Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Nilsson, Carolina (2002) Effektutvärdering av IndividRAM inom produktion, ekonomi och miljö. Other thesis, SLU.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
examensarbete_164_Carolina_N.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

IndividRAM är namnet på ett dataprogram och en rådgivningstjänst inom utfodring och produktionsuppföljning som husdjursföreningarna erbjuder sina medlemmar. Tjänsten och dataprogrammet verkar för en förbättrad företagsledning i mjölkföretaget i form av rådgivning, service och som ett managementverktyg. Syftet är att IndividRAM ska förbättra företagsledningen och därigenom produktionen, ekonomin och miljöstyrningen i mjölkföretaget. IndividRAM används idag av ca 3200 mjölkföretagare vilket motsvarara 39 procent av Sveriges kontrollanslutna besättningar. Syftet med detta examensarbete är att mäta den faktiska och upplevda nyttan av IndividRAM inom områdena produktion, ekonomi och miljö. För att åstadkomma detta har en enkätundersökning och en statistisk jämförelse genomförts. Enkäten skickades ut till 234 besättningar som deltagit i IndividRAM-tjänstenunder tre hela kontrollår. Svarsfrekvensen var 64 procent. På frågorna hur ekonomin och produktionsresultaten i mjölkföretaget påverkas av att delta i IndividRAM-tjänsten svarade drygt 80 procent att de upplevde en förbättring. Drygt 10 procent upplevde ingen effekt och 5 procent upplevde en försämring som en följd av rådgivningstjänsten. Miljöstyrningen i mjölkföretaget förbättrades som en följd av att delta i rådgivningstjänsten enligt 58 procent av de svarande, 36 upplevde att den inte påverkas och 7 procent att det sker en försämring av miljöstyrningen. I den statistiska undersökningen jämfördes produktionsresultat för mjölkföretag som använder IndividRAM. Här påvisades signifikanta skillnader. Mjölkföretagen som använder IndividRAM har ett högre medelkoantal i besättningen, de har högre avkastning, något lägre fett- och proteinhalt i mjölken, några dagar kortare genomsnittligt kalvningsintervall, några fler inseminationer per dräktighet och något högre rekryteringsfrekvens. IndividRAM har sammantaget en positiv effekt på produktion, ekonomi och miljö enligt resultat i denna studie. Det finns faktorer som påverkas mycket lite av att delta i tjänsten enligt resultat i enkäten. Det är t ex arbetseffektiviteten, vallens avkastning och förstakalvarnas inkalvningsålder. Det finns alltså områden där det finns mycket kvar att arbeta med. När företagsledningen i mjölkföretaget förbättras och lantbrukaren genom träning och stimulans utvecklar sin förmåga att styra produktionen ökar kravet på kompetens hos rådgivaren och vidareutveckling av tjänsten. För att framstegen inte ska avta måste rådgivaren ha såväl breda som djupa kunskaper, bidra till att knyta ihop hela företaget och fungera som en diskussionspartner i företagsledningen.

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: dataprogram, rådgivning, företagsledning, ekonomi, produktionsresultatmiljöstyrning
Subject (faculty): Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science > Centre for Sustainable Agriculture
Divisions: SLU > Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Depositing User: Jan Bertilsson
Date Deposited: 09 Mar 2006
Last Modified: 18 Aug 2015 09:39
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/915

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics