Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Deltén, Anna (2001) Mjölkens ureahalt och mjölkkornas kväveeffektivitet. Other thesis, SLU.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
examensarbete_148_anna_D.pdf

Download (895kB) | Preview

Abstract

Jordbruket står för en stor del (90 %) av ammoniakutsläppen I Sverige och nötkreaturen står för 71 % av dessa utsläpp. Ammoniak är en kväveförening som kan ge upphov till miljöproblem som övergödning och försurning. För att kunna förbättra kväveeffektiviteten och därmed minska ammoniakutsläppen behövs bra instrument för att se vilka åtgärder som behövs och var i produktionen de bör sättas in. Det här arbetet har som mål att utröna om mjölkurea kan vara en indikator för mjölkkors kväveeffektivitet, samt att förse rådgivare med hjälpmedel i arbetet mot ett högre kväveutnyttjande i mjölkproduktionen. I studien deltar 19 besättningar. Utfodringen och dess kopplingar till mjölkurea studerades. Dessutom upprättades växtnäringsbalanser på 17 av gårdarna. Från växtnäringsbalanserna beräknades olika nyckeltal rörande kväveflödena på gården. Nyckeltalen ger god insyn i och kontroll av produktionen. När man använder sig av nyckeltal är det trenderna som är viktiga, dvs de visar effekterna av de insatser som görs på gården. Viktiga nyckeltal är: • Kväveöverskott, kg/ha, som direkt visar hur mycket kväve som går förlorat på gården. • Nytt kväve, kg/ton mjölk, gärna uppdelat på de olika posterna; N från handelsgödsel, N från inköpt foder och N från baljväxtfixering. Visar var åtgärder kan/bör sättas in och vilken effekt de har. Nyckeltalet är ett bra styrmedel mot mer "ekologisk" produktion. • Kväveeffektivitet på gården, %, visar helheten av gårdens produktion. • Kväveöverskott, kg/ton mjölk, som visar hur kväveeffektiv mjölkproduktionen är. • Mjölkkornas kväveeffektivitet, %, som visar hur stor andel av intaget kväve som faktiskt förs bort i produkterna mjölk och kött. • Mjölkurea som framförallt kan användas av mjölkrådgivaren som indikator på mjölkkornas kväveeffektivitet. I tabellen nedan visas medelvärden, samt max. och min., för dessa nyckeltal: Kväveöverskott, kg/ha: Medel=123, Minimum=38, Maximum=270 Nytt kväve, kg/ton mjölk: Medel=27, Minimum=14, Maximum=36 Kväveeffektivitet på gården,%: Medel=22, Minimum=15, Maximum=36 Kväveöverskott, kg/ton mjölk: Medel=22, Minimum=10, Maximum=32 Mjölkkornas kväveeffektivitet,%: Medel=27,9 Minimum=22,8 Maximum=31,9 Mjölkurea, mmol/l: Medel=5,0 Minimum=3,3 Maximum=7,6

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: kväveöverskott, växtnäringsbalanser, kväveflöden, nyckeltal
Subject (faculty): Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science > Centre for Sustainable Agriculture
Divisions: SLU > Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Depositing User: Jan Bertilsson
Date Deposited: 13 Mar 2006
Last Modified: 18 Aug 2015 09:39
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/916

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics