Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Bergström, Karolina and Varonen, Ann-Marie (2002) Kulturens inverkan på beslutsfattandet. Other thesis, UNSPECIFIED.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
bergstrom,_varonen.pdf

Download (274kB) | Preview

Abstract

Organisationskulturen är en stabiliserande struktur i ett företag. Denna är till viss del omedveten och fungerar integrerande och mönsterbildande för medlemmarna i gruppen så att osäkerhet och friktion minskas i organisationen. Ett motiv för att studera beslutsprocessen i en organisation är att det då framträder kulturella mönster, som kan ge förståelse för hur kulturen påverkar beslut. Hur gruppen hanterar svårigheter, t ex sammanslagningar och nedläggningar, påverkar direkt gruppens normer och den framväxande kulturen. Syftet med projektet är att utröna hur organisationskulturen påverkar ledningen vid strategiska beslut samt hur förutsättningarna för vidareutvecklingen av beslutsfattandet kan se ut. För att uppnå syftet intervjuas personer i ledande befattningar i den svenska mejeriföreningen Milko och det finska familjeägda mejeriföretaget Ingman Foods Oy Ab. Företagen agerar som nummer två på respektive marknad efter marknadsledarna Arla Foods respektive Valio. Ingman och Milko inledde hösten 2001 ett samarbete för att nå en större marknad och kunna bedriva en gemensam produktutveckling. Betydelsen av att ha en företagskultur, som främjar förändringsprocesser i organisationen, är särskilt stor när marknadens krav ökar. En anpassningsbar kultur är nödvändig för att fusioner och samarbeten av olika slag ska fungera och för att företaget ständigt ska utvecklas. En ansats att medvetandegöra samspelet mellan kulturen och beslutsprocessen ger företagen större möjlighet att reflektera över om de utvecklas i ändamålsenlig riktning. Att medvetandegöra detta samspel är en utmaning, eftersom kulturen till sin natur är omedveten och därmed svår att uttyda. För att på ett systematiskt sätt kunna analysera kulturens inverkan på beslutsfattandet har "funnelmodellen" använts. Med modellens hjälp utvärderas kulturens nivåer med avseende på grad av synlighet för observatören samt kulturens två funktioner. Den externa funktionen förklarar kulturens överlevnad i och anpassning till omgivningen, medan den interna funktionen är samspelet mellan personer, grupper och avdelningar i organisationen. De båda undersökta företagen har reagerat på omvärldsförändringar med ett ökat antal samarbeten, som numera sker på nya sätt. Även om företagen är jämförbara storleksmässigt, kan en påtaglig skillnad observeras i hur de fattar beslut. Denna skillnad är till viss del betingad av den nationella kulturens särdrag, men också av associationsformen och företagets historiska bakgrund. Den nyligen genomförda fusionen i Milko har bidragit till en öppen inställning till förändring, som kan vara betydelsefull för ledningen att upprätthålla inför framtiden. Genom att ha förändring som normalläge blir organisationen ständigt redo till förnyelse. Detta kan påverka beslutsprocessen positivt och underlätta implementeringen av beslut. Då VD tidigt favoriserar ett beslut, som i hög grad styr utgången, blir beslutsprocessen snabbare. Samtidigt skapas oro hos beslutsfattarna, eftersom sättet inte är förenligt med den demokratiska kulturen i ett kooperativt företag. Ingman har en snabb beslutsprocess, vars karaktär inte störs av förändringar i omvärlden. En snabb anpassning till förändringar finns inbyggd i beslutsprocessen. Denna snabbhet har sin grund i att ledningsgruppens medlemmar agerar självständigt och har stor tillit till varandra. För att ytterligare effektivisera Ingmans beslutsfattande och undvika missförstånd efterlyses ett mer strukturerat informationsutbyte .

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: Kooperation, lantbrukskooperation, jordbrukskooperation, mejeri, organisationskultur, företagskultur, beslutsfattande, Milko, Ingman
Subject (faculty): Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences > Dept. of Economics
Divisions: SLU > Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
Depositing User: Jerker Nilsson
Date Deposited: 11 Feb 2005
Last Modified: 18 Aug 2015 09:33
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/426

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics