Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Risberg Jönsson, Susanne (2008) Vegetationsetableringen på ett platsbyggt extensivt grönt tak. Other thesis, SLU.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
Exjobb_Susanne.pdf

Download (4MB) | Preview

Abstract

Det platsbyggda extensiva gröna taket på Sparta i Lund anlades i augusti 2006. Taket är det första i Sverige som designats för att integrera ekologiska principer och estetiska värden med varandra. I detta examensarbete är de planterade sedumskotten, pluggplantorna och frösådden på takets tre huvudsektioner inventerade och utvärderade. Vid inventering är stor- och småruteanalysmetoden använd. Utöver de planterade växterna är även de spontanetablerade växterna inventerade. I detta arbete utreds endast fältskiktet, däremot inte bottenskiktets knappt märkbara mosskikt. En litteratur- och internetstudie beträffande takets ståndortsförutsättningar och uppbyggnad, samt planteringsmetoder och skötselåtgärder är genomförd. På samma sätt är en sammanställning av de planterade växternas egenskaper och krav på ståndort samt teoretisk lämplighetsbedömning utförd. Den 1-2 juni 2008 inventerades det gröna taket. Nio storrutor på de upphöjda kullpartierna och nio storrutor på de plana ytorna inventerades och resultatet presenteras som total etableringsfrekvens på ytorna. Vid jämförelse mellan inventeringsresultatet och litteraturstudien framkommer att vegetationsskiktets fuktighets- och näringsstatus är de mest avgörande egenskaperna för artens etableringsresultat. Inventeringen visar att örter och Poa alpina trivs mycket bra på taket. Förra årets extrema nederbörd, ett något tjockare vegetationsskikt än rekommenderat och en mycket tät pluggplantering är bidragande faktorer till örternas och Poa alpinas välmående. Ogräset Trifolium campestre har oönskat kraftigt etablerat sig. Sedum albums extremt goda etableringsfrekvens bekräftar artens stora betydelse i etableringsfasen. Alla planterade pluggplantor och nästan alla arter i ängsfröblandningen 6703 för torr, mager, kalkrik jord är återfunna på takytan. De frösådda arter som inte har återfunnits är Lotus corniculatus, Primula veris och Rhinanthus minor. Planteringsformerna sedumskott/frösådd och pluggplantering har visat sig vara lyckosamma planteringsmetoder för de olika substratdjupen.

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: vegetation grönt tak, platsbyggt extensivt grönt tak, Sparta Lund, etablering vegetation, Sedum
Subject (faculty): Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science > Dept. Landscape Management, Design and Construction
Divisions: SLU > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science
Depositing User: Susanne Risberg Jönsson
Date Deposited: 03 Oct 2008
Last Modified: 18 Aug 2015 10:08
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/2860

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics