Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Åkesson, Alexander (2005) Rättvis prissättning av hybrider och smågrisar. Other thesis, SLU.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
exjobb.pdf

Download (825kB) | Preview

Abstract

Svensk grisproduktion har haft ett par tunga år, men nu ser många grisproducenter på framtiden med tillförsikt. Det är också så att det är Sveriges grisproducenter som ser mest ljust på framtiden av Sveriges bönder och var femte grisproducent funderar på att investera i djurstallar under år 2005. (www.lrf.se) Många besättningar är specialiserade med antingen hybrid-, smågris- eller slaktsvinsproduktion därför är det viktigt att man har en rättvis prissättning av smågrisar och hybrider. Detta arbete syftar till att belysa hur vinsten fördelas mellan leden, hur risken fördelas mellan leden, vad som är en rättvis fördelning (prissättning) och hur man kan göra fördelningen (prissättningen) mer rättvis. För att ta reda på detta har dels kalkyler från Agriwise använts för att spegla lönsamheten och dels har intervjuer gjorts med producenter för att få reda på deras syn på risk och rättvis prissättning. Några av dem som intervjuats har ingått i en fallstudie, för att ytterligare spegla lönsamheten inom respektive led. Avslutningsvis har modell skapats med hjälp av insamlad data, vilket resulterat i tre kalkyler, varje kalkyl är uppdelad i tre produktionsnivåer, dessa tre kalkyler representerar respektive led och utifrån denna modell har slutsatser dragits som ska besvara syftet. Det är inte helt lätt att svara på syftet, men med hjälp av litteraturen, teori och den informationen som har samlats in har en del slutsatser tagits. En slutsats man kan dra är att det enda sättet om man helt vill gardera sig mot att bli förfördelad jämfört med övriga led är att bli internintegrerad med egen rekrytering. Samtidigt måste man för att ha lönsamhet i produktionen tillhöra de 25 procent bästa inom alla led.

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: grisproduktion, rättvis prissättning, hybridproduktion, smågrisproduktion, slaktsvinsproduktion
Subject (faculty): Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences > Dept. of Economics
Divisions: SLU > Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
Depositing User: Alexander �kesson
Date Deposited: 07 Jul 2005
Last Modified: 18 Aug 2015 09:35
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/600

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics