Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Hjern, Lotta (2007) En studie av hur man formulerar, kontrollerar och följer upp kvalitén i skötselentreprenader. Other thesis, SLU.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
Exjobb_Lotta_Hjern.pdf

Download (570kB) | Preview

Abstract

Upphandling av skötselentreprenader är idag vanligt förekommande i parkförvaltningar, bostadsföretag och blir vanligare inom kyrkogårdsförvaltningar. Som beställare har man oftast satt upp ett mål för skötseln. För att beställaren ska få det förväntade resultatet är det viktigt att formulera upphandlingen på rätt sätt – att göra handlingarna tydliga och relevanta. Svårigheten ligger i hur man som beställare ska formulera sina mål så att man vet vad man får och att resultatet blir som man hade tänkt sig. Syftet med mitt arbete har varit att jämföra tre genomförda upphandlingar för att se hur kvalitén har beskrivits och följts upp. Vid en jämförelse har jag inte kunnat se några uppenbara skillnader i kvalitén beroende på om man använder AF-AMA eller AFF, det är därför upp till det enskilda fallet att bedöma vilket man ska använda. För att beskriva skötselinsatserna används kombinerade funktions- och arbetsbeskrivningar eller frekvensbeskrivning med några få detaljbeskrivningar. När det gäller uppföljningen av arbetet utför beställaren kontroll genom stickprov. Det finns inga klara direktiv i handlingarna för hur och vad man mäter vid stickprovskontrollerna. Genom regelbundna möten kommer man överens om vilka toleransnivåer som gäller för det utförda arbetet. De förväntningar man har på utfört arbete påverkas av de mål som formulerats och beskrivits i förfrågningsunderlaget. Det är genom dessa beskrivningar entreprenören ska bilda sig en uppfattning om de resurser som krävs för att uppfylla målen. I de studerade entreprenaderna ansåg två av beställarna att de tagit fram ett tydligt förfrågningsunderlag, men var inte riktigt nöjda med kvalitén på det utförda arbetet. Entreprenörerna var däremot nöjda med sina arbetsinsatser och tyckte att de utförde arbetet enligt beställarens krav. För de tre studerade entreprenaderna är kommunikation, tydlighet och lyhördhet nyckelbegreppen för ett bra samarbete och därmed uppnå önskat resultat. Att våga prova nya metoder kan vara ett bra tillvägagångssätt för att få svar på om ett system är bra eller dåligt.

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: upphandling, kvalité, entreprenader
Subject (faculty): Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science > Dept. Landscape Management, Design and Construction
Divisions: SLU > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science
Depositing User: Lotta Hjern
Date Deposited: 03 Dec 2007
Last Modified: 18 Aug 2015 09:56
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/2058

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics