Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Westberg, Fredrik (2002) Strategiska allianser. Other thesis, SLU.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
Westberg,_Fredrik.pdf

Download (298kB) | Preview

Abstract

Syftet med denna uppsats är att hitta faktorer som är av vikt för att Skånemejeriers samarbeten med andra aktörer ska bli framgångsrika. Bakgrunden är de förändringar som fallföretaget bör söka genomföra för att få bukt med såväl lönsamhetsproblem som marknadspositionen. På den europeiska marknaden har livsmedelsföretag på senare tid märkt av en allt hårdnande konkurrens. Internationalisering av produktion och försäljning är många gånger en nödvändig strategi för dessa företag i syfte att stärka sin konkurrensförmåga. Många livsmedelsföretag är mycket framgångsrika i sin strävan att upprätta samarbeten för att därigenom få tillgång till nya marknader. I ett annat perspektiv kan samarbeten också stärka ett företags position på hemmamarknaden. Intresset för att använda Skånemejerier i denna uppsats kommer av företagets konkurrensutsatta position. Skånemejerier känner idag av en hårdnande konkurrens, mycket beroende på fusionen mellan MD Foods och Arla. Detta i kombination med en avtagande lönsamhet gör att Skånemejerier fortsätter att leta efter samarbetspartners i förhoppning om att finna nya marknader att avsätta sina produkter på. För att ett sådant samarbete ska bli så framgångsrikt som möjligt måste nedanstående beaktas. Slutsatserna bygger på en litteraturgenomgång samt analys av två existerande och två avslutade allianser. i) Skånemejeriers allierade bör ha sin kärnkompetens inom ett kompletterande områden för att företagen på så sätt ska kunna maximera den nytta man har av varandra. Företagen fokuserar på det man kan bäst och överlåter resten till den andre. ii) Skånemejeriers strategiska allianser blir mindre riskfyllda om ett beroende inte utvecklas till den andra aktören. Ett beroende kan uppstå särskilt om man allierar sig med en större och starkare aktör. iii) Om Skånemejerier ska alliera sig med en konkurrent, dvs med ett annat mejeriföretag, blir samarbetet mer framgångsrikt om det är inom ett område som inte faller inom de allierades kärnkompetenser. Den spänning som föreligger mellan företagen gör att alliansen annars inte blir långvarig. iv) För att Skånemejeriers allianser ska bli framgångsrika bör parternas företagskulturer vara kompletterande eller av likartad karaktär. Ett väl fungerande samarbete bygger till stor del på förtroende. Utan förtroende är alliansen dömd att misslyckas. Speciellt viktig är den personliga relationen mellan företagsledarna. v) Skånemejerier bör inte alliera sig i starkt kapitalkrävande samarbetsformer. Gemensamma forskningsprojekt av typen konsortium är därför att föredra framför mer kapitalkrävande allianser. vi) För att Skånemejeriers allianser ska bli framgångsrika ska en partner ha samma nivå av riskpreferens. Det underlättar en synkronisering av alliansens målsättning. En part med expansiva planer samarbetar inte framgångsrikt med en part som vill agera på en regional marknad. vii) Skånemejerier bör tillsammans med sina allierade ha klargjort och förankrat målen med samarbetet, innan det förverkligas. Det minskar risken för opportunism. En tydlig målsättning är en förutsättning för ett framgångsrikt samarbete.

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: Kooperation, lantbrukskooperation, jordbrukskooperation, mejeri, strategi, strategisk allians, Skånemejerier
Subject (faculty): Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences > Dept. of Economics
Divisions: SLU > Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
Depositing User: Jerker Nilsson
Date Deposited: 22 Feb 2005
Last Modified: 18 Aug 2015 09:33
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/437

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics