseteorier. Other thesis, SLU.

Lundin, Petter (2006) Kostnadseffektiv minskning av koldioxidutsläpp från tunga fordon i Sverige. Other thesis, SLU.

Löfvendahl, Sara (2008) Generationsskifte i lantbruksföretag. Other thesis, SLU.

Lönn, Mikaela (2003) Konsumentens dilemma. Other thesis, SLU.

Malmborg, Åsa (2004) ISO 14001 in Uruguay. Other thesis, SLU.

Manevska Tasevska, Gordana (2006) An economic analysis of the Macedonian viticulture. Other thesis, SLU.

Mattsson, Lisa (2006) Policy to promote the production and use of bio-fuels to meet the energy challenge in the transport sector of developed countries. Other thesis, SLU.

Mauritz, Jeanette (2006) Medlemmens nytta av vidareförädling i ett lantbrukskooperativt företag. Other thesis, SLU.

Naeslund, Ingrid (2009) Odlingsstrategier på organogena jordar. Other thesis, SLU.

Nilsson, Anders (2002) Riskkapital för kooperativ. Other thesis, SLU.

Nilsson, Gustav and Olsson, Philip (2009) Marknadsetablering i Indien. Other thesis, SLU.

Nilsson, Line (2008) Effekter av investeringsstödet i miljö- och landsbygdsprogrammet för perioden 2000-2006. Other thesis, SLU.

Nilsson, Lovisa (2002) Medlemmen som ägare. Other thesis, UNSPECIFIED.

Nilsson, Ulrika (2002) Från detaljistkooperation till börsnoterat bolag. Other thesis, SLU.

Nnagbo, Emmanuel Onyebuchi (2009) Change Of Entry Mode. Other thesis, SLU.

Nordström, Pia (2007) Food security in Brazil. Other thesis, SLU.

Nori, Rateb (2008) Företagsförvärv. Other thesis, SLU.

Noring, Maria (2007) Biogasinvesteringar i Linköping. Other thesis, SLU.

Nylund, Anna (2009) Consumers' attitudes towards differently branded and processed pork products. Other thesis, SLU.

Näslund, Christian (2008) Tillämpning av prissäkring i spannmålsodlingen. Other thesis, SLU.

Okalang, Kenneth (2008) Poverty alleviation and sector development. Other thesis, SLU.

Olsson, Nils (2009) Etableringsstrategier för spannmål. Other thesis, SLU.

Oscarsson, Olof (2007) Intresse för e-handel bland svenska lantbrukare. Other thesis, SLU.

Oskarsson, Markus (2007) Strategiskt beslutsfattande. Other thesis, SLU.

Ovelius, Sara and Thisner, Helena (2001) Nya Svenska Lantmännen och dess MO-organisation. Other thesis, SLU.

Pelling, Erik (2007) Macedonia at the doorstep of the European Union. Other thesis, SLU.

Pellvik, Kristian (2005) Avelsföreningens hingstdepå. Other thesis, SLU.

Petersson, Robert (2005) ICAs konsumentpackade kött. Other thesis, SLU.

Prejer, Ebba (2006) Konsumentbeteende vid köp av färsk fisk. Other thesis, SLU.

Pålsson, Arvid (1999) Elektronisk handel i lantbruket. Other thesis, SLU.

Rehman, Waheed (2007) Micro finance. Other thesis, SLU.

Reinsson, Lovisa (2005) Välfärdseffekter av ett frihandelsavtal. Other thesis, SLU.

Rincón Amat, Salvador (2007) Possible changes in order to solve the pesticides problem. Other thesis, SLU.

Rorarius, Jonas (2008) Assessing sustainability from the corporate perspective. Other thesis, SLU.

Rosendahl, Maria and Walle, Axel (2006) Bakomliggande faktorer till vertikal integration mellan dagligvaruhandeln och kött- och charkindustrin. Other thesis, SLU.

Rydberg, Charlotta (2009) Changing Fonterra's ownership model? Other thesis, SLU.

Salih, Mohamed (2007) Relation between education, cognitive abilities and wages in the informal sector in Greater Khartoum (Sudan). Other thesis, SLU.

Samuelson, Carl-Adam (2008) Tjänstemarknadsföring inom fastighetsförmedling. Other thesis, SLU.

Sandberg, Erik (2009) Prognostisering av slitdelar. Other thesis, SLU.

Sandin, Lena and Hagsten, Louise (2006) Miljöarbete i försäkringsbranschen. Other thesis, SLU.

Schantz, Carolina von (2005) Communication of corporate social responsibility. Other thesis, SLU.

Schmiterlöw, Henrik (2006) Småskalig utsädesproduktion. Other thesis, SLU.

Simonovska, Elena (2008) Farm business planning model in the Republic of Macedonia. Other thesis, SLU.

Sjölund, Sara (2006) Hållbarhetsredovisning till nytta för finansiella intressenter? Other thesis, SLU.

Stampe, Oscar and Samuelson, Carl-Adam (2007) Lantbrukares nyttjande av kanalen Internet. Other thesis, SLU.

Stampe, Oscar and Wahn, Andreas (2008) Strategier vid generationsskifte. Other thesis, SLU.

Stepinski, Piotr and Junggren, Karl (2007) Havremalt. Other thesis, SLU.

Strömgren, Jarl (2007) Miljöhänseende vid kreditgivning. Other thesis, SLU.

Stålberg, Annie (2006) Agrarian reform in Venezuela. Other thesis, SLU.

Stålberg, Annie (2006) Gynnar eller motverkar kommunerna kostnadseffektiv miljöstyrning. Other thesis, SLU.

Sundström, Martin (2001) Metsä-Serla, Norske Skog och Södra Cell. Other thesis, SLU.

Superti, Christian (2005) Corporate Responsibility - driven towards standardisation? Other thesis, SLU.

Svennung, Annika (2008) Samarbetet mellan leverantör och dagligvaruhandel vid tillverkning av EMV. Other thesis, SLU.

Svensson, Johan (2006) Lantbrukaren som energiproducent. Other thesis, SLU.

Svensson, Jörgen (2007) Biogas till kraftvärme på Wapnö. Other thesis, SLU.

Svensson, Pia (2004) För naturens bästa. Other thesis, SLU.

Svensson, Raisa (2008) Värdet av ökad kvalitet av Tinnerö eklandskap. Other thesis, SLU.

Thorn, Mikael (2007) Marknadsinriktad miljökommunikation på Internet. Other thesis, SLU.

Thorstensson, Amalia (2009) Hopp på Täby Galopp. Other thesis, SLU.

Thorstensson, Amalia (2008) Kunden i centrum. Other thesis, SLU.

Tuna, Emelj (2006) The tobacco sector in the Republic of Macedonia. Other thesis, SLU.

Tunemar, Arvid (2008) Svenskt Sigills kvalitetssäkring av spannmål. Other thesis, SLU.

Tyskling, Karin (2008) Biobränsle från det jämtländska jordbruket. Other thesis, SLU.

Unge, Fredrik von (2005) Den svenska mejeribranschen år 2010. Other thesis, SLU.

Wegener, Alexander (2007) Nätanslutning av vindkraft. Other thesis, SLU.

Westberg, Fredrik (2002) Strategiska allianser. Other thesis, SLU.

Westerlund, Lena (2002) Kompetens i styrelsen. Other thesis, SLU.

Westling, Andreas (2008) Mellanmålsvanor i Sverige. Other thesis, SLU.

Westman, Karl-Erik (2006) Investering i spannmålstorkning och lagring på gårdsnivå. Other thesis, SLU.

Wetterstrand, Hanna (2007) Poverty and micro credit. Other thesis, SLU.

Wildt-Persson, Erik (2006) Gårdsbaserade system för spannmålshantering i den framtida Lantmännenorganisationen. Other thesis, SLU.

Zars, Pär (2009) Free of charge. Other thesis, SLU.

Zorn, Ragnar (2006) Market experiences when exporting organic food. Other thesis, SLU.

Åkesson, Alexander (2005) Rättvis prissättning av hybrider och smågrisar. Other thesis, SLU.

Åkesson, Emil (2003) Grisproducenters val av slakteri. Other thesis, SLU.

Åkesson, Filip (2007) Kreditgivning till lantbruksföretag. Other thesis, SLU.

This list was generated on Sun Sep 24 10:34:55 2017 CEST.