Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Unge, Fredrik von (2005) Den svenska mejeribranschen år 2010. Other thesis, SLU.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
von_Unge.pdf

Download (204kB) | Preview

Abstract

De senaste åren har varit en turbulent tid inom mejeribranschen. På kort tid har många förändringar skett, både internt inom mejeriföretagen och i deras omgivning. Flera fusioner har skett, nya samarbeten har ingåtts, nya aktörer har etablerat sig på den svenska marknaden. Mycket tyder på att även framtiden kommer att medföra många förändringar. Detta examensarbete avser att kartlägga hur den svenska mejeribranschen kommer att utvecklas fram till 2010. Studien har gjorts genom att identifiera de viktigaste trenderna och drivkrafterna för förändring. Med så kallad delfiteknik har de olika drivkrafterna granskats av tretton sakkunniga, huvudsakligen forskare i ämnet och personer, som är verksamma inom mejeribranschen. I två frågerundor fick de sakkunniga komma med kommentarer och ändringar, och utifrån svaren sammanställdes ett scenario för de kommande fem åren. Mejeriföretagens lönsamhet kommer sannolikt att pressas av att dagligvaruhandeln stärker sin makt över leverantörerna. Handelns egna varumärken kommer att öka på bekostnad av mejeriföretagens, och de stora livsmedelskedjorna kommer att sköta en allt större del av distributionen själva. Genom produktutveckling, nischning och fusioner kan mejeriföretagen dock bromsa denna utveckling något. Först något längre fram i tiden är fördjupade samarbeten mellan mejeriföretag och detaljhandel att vänta. Sådana samarbeten skulle kunna röra produktutveckling och marknadsföring, men flera faktorer, såsom kostnadsläget i Skandinavien och ömsesidig misstro, gör att de i nuläget inte är att vänta i större skala. De kommande fem åren är flera nya fusioner och samarbeten att vänta mellan olika mejeriföretag. De, som inte följer med i denna utveckling, riskerar sviktande lönsamhet och konkurrenskraft. Utrymme kommer dock även i framtiden att finnas för mindre, lokala eller nischade företag. Eftersom endast medlemmar kan vara ägare till kooperativa företag, är dessa företag utestängda från kapitalmarknaden, eventuellt med kapitalbrist som följd. För att lösa kapitalanskaffningsproblemen kan en omorganisering vara en möjlighet. Införande av så kallade förlagsinsatser kan vara ett alternativ, men det är tveksamt om några omfattande omstruktureringar kommer den närmaste tiden. Nyetablerade utländska mejeriföretag samt ökad integration inom EU kommer sannolikt att medföra en ökad import av mejerivaror. Svensk export kommer antagligen inte att kunna ökas de kommande åren. Vegetabiliska produkter som ersättning för mejerivaror kommer att öka. Denna utveckling kommer emellertid inte att vara så kraftig att den hotar de traditionella mejerivarorna. Mejeriföretagen kommer kanske att möta ökad konkurrens från andra livsmedels- och dryckesföretag. Stora internationella dryckestillverkare har nyligen etablerat sig på marknaden för mjölkdrycker. Detta ger även mejeriföretagen en möjlighet att genom den uppluckrade definitionen av marknaden ta sig in på dryckesföretagens ursprungliga marknad.

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: Mejeri, kooperation, delfistudie, fusioner, allianser
Subject (faculty): Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences > Dept. of Economics
Divisions: SLU > Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
Depositing User: Jerker Nilsson
Date Deposited: 22 Jun 2005
Last Modified: 18 Aug 2015 09:35
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/594

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics