Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Fermvik, Maria (2008) Styrelserepresentativitet. Other thesis, SLU.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
Fermvik,_Maria.pdf

Download (363kB) | Preview

Abstract

Medlemmar i kooperativa företag är både ägare och nyttjare. Detta leder till en komplexitet i beslutsfattandet, då styrelsen måste ta hänsyn till båda dessa roller. Det är därför av stor vikt att styrelsen känner till vilka intressen och uppfattningar som medlemmarna har, då besluten inte enbart ska syfta till att ge så stor kapitalavkastning som möjligt. Kooperativa företag har ofta en heterogen medlemskår. Detta gäller även Södra Skogsägarna. Medlemskåren är stor och omfattar alla typer av skogsägare, men Södra har trots det lyckats bra med att införa nya finansiella instrument. I denna studie undersöks huruvida det finns en överensstämmelse mellan vad medlemmarna tycker och vad styrelseledamöterna tror att de tycker rörande instrument kopplade till finansiering och investeringsstrategier. Kooperativa företag drabbas ofta av betydande agentkostnader. Sådana delas upp i principalens kontrollkostnader, agentens försäkranskostnader och residualförlust. När en person utför något å en annans vägnar uppstår misstänksamhet, som ger upphov till både direkta och indirekta kostnader. I studien tillämpas även teorier kring organisationskultur, interaktiv demokrati och kooperativ degenerering. Data samlades in via en enkät där medlemmarna fick förhålla sig till ett antal påståenden. De 150 utsända frågeformulären resulterade i 92 inkomna svar. I nästa steg fick styrelsens ledamöter samma formulär, men nu med utgångspunkten att de skulle svara vad de trodde att medlemmarna tycker. Svaren på de båda enkäterna jämfördes sedan för att se vart det fanns skillnader och likheter. Resultat av studien visar att det bland Södra-styrelsens ledamöter finns en god uppfattning om vad medlemmarna tycker i olika frågor. De påståenden, där störst avvikelser förekommer, gäller mestadels uppfattningar om styrelsen och förtroendevalda, där medlemmarna hyser en större misstro mot styrelsen än vad styrelseledamöterna tror. Medlemmarna har inser att de ibland inte har tillräckliga insikter för att avgöra vilket beslut som skulle vara bäst för dem, men samtidigt anser de att det i beslutsfattandet är viktigare vad medlemmarna sagt att de vill än vad styrelseledamöterna anser är bäst för medlemmarna. Inom Södra-styrelsen finns det en god uppfattning om medlemmarnas intressen och uppfattningar, men det finns trots det en misstro mot motiven bakom styrelsens beslut. Det är därför viktigt att Södras ledning är tydlig i sin kommunikation med medlemmarna och att den använder väl genomtänkta kanaler för kommunikationen.

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: Lantbrukskooperation, styrelse, medlemsdemokrati
Subject (faculty): Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences > Dept. of Economics
Divisions: SLU > Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
Depositing User: Jerker Nilsson
Date Deposited: 03 Sep 2008
Last Modified: 18 Aug 2015 10:07
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/2795

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics