Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Andersson, Jenny (2008) Ekologisk landskapsplan för fastigheten Götebo 1:5. Other thesis, SLU.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
Exarb_Jenny_Andersson_080711.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

This thesis constitutes a long term (100 year) ecological landscape management plan for the estate Götebo 1:5. The estate is situated close to Gothenburg and is owned by Skogssällskapet. The planning has been made by dividing the estate into different areas (zones). In each zone one of the goals nature conservation, recreation or economical yield has been prioritized. Nature conservation is one of the main goals for the forest management plan. The base for the planning of nature conservation is a literature study where threshold values for different aspects of nature conservation is discussed. Examples of goals for conservation that are set in the literature study are how big the amount of dead wood and how large the proportion of deciduous trees should be on the estate. The planning for recreation has foremost been done by proposing which walking and horse-back riding tracks that needs improvement to make the estate more attractive for visitors. Forest management for recreation has been exemplified in a literature study about recreation forests. The literature study can be used as basic data for decision-making regarding forest management in the recreational forest areas. The economical result for the forest management proposed in the plan is also presented and put in relation to the economical results that other forms of forest management would lead to. Key words: nature conservation, planning, recreation, zoning Sammanfattning Examensarbetet utgör en långsiktig (100 år) ekologisk landskapsplan för fastigheten Götebo 1:5. Fastigheten är belägen nära Göteborg och ägs av Skogssällskapet. Planeringen har skett genom att dela in fastigheten i olika områden (zoner). I varje zon har ett av målen naturvård, rekreation eller ekonomisk avkastning prioriterats. Naturvård är ett av planens huvudmål. Till grund för naturvårdsplaneringen ligger en litteraturstudie där tröskelvärden för olika aspekter av naturvård diskuteras. I litteraturstudien fastställs till exempel målen för hur stor andelen lövträd bör vara och hur mycket död ved som ska finnas på fastigheten. Planeringen för rekreation har främst behandlat hur fastigheten kan tillgängliggöras utifrån förbättringar av stigar och ridvägar. Exempel på hur skogsskötsel i rekreationsskog kan bedrivas har givits i en litteraturstudie som behandlar rekreationsskogsskötsel. Denna kan användas som ett underlag då åtgärder i rekreationsskogen planeras. Det ekonomiska utfallet av skogsskötseln diskuteras och sätts i relation till alternativa sätt att bruka skogen.

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: naturvård, planering, rekreation, zonering
Subject (faculty): Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science > Dept. of Forest Ecology and Management
Divisions: SLU > Faculty of Forest Sciences
Depositing User: Ann-Kathrin Persson
Date Deposited: 20 Aug 2008
Last Modified: 18 Aug 2015 10:07
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/2761

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics