Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Börjesson, Helena (2002) Attityder till kooperativ finansiering. Other thesis, SLU.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
Börjesson,_Helena.pdf

Download (278kB) | Preview

Abstract

Livsmedelsmarknadens förutsättningar har ändrats de senaste åren. Marknader runt om i världen avregleras successivt och jordbrukspolitiken ändras, så även i Sverige. Konkurrensen hårdnar, och för många producentkooperativa föreningar krävs stora investeringar i produktutveckling och marknadsföring. Traditionellt har medlemmarna i föreningen stått för det kapitalet, men i framtiden kan andra finansiella lösningar komma att bli aktuella. Det kan exempelvis vara delägda dotterbolag eller börsintroduktion av något av föreningens bolag. Insatsemissioner är en annan ny finansiell lösning. Eftersom det kan innebära stora förändringar att införa ovannämnda finansieringsinstrument, kan det bildas eller finnas attityder hos medlemmarna gentemot dessa. Dessa attityder har undersökts i Milko ekonomisk förening, och gruppen som studeras är kretsrådsordförandena. En attityd formas under påverkan från faktorer runt omkring medlemmen, såsom att denne är medlem i en organisation med en viss organisationskultur. I Milko, som är en kooperativ förening, kan kooperativa tankar prägla organisationskulturen. Medlemmen kan också påverkas och tar intryck av olika referensgrupper. I samband med attityder till en sak kan informationen om saken vara viktig – att informationen förs fram på ett visst sätt. Huvudsyftet med uppsatsen är att utröna vilka attityder kretsrådsordföranden har till alternativa finansieringsinstrument i Milko. För att uppfylla huvudsyftet finns ett delsyfte, vilket är att också bakomliggande faktorer till attityderna undersöks. Dessa är de som förklarats ovan. För att bedöma hur attityderna är har intervjuer gjorts med kretsrådsordföranden i Milko. De har också fått ge svar på frågor om vad de tror att övriga medlemmar i föreningen anser i olika frågor samt vad övriga medlemmar kan tänkas tycka om finansieringsinstrumenten. Intervjuerna utfördes via telefon, och materialet har använts för att analysera hur attityderna gentemot finansieringsinstrumenten är. Sammanfattande för både kretsrådsordförandenas och medlemmarnas troliga attityder är att det finns positiva attityder till insatsemissioner och en tveksamhet till delägda dotterbolag. Beroende på vilken form eller verksamhet som ett delägt dotterbolag skall inbegripa kan det finnas mer positiva eller negativa attityder till finansieringsinstrumenten. Gentemot börsintroduktion råder det negativa attityder, främst därför att det inte anses vara förenligt med kooperativ verksamhet. Kooperativ ideologi genomsyrar också faktorerna organisationskultur och referensgrupper. Den kooperativa organisationskulturen och de kooperativa värderingarna påverkar attityderna gentemot finansieringsinstrumenten, vilket kan bli ett hinder för införande av dem i föreningen. Attityderna har sannolikt också påverkats av att medlemmarna har liknande referensgrupper. Medlemmarna är referensgrupper för varandra, vilket kan medföra att de påverkar varandras åsikter och attityder. Dessutom visar resultaten att informationen kring finansieringsinstrumenten kan vara avgörande för attityderna till finansieringsinstrumenten. Kretsrådsordförandena tror också att medlemmarnas attityder delvis beror på medlemmarnas ålder eller gårdsstorlek.

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: Kooperation, lantbrukskooperation, jordbrukskooperation, mejeri, finansiering, förlagsinsatser, insatsemissioner, förtroendevalda, kretsråd, Milko
Subject (faculty): Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences > Dept. of Economics
Divisions: SLU > Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
Depositing User: Jerker Nilsson
Date Deposited: 17 Feb 2005
Last Modified: 18 Aug 2015 09:33
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/431

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics