Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Johansson, Fredrik (2000) Marknadssignaler inom Swedish Meats. Other thesis, SLU.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
Johansson,_Fredrik.pdf

Download (435kB) | Preview

Abstract

Supply Chain Management är ett tankesätt som går ut på att kundernas önskemål skall identifieras och uppfyllas innan det kommer krav från deras sida. Ett sätt att nå detta mål är att utgå från kunden då den framtida produktionen planeras. Supply Chain Management handlar om att man skall se till helheten, det är produktionskedjorna som konkurrerar med varandra och inte de enskilda företagen. För att kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ för kunderna gäller det att vara med i den kedja som bäst klarar av att uppfylla kundernas önskemål. Genom att se till hela kedjan kan man komma ifrån det dubbla arbete som är vanligt förekommande i många produktionskedjor. Exempel på dubbla arbeten kan vara att både köpare och säljare har lager för färdiga produkter, kvalitetskontroller utförs både när produkter lämnar produktionen som när de anländer till förädlingsledet. Den slutliga kunden som köper kött i handeln bryr sig inte om var kostnaderna har uppkommit, utan de ser bara det pris som de måste erlägga då de köper produkten. Detta innebär att det är viktigt att se till hela kedjans kostnader. En sparad krona i primärproduktionen är lika mycket värd som en sparad krona i distributionen. För att lyckas med att optimera helheten måste det till ett samarbete mellan kedjans samtliga aktörer då en kedja aldrig är starkare än dess svagaste länk. Alla är lika betydelsefulla för slutresultatet. För att få en förädlingskedja som anpassas efter marknadens föränderliga krav måste man skapa ett system för att styra kedjans aktörer. Kontrakt är en metod att skicka signaler om vad som efterfrågas, samtidigt som det gör det möjligt att begränsa produktutbudet för att undvika prispressande överskott. Terminshandel används av producenterna idag för att reducera prisrisken. Den skulle också kunna användas för att sända signaler om framtida efterfrågan. Kontrakt och terminshandel kan även kombineras genom att leverantörerna ingår ett avtal om att de skall leverera till SQM, och att priset sätts med hjälp av terminer närmare leveranstillfället. Flödestänkandet används idag inom Swedish Meats på flera nivåer. Mellangårdsavtalen mellan smågris- och slaktsvinsproducenterna är exempel på Supply Chain Management, då det sker ett samarbete för att förbättra situationen för både säljare och köpare. Det förekommer även flödestänkande, då produkter säljs till externa kunder. Swedish Meats har träffat avtal med detaljister, vilka önskar köpa en produkt, som är producerad på en specifik gård och som köparen dessutom tar anatomirisken för (risken för att alla styckningsdetaljer inte går att sälja), då det är helfall som levereras. Dagens marknader karakteriseras av att konsumenterna skiljer sig åt avseende vilka produkter de föredrar. Segmentering har därför blivit ett sätt att på bästa sätt kunna tillfredsställa de olika kundernas önskemål. För att undvika att hamna i situationer, då utbud och efterfrågan inte är i harmoni med varandra, krävs kontroll över produktflödet i varje enskilt segment. Ju fler segment som införs desto viktigare blir det att kunna planera produktionen för att inte hamna i icke önskvärda situationer.

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: Swedish Meats, svinproduktion, grisproduktion, Supply Chain Management, marknadssignal, varuflöde, samordning, produktionskontrakt, leveranskontrakt, avräkningspris
Subject (faculty): Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences > Dept. of Economics
Divisions: SLU > Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
Depositing User: Jerker Nilsson
Date Deposited: 11 Mar 2005
Last Modified: 18 Aug 2015 09:33
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/479

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics