Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Eklund, Helena (2007) Restaurering av naturbetesmark i Gredelby och Krusenberg, Knivsta kommun. Other thesis, SLU.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
Helena_Eklund_exjobb.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Naturbetesmarker är artrika och näringsfattiga habitat vars utbredning kraftigt har minskat under 1900-talet. Historiskt fyllde de en viktig funktion som fodermarker men har idag till stor del ersatts av åker och vallodling. Naturbetesmarker bör idag bevaras av andra syften, både biologiska och kulturella. De rymmer en stor mängd rödlistade arter och visar spår av historisk markanvändning. Många naturbetesmarker har tidigare varit betesmarker eller slåtterängar och när hävden upphör växer det öppna landskapet igen. I denna studie har effekterna av restaurering genom kraftig röjning och förnyat bete studerats. Provrutor i restaurerad mark jämförs med öppen, igenväxt och bränd mark samt f.d. åker. Provrutorna placerades i två olika hagar, Gredelby och Krusenberg som båda genomgått bitvis restaurering. Resultatet visar att många öppenmarksarter finns i den restaurerade marken och i Gredelby återfanns fler positiva signalarter i den restaurerade marken än i den öppna. Restaureringarna verkar därför fylla syftet att öka artrikedomen men det är viktigt att lämna en viss del träd och buskar för att få ett heterogent landskap som gynnar många olika organismgrupper. För att ytterligare främja mångfalden kan man variera hävden med olika långa betessäsonger, uppehåll i betet, bete med olika djurslag och slåtter.

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: naturbetesmark, restaurering, indikatorart, multivariat analys
Subject (faculty): Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science > Dept. of Ecology
Divisions: SLU > Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
Depositing User: Helena Eklund
Date Deposited: 04 Nov 2008
Last Modified: 18 Aug 2015 10:09
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/2902

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics