Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Haby, Lena (2006) Kombisådd utan separata gödselbillar. Other thesis, SLU.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
Lena_Haby_Ex-jobb_kombisådd.pdf

Download (17MB) | Preview

Abstract

Sammanfattning Kombisådd av vårspannmål ökar mer och mer i södra Sverige. Därför är det intressant att undersöka om ny kombisåteknik som dyker upp på marknaden är lika bra som mer traditionell kombisåteknik. Detta examensarbete består av en litteraturpresentation om gödselplacering samt ett fältförsök som jämför sådd av maltkorn med separata gödsel- och utsädesbillar med sådd med kombinerade billar. I jämförelsen tas hänsyn både till avkastning samt kvalitet. Tre lantbrukare som har erfarenhet av sådd med kombinerade billar intervjuades också. När gödsel placeras nära eller tillsammans med utsädet finns det en stor risk att utsädet eller plantorna skadas av salter från gödningen. Dessa skador orsakas framför allt av kväve och kalium, men risken beror på olika faktorer som markfuktighet, gödseltyp, organiskt material i marken m.m. Korn och havre anses inte vara särskilt känsliga mot höga saltkoncentrationer medan raps är extremt känslig. Växternas fosforupptag gynnas ofta av en placering nära rötterna eftersom fosfor är relativt immobilt i marken. Detta gäller framför allt då rottillväxten tidigt på våren är långsam, när marken är kall samt när markens växttillgängliga fosfor är lågt. Fältförsöket visade att det är en signifikant skillnad i avkastning mellan sådd med separata gödsel- och utsädesbillar (Väderstad Rapid C användes) och gemensamma billar (Tume Nova Combi användes). Det var även en signifikant skillnad mellan maskinerna när utsädesmängden ökades med 25 % för Tume Nova Combi. Tume Nova Combi visade också ett signifikant lägre plantantal än Väderstad Rapid C efter uppkomst. Fältförsöken visar också att när jorden blev våt efter sådd, uppstod inga saltskador för Tume Nova Combi, eftersom det inte fanns någon reduktion i antalet uppkomna plantor jämfört med ogödslade kontrollrutor. Sammanfattningen av detta examensarbete är att sådd med kombinerade billar utgör en större risk för att saltskador ska uppstå på grödan om det är en torrt vår och om stora konstgödselgivor läggs vid sådden. Genom att placera gödseln en bit bort från utsädet, som med konventionella kombisåmaskiner, så undviks risken för saltskador. Litteraturstudier samt försök i västra Sverige med sammyllning och kombisådd tyder på att en lägre NPK giva vid sådden, i kombination med mer kväve och eventuellt även kalium efter uppkomst, kan vara en framkomlig väg för att lyckas med kombisådd med kombinerade billar. Dvs. delade givor är en bra väg till högre skörd.

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: Gödselplacering, kombisådd, sammyllning, saltskador, skörd
Subject (faculty): Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science > Dept. of Landscape Management and Horticultural Technology
Divisions: SLU > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science
Depositing User: Lena Haby
Date Deposited: 17 Mar 2006
Last Modified: 18 Aug 2015 09:39
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/922

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics