Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Nilsson, Johan (2004) Förtroendemannaorganisationer. Other thesis, SLU.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
Nilsson,_Johan.pdf

Download (166kB) | Preview

Abstract

Studiens syfte är att utreda hur de egenskaper, som kännetecknar Swedish Meats förtroendemannaorganisation, påverkar företagets framgång i termer av volym- och medlemsutveckling. Denna utvärdering görs genom en jämförelse med Danish Crowns förtroendemannaorganisation. Danish Crown har rönt stora framgångar och är världens största köttexportör medan Swedish Meats har haft svårt att visa positiva resultat. Studien bygger på två teorier, nämligen situationssynsättet och agentteori. Med dessa teorier som grund formuleras ett antal hypoteser, från vilka frågor härleds till den intervjuguide som används vid intervjuerna. Det empiriska materialet samlas in genom kvalitativa, personliga intervjuer med åtta förtroendevalda i Swedish Meats och fem i Danish Crown. I Swedish Meats intervjuas ordförande i styrelsen, två styrelseledamöter, ordförande i förvaltningsrådet samt fyra regionrådsordföranden. I Danish Crown intervjuas tre styrelseledamöter och två representantskapsmedlemmar. Av intervjuerna framgår att flera av Swedish Meats förtroendevalda är missnöjda med förtroendemannaorganisationens uppbyggnad idag. De anser att regionråden och förvaltningsrådet skall tas bort för att organisationen ska bli flexiblare gentemot omvärlden. Trots detta har förtroendemannaorganisationen flera egenskaper, som kännetecknar en flexibel organisation mera än en rigid. Egenskaper som visar på flexibilitet är att i organisationen finns en myckenhet av både vertikala och horisontella relationer, och förtroendevalda arbetar i en typ av nätverk. Förtroendeva lda är inte begränsade i sin handlingsfrihet, utan det är upp till personen själv att bestämma vad som skall göras. Arbetsuppgifterna anpassas efter hand, och förtroendevalda arbetar med aktuella frågor. Informationskanalerna är till största del informella, och förtroendevalda tycker det är enkelt att kommunicera med alla i organisationen. Förtroendevalda anser att det är viktigare att se till verksamhetens övergripande mål än att vara lojal mot överordnade. Auktoritet i organisationen grundas till största del på kunskap och inte formell position även om det finns undantag. Mycket av kommentarerna från de intervjuade handlar om att det är de förtroendevalda som gör organisationen till vad den är och att det inte är organisationens uppbyggnad som är problemet. En förtroendevald i Swedish Meats säger att organisationens uppbyggnad inte har satt käppar i hjulet för något utan det som hindrar är förtroendevalda som inte mäktar med sina uppgifter, dvs fel man på fel plats. En annan säger att enskilda regionrådsmedlemmar inte förstår hur hårt pressat företaget är idag och att styrelsen skulle ha budgeterat mer på utbildning och information. I Danish Crown satsas det mycket på utbildning av de förtroendevalda samt att de skall förses med rätt information för att ge underlag till en god diskussion som sedan skall leda till ett snabbt och bra beslut. En intervjuad i Swedish Meats säger att tack vare Swedish Meats tunga historia tar besluten tid och förtroendemannaorganisationen är inte tillräckligt snabbfotad. Förtroendevalda är vana att arbeta på ett sätt som tar tid. En annan intervjuad lägger inte skulden på organisationen utan säger att det handlar om att alla medarbetare skall vara på rätt spår, men att man inte är där ännu. Vidare tycker några i Swedish Meats att det kommer in alltför få nya förtroendevalda i organisationen med nytt tänkande.

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: Lantbrukskooperation, Jordbrukskooperation, Kooperation, Styrelse, Förtroendeman, Swedish Meats, Danish Crown,
Subject (faculty): Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
Divisions: SLU > Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
Depositing User: Jerker Nilsson
Date Deposited: 31 Jan 2005
Last Modified: 18 Aug 2015 09:32
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/388

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics