Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Claesson, Marcus and Hansson, Per (2008) Gårdarnas Smaker. Other thesis, SLU.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
Claesson-Hansson.pdf

Download (315kB) | Preview

Abstract

Historiskt sett har det varit svårt för småskaliga livsmedelsproducenter att få marknadstillträde. Dagligvaruhandeln har stor makt över vad som saluförs i butikerna och butikskedjorna har strävat mot ett fåtal leverantörer med hög effektivitet. För att överbrygga dessa problem har en grupp småskaliga livsmedelsproducenter i Västeråstrakten startat en ekonomisk förening vid namn Gårdarnas Smaker. Denna studie analyserar olika faktorer, som påverkar Gårdarnas Smakers utveckling. I problemanalysen identifieras fyra faktorer, som påverkar Gårdarnas Smakers grad av framgång. Dessa faktorer är konceptets utformning, kapitalanskaffning, gratispassagerarproblem samt associationsform och styrning. Jämförelser med två liknande koncept, Dalslandsmat och Sjuhäradsmat, vilka båda är ekonomiska föreningar görs. Även Bjäre Hembygd, som är ett aktiebolag, används som jämförelseobjekt. Den teoretiska bas, som använts för att analysera Gårdarnas Smaker, är agent- och äganderättsteorierna. Agentteorin innebär att agenten anlitas av huvudmannen för att göra något i den senares intresse. Förutsättningar för teorin är individuell nyttomaximering, begränsad rationalitet, och informationsasymmetri. Grundtanken i äganderättsteorin är att det man äger, det vårdar man. Äganderättsproblem kan delas in i problem med gemensam egendom, horisontproblem samt portföljproblem. Konceptets utformning och flexibilitet är av stor vikt, då efterfrågan på lokalproducerade livsmedel har ökat. Dessutom har lokalproducerade livsmedel under senaste tiden fått nya förutsättningar på marknaden. Det blir därmed viktigt att kunna anpassa verksamheten till omvärldsförändringar för att kunna kostnadsminimera, effektivisera samt bibehålla produktiviteten. Kapitalanskaffningen i Gårdarnas Smaker har i ett första skede skett genom en medlemsavgift på 2500 kr. Ytterligare kapital tillkommer genom en serviceavgift på fyra procent av försäljningsbeloppet. Detta föranleder en låg kapitalnivå som begränsar flexibiliteten vid en marknadsförändring, vilket medför sårbarhet. Olika former av gratispassagerarproblem dels i form av delaktighet i styrningen och graden av engagemang och dels i form av kapitalnivån förekommer i Gårdarna Smaker. Ett fåtal av medlemmarna visar mycket starkt engagemang och delaktighet i styrningen av Gårdarnas Smaker, medan de andra inte har lika stort engagemang. Valet av associationsform var i Gårdarnas Smakers fall tämligen naturligt. I en ekonomisk förening har alla medlemmar lika möjlighet att vara delaktiga i styrningen, och uppstartskostnaderna för en ekonomisk förening är låga. Styrningen av Gårdarnas Smaker blir komplex, då alla större beslut måste förankras i medlemskåren, där varje medlem har en röst.

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: livsmedel, lokalproduktion, distributionskanal, marknadsföring
Subject (faculty): Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences > Dept. of Economics
Divisions: SLU > Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
Depositing User: Jerker Nilsson
Date Deposited: 15 Feb 2008
Last Modified: 18 Aug 2015 09:59
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/2256

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics