Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Nilsson, Fredrik (2006) Kan lantbrukare köpa sig bättre väder? Other thesis, SLU.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
nilsson.pdf

Download (298kB) | Preview

Abstract

Det finns få saker som berör och diskuteras mer än hur vädret är eller kommer att utveckla sig. För företag i en rad branscher är information om vädret ett stort hjälpmedel vid planering av verksamheten. Speciellt lantbruket är i de flesta fall extra beroende eftersom vädret har en så stor inverkan på odlingen. Vi kan ju inte göra så mycket åt vädret, men med rätt information bör det finnas bättre möjligheter att planera och förbereda för kommande väderlek. SMHI – Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut är den myndighet som i Sverige utfärdar väderprognoser. Förutom den allmänna prognostjänsten producerar och säljer SMHI kundanpassade prognoser inom ett flertal olika områden, t.ex. för lantbruket. Ett första syfte med denna uppsats är att undersöka från vilka källor lantbrukaren inhämtar sin väderinformation samt hur viktig den informationen upplevs vara vid olika arbetsmoment. Inom detta syfte ingår undersökningar kring eventuella skillnader mellan abonnerande lantbrukare på SMHI lantbruksväder och lantbrukare utan abonnemang. Ett andra syfte är att jämföra om den avgiftsbelagda väderinformationen påverkar planering och framförhållning samt leder till bättre beslut än den information som är gratis. Dessutom kan uppsatsen ge SMHI en bättre överblick över vilka lantbrukare som är deras kunder. Lantbrukarnas kommentarer och synpunkter kan också hjälpa SMHI att utveckla sina produkter ytterligare. Studien bygger på beslutsteori samt teori kring hur mängd och tillgång av information påverkar de beslut man fattar. Teori kring ett antal olika grödor har även studerats för selektering av de mest intressanta grödorna för studien. Med teorierna som grund har ett enkätformulär skapats och skickats till 300 lantbrukare. Lantbrukarna indelades i två lika stora grupper, en grupp med abonnenter på SMHI lantbruksväder, samt en grupp utan abonnemang. Resultaten av undersökningen visar på att de lantbrukare som abonnerar på extra väderinformation av SMHI brukar i medeltal nära den dubbla arealen jämfört med de som inte är abonnenter. Produktionsmässigt syns skillnader genom att abonnenter i större utsträckning odlar grödor som potatis, sockerbetor och grönsaker medan lantbrukare som inte abonnerar är i övervikt för mjölk och köttdjursproduktion. Användare av SMHI lantbruksväder är överlag mindre benägna att använda de traditionella källorna för väderinformation som tv, radio och morgontidningar. De som är abonnenter värderar också de övriga källorna lägre än de som inte har tillgång till den extra väderinformationen. Båda grupper anser att man har stor nytta av väderinformationen vid planeringen av sprutning. Det är dock gruppen som inte är abonnenter som uppvisar den något högre tillfredställelsen av resultatet för sprutningen. Även vid skörden återfås höga värden för hur viktig väderinformationen är vid planeringen av arbetsuppgifterna. Men liksom för sprutning går det inte att se några tydliga tecken på att den extra väderinformationen upplevs ge fördelar som kan bedömas som signifikanta.

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: Värdet av information, Lantbrukare, väderprognoser, SMHI
Subject (faculty): Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences > Dept. of Economics
Divisions: SLU > Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
Depositing User: Fredrik Nilsson
Date Deposited: 27 Feb 2006
Last Modified: 18 Aug 2015 09:38
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/896

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics