Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Pålsson, Arvid (1999) Elektronisk handel i lantbruket. Other thesis, SLU.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
Pålsson,_Arvid.pdf

Download (269kB) | Preview

Abstract

Internet har de senaste åren haft en stor ökning i antalet användare. "Nätet" användes till en början mest i den akademiska världen, men idag är användarskaran mycket bred. Många svenska lantbrukare är Internetanvändare, vilket ger lantbrukskooperationens företag den bas, som krävs för att det ska bli lönsamt att utveckla tjänster, som tillför medlemmarna nytta. Med elektronisk handel kan bonden och dennes affärspartners ha en närmare, bättre och mer interaktiv kommunikation. Transaktioner utförs snabbare och på ett sätt, som passar bondens arbetsmönster. Både från lantbrukskooperationens och bondens håll finns stora besparingar att hämta, både direkt och indirekt. Elektronisk handel kan ses som en innovation och därför är det naturligt att studera dess spridning i bondekåren med hjälp av innovationsspridningsteori, hämtad från marknadsfö-ringsområdet. Beslutsprocessen, som leder fram till en bondes beslut om att börja eller inte börja med elektronisk handel, är central. Här måste LRF och lantbrukskooperationens företag påvisa konkreta fördelar i användandet av den nya tekniken. Bondekåren kan indelas i ett antal kategorier, som skiljer sig åt vad gäller benägenhet att ta till sig innovationer. De skill-nader, som finns mellan kategorierna, gör att en spridning i tiden fås mellan deras upptag-ningsbeslut. En del bönder anammar snabbt elektronisk handel, medan andra är mer återhåll-samma och skeptiska inför tekniken. Bönder som tidigt tar till sig innovationen och som se-dan hjälper till att sprida den till andra lantbrukare kallas opinionsledare. Dessa personer är mycket viktiga att utnyttja för att snabbt få ut relevant information om elektronisk handel på regional och lokal nivå. Inom ramen för denna studie intervjuades femton bönder, som är vana att använda datorer och Internet i sin verksamhet. De flesta i gruppen har haft dator i ett tiotal år. Det som i första hand efterfrågas är mer utvecklade tjänster än de, som finns idag. Ett exempel är reservdels-beställningar med möjlighet att se lagerstatus, prisuppgifter och leveransinformation. Tjäns-terna bör ha klara fördelar (helst av ekonomisk natur) och vara lättanvända. Säkerhetsaspek-ten är betydelsefull. Det är viktigt att skapa förtroende för tekniken hos lantbrukarna för att snabbt öka antalet användare. Användande av datorer och Internet är fortfarande svårt för medelanvändaren. Därför bör man satsa på att ha hjälptjänster, som bonden kan kontakta när tekniken krånglar. Grundläggande utbildning i datoranvändning behövs också för att möjlig-göra spridning av elektronisk handel till den stora massan av bönder. Denna utbildning kan vara organiserad i olika former. Exempelvis kan lokala LRF-avdelningar och liknande sam-manslutningar vara arrangörer. I framtiden kommer lantbrukarens användande av elektronisk handel i verksamheten att vara helt naturligt. Det är svårt att idag säga hur användningen kommer att se ut på sikt. Vi kan förmodligen bara ana vilka möjligheter som finns. Tjänster kommer att skapas, som enbart görs möjliga med den nya tekniken som bas. Stora kompetenskrav på IT-området kommer att ställas på såväl bönder som lantbrukskooperation. Den pressade situation som lantbruksbran-schen befinner sig i medför att varje del i verksamheten måste effektiviseras. Användandet av elektronisk handel är ett redskap, som krävs för att uppnå denna effektivisering.

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: Lantbrukskooperation, jordbrukskooperation, kooperation, e-handel, elektronisk handel, innovationsspridning
Subject (faculty): Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences > Dept. of Economics
Divisions: SLU > Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
Depositing User: Jerker Nilsson
Date Deposited: 24 Mar 2005
Last Modified: 18 Aug 2015 09:33
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/487

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics