Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Tallving, Carl and Rosdahl, Kristina (2008) Modeller för omvärldsanalys i trädgårdsnäringen. Other thesis, SLU.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
modeller_for_omvarldsanalys_i_tradgardsnaringen.pdf

Download (743kB) | Preview

Abstract

Detta arbete syftar till att genom kvalitativa undersökningar klarlägga hur aktörer inom den svenska och holländska trädgårdsnäringen samlar in, analyserar och använder information om omvärlden för bevakning och strategiska beslut. Rapporten syftar också till att beskriva den svenska trädgårdsnäringens struktur och dess koppling till den holländska marknaden. Rapporten har en teoretisk del där omvärldsanalysmodeller, informationskanaler och trädgårdsnäringens struktur beskrivs, och en praktisk del där information från intervjuer med aktörer analyserats och sammanställts. Totalt intervjuades 9 aktörer i Sverige och 4 i Holland. Inledningsvis beskrivs teoretiska modeller som aktörer kan använda för att göra omvärldsanalys. Alla modeller har för och nackdelar och man bör noga överväga modell och metod valet för den situation man befinner sig i och vad man vill få för resultat. För att företag i tid ska kunna ta beslut angående sitt agerande måste de upptäcka och tolka trender och förändringar på ett korrekt sätt. Omvärldsanalyser används för att lättare kunna "spå i framtiden". Aktörernas användning av dessa modeller skiljer sig åt beroende på hur mycket resurser de har att lägga på omvärldsanalyser. De flesta aktörer i Sverige använder sig inte av några systematiska modeller utan samlar in information genom personliga kontakter. Informationskanaler kan delas in i tre kategorier: Personliga kontakter, filtrerat material och data. Data är det mest systematiska sättet att samla in information på medan personliga kontakter är minst systematiskt. Personliga kontakter är den viktigaste informationskanalen för de svenska aktörerna, men även filtrerat material och data används och skapas för strategiska beslut. De holländska företagen använder till större grad filtrerat material för marknadsundersökningar och blomsterföretagen där har Flower Council till sin fördel där mycket trend- och marknadsinformation finns. Den holländska marknaden skiljer sig från den svenska i storlek och internationell konkurrens. Ett genomsnittligt växthusföretag i Holland är 4-5 gånger större än de största i Sverige och många har försäljning över hela världen. Intervjuer gjordes med nio svenska aktörer och med fyra holländska, inklusive en flitigt anlitad frilansande trädgårdsjournalist i Holland. Intervjuerna delades upp i fem ämnen som ingår i informationshantering: Omvärldsanalys, informationsdatabas, e-handel, trendanalys och hot och möjligheter. Sedan analyserades svaren och sammanställdes efter segment i näringen. De flesta svenska aktörer sköter omvärldsanalysen själva och tre aktörer använde externa uppdragstagare. Alla aktörer utom en förde sedan in informationen systematiskt i sin databas som sedan delgavs till medlemmar och leverantörer. De två holländska blomsterföretag som intervjuades höll dock all information inom företaget. 5 Ett sätt att hantera information på är genom e-handel. E-handel är väldigt viktigt för de holländska företagen och utan detta skulle de inte klara av sin verksamhet. I Sverige är dock utvecklingen inte lika långt fram och de flesta har inte ett utvecklat e-handel system som försäljningen sköts igenom. En producentorganisation sålde majoriteten av sina produkter via sitt e-handelsystem medan andra främst använde kontakt via telefon eller email. Kostnad för utveckling av systemet, användarens kostnad och saknad av kompetens bland användare är faktorer som hindrar utvecklingen. Trendanalys är något som de holländska företagen använder mycket i sin produktplanering, främst ett av de företagen som intervjuades då de gick efter färger och former som var moderna i de olika länderna för tillfället. Mycket av denna information tas fram med hjälp av Flower Council. På den svenska marknaden verkar trenderna inte ändras i samma hastighet och färgerna är mer säsongsbaserade. Både de svenska och holländska aktörerna såg positivt på framtiden och trodde inte att några stora förändringar skulle ske. Den holländska marknaden har dock märkt av hårdare konkurrens från länder utanför EU som Israel och afrikanska länder. I Sverige skulle ett omvärldsanalysmedium för trädgårdssektorn kunna utvecklas med mål att trädgårdssektorn här ska vara uppdaterad om vad som händer utanför Sverige och även inne i landet. En tidskrift, elektronisk eller i pappersform, som månadsvis kommer ut till branschen skulle kunna stärka Sveriges position då aktörer skulle få mer strukturerad information om marknaden. Det gäller att denna information, ny som befintlig, används på rätt sätt och att det finns entreprenörer som vågar satsa på nya produktions- och marknadsföringssätt. Viktigt är att få med hela trädgårdsnäringen i denna process, från företag till studerande, för att säkra tillväxten och så att kunskapen från näringen finns tillgänglig för dem som ska arbeta i den.

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: Omvärldsanalys, trendanalys, trädgårdsnäringen, holland, marknadsinformation, modeller
Subject (faculty): Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science > Dept. of Work Science, Business Economics and Environmental Psychology
Divisions: SLU > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science
Depositing User: Carl Tallving
Date Deposited: 19 Aug 2008
Last Modified: 18 Aug 2015 10:07
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/2760

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics