Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Woxblom, Lotta (2004) Kompetensförsörjning inom svensk skogsindustri. Other thesis, SLU.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
Nr5_LWoxblom.pdf

Download (339kB) | Preview

Abstract

Kunskap och kompetens är en förutsättning för företagens konkurrenskraft och långsiktiga överlevnad. Den snabba teknikutvecklingen inom många branscher, det minskade intresset för många utbildningar inom teknik och naturvetenskap liksom de förväntade stora pensionsavgångarna sätter frågan om kompetensförsörjning i fokus. Skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté arbetar bl a med branschens image och attraktionskraft med syfte att stärka den långsiktiga konkurrenskraften för branschens företag. Målgrupperna för satsningen är ungdomar inom gymnasium och högskola samt företrädare för den egna branschen. För närvarande pågår en utvärdering som ska visa om kompetensförsörjningskommitténs verksamhet åstadkommer eftersträvade reella resultat. Syftet med den delstudie som redovisas i denna rapport har varit att fånga branschens synpunkter på kompetens och hur man värderar kompetensförsörjningskommitténs verksamhet. I syftet för denna rapport ingår också att titta närmare på begreppet kompetens samt att placera kompetensförsörjningsfrågan i ett större perspektiv. I litteraturstudien behandlas kompetensbegreppet, arbetslivets krav samt metoder för kompetensförsörjning. "Projekt Skogsindustrin" presenteras närmare och exempel på kompetensförsörjningsinsatser från andra branscher ges. Den empiriska undersökningen har genomförts i form av en kvalitativ studie bestående av 24 intervjuer med personer i ledande ställning inom delbranscherna sågverk resp. massa och papper. Slutsatserna från studien är att kompetensförsörjningsfrågan anses viktig och står högt på företagens agenda och att en majoritet av de tillfrågade anser att Skogsindustrierna jobbar med rätt saker inom området. Ett av kompetensförsörjningskommitténs mål är att förbättra kommunikationen med den egna branschen. Studien visar att det inom detta område finns behov av ytterligare insatser eftersom kännedomen om kommitténs verksamhet i vissa fall var dålig. Så gott som samtliga inom massa- och pappersindustrin anser att Skogsindustriernas verksamhet haft betydelse för företagets egna aktiviteter medan en majoritet av sågverksrepresentanterna är tveksamma eller anser man inte påverkats. Drygt hälften av de tillfrågade menar att Skogsindustrierna bör öka sin insatser inom vissa områden; t ex bearbeta studie- och yrkesvägledare, jobba med lokala högskolor samt vända sig till även andra utbildningar än de tekniska. Skogsindustrierna bör också i högre utsträckning än idag engagera sig i frågor som rör utbildning, könsfördelning inom industrin, kompetensutveckling och FoU samt rekrytering av arbetskraft till inland och glesbygd. Det finns dock mycket företagen själva kan göra för att öka intresset för branschen och kommitténs arbete ska ske parallellt och i samverkan med företagens egna insatser.

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: kompetensförsörjning, skogsindustrin, rekrytering, attraktionskraft
Subject (faculty): Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science
Divisions: SLU > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science
Depositing User: Users 85 not found.
Date Deposited: 13 Apr 2005
Last Modified: 18 Aug 2015 09:34
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/508

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics