Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Johansson, Mats (2006) Strukturförändringar inom svensk styckningsindustri. Other thesis, SLU.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
Johansson,_Mats.pdf

Download (330kB) | Preview

Abstract

Syftet med denna studie är att kartlägga små och medelstora styckningsföretags förutsättningar och möjligheter vid en förändring av marknaden. Utifrån kartläggningen skall studien belysa vilka möjligheter som finns för ett företag gällande vertikal och horisontell integration eller avveckling samt olika strategier, nämligen kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering. Konkurrensökningen beror till stor del av dagligvarukedjornas ökade centralisering samt konsumentpackat kött (kpk) Centraliseringen av handelns kötthantering ändrar förutsättningarna för köttindustrin. Tidigare, innan dagligvarukedjorna infört konsumentpackat kött köpte butikerna ofta kött från lokala styckningsföretag. På grund av centraliseringen av daglivaruhandelns styckningverksamhet kan endast stora styckningsföretag leverera tillräckligt stora kvantiteter kött. Därmed har mindre styckningsföretag svårt att agera på dagens marknad. För att kunna verka på den framtida marknaden behöver styckningsföretagen en väl definierad strategi. Valet av strategi är beroende på företagets förutsättningar. En strategi kan vara differentiering; en annan på samverkan med andra företag i nätverk; ytterligare en kan vara en profilering mot lokala produkter. Vidare kan den bästa strategin för vissa företag vara att verksamheten avvecklas. Den teoretiska basen för studien ligger inom Structure, Strategy, Performance-paradigmet. Inom detta ryms skilda teorier, som handlar om företags strategival och organisationsstrukturer. I detta arbete har Porters konkurrensstrategier valts för att beskriva förändringarna i styckningssektorn. Det empiriska materialet till undersökningen har insamlats under hösten 2005 genom en enkät till alla företag, som är medlemmar i Kött- och Charkföretagen och som bedriver styckning i någon form. Av de företag, som ingick enkäten, valdes sex ut för kvalitativa intervjuer. Frågorna i både enkäten och intervjuerna avsåg strategier och organisationsstrukturer inom styckningsindustrin. Av enkäten och intervjuerna framgår det att styckningsföretagen bedömer att marknaden blir mer konkurrensutsatt. Undersökningen visar att de största hoten kommer från dagligvaruhandlens ökade centralisering och konsumentpackat kött. För att kunna konkurrera med konsumentpackat köttet anser företrädarna för de små och medelstora styckningsföretagen att de måste differentiera och fokusera produkten. De måste göra produkten unik och fokusera mot en del av marknaden, som inte täcks av dagligvaruhandlens konsumentpackade kött eller av Swedish Meats produkter. Genom att integrera framför- och bakomliggande verksamheter kan ägarna få en ökad kontroll på köttförädlingskedjan och en högre lönsamhet. En ökad vertikal integration leder till en jämnare inkomst över året, genom att slakt, styckning och chark är olika lönsamma vid olika delar av året. En annan strategi kan innebära att ägarna avvecklar verksamheten och investerar det frigjorda kapitalet i en verksamhet, som ger bättre avkastning.

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: styckningsföretag, styckningsindustrin, strategi, differentiering, fokusering, avveckling
Subject (faculty): Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences > Dept. of Economics
Divisions: SLU > Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
Depositing User: Jerker Nilsson
Date Deposited: 28 Feb 2006
Last Modified: 18 Aug 2015 09:38
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/905

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics