Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Gustafsson, Ingrid (2005) EU ger eko bland korna - från uppbundet till lösdrift. Other thesis, SLU.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
Exjobb-19.pdf

Download (776kB) | Preview

Abstract

ABSTRACT For hundreds of years there has been a tradition with tethered dairy cows in Sweden. The last decades the old fashioned way to hold cows have been questioned and the number of dairy cows in loose housing has been increasing. Last year (2004) 19 percent in total of all farms with milk production in Sweden had their cows in loose housing. Because of EU-legislation concerning all organic production no farms are allowed to build tie stalls any more and after 2010 all organic dairy cows are supposed to live in loose-housing systems. The aim of the thesis was mainly to find out the number of farms with tethered organic dairy cows and if they will continue after the year 2010. Furthermore the purpose was to study if there are any regional differences, how countries similar to Sweden interpret the EU-decision about tethered cows and differences in buildings between organic and conventional farms and the reasons to them. To conclude two suggestions of loose housing for 30 organic dairy cows were made and the building costs were estimated. There are important differences between buildings made for conventional dairy cows and organic ones. Some examples from organic rules are that calf and cow are allowed to go together during the whole colostrums period and the area per animal in some cases is bigger. That often makes organic buildings for dairy cows more expensive to build than conventional ones. In the end of 2004 60 percent of the organically kept dairy cows, which is equivalent to 40 percent of the farms in Sweden, were already in loose-housing systems depending on that decision. There are big regional differences. The information that these results are based on was collected from the controllers of KRAV and the farmers themselves. The legislation is known amongst the affected milk producers, but the uncertainty if they will continue their production or not is widely spread. 48 percent are estimated to continue, 10 percent to quit and 42 percent are uncertain whether they will continue to produce organic milk or not after the year 2010. The estimations were made out of the assessments of approximately half of the KRAV controllers. After interviewing a number of farmers who have tied-up cows and soon probably will have to build a loose-housing system I became aware of how they hope to handle the changeover. The conclusion made was that they hope to be able to get a bankloan, find second-hand equipment and use building materials of their own and do as much of the work as possible themselves. Different countries within EU have construed the legislation about dairy cow housing in different ways and in Denmark for example all tethered cows have to be taken out daily. The other Scandinavian countries are waiting for the EU-commission's report on the implementation of the provision about what size "small holdings" are. I have got the information about the different interpretations by reading the legislation of the countries and from personal contact with people working on these questions. Depending on how the subsidy for new investments in the agriculture is designed and how the agricultural politics in general is working it affects the amount of loose-housing systems and the 6 size of the stocks in different parts of Sweden. I got the impression, during my field trip in February 2005, that the situation is similar in Denmark and Norway. Two suggestions, including drawings, for loose-housing systems for 30 cows have been made and the building cost was estimated at approximately 3 to 3,4 million Swedish crowns. This thesis is written at the request of the Swedish Dairy Association (Svensk Mjölk). SAMMANFATTNING Sedan många hundra år tillbaka har Sverige haft en tradition att ha uppbundna mjölkkor. De senaste årtiondena har detta börjat ifrågasättas och allt fler mjölkkor går nu mera i lösdrift. Det var 2004 totalt 19 procent av alla mjölkgårdar i Sverige som hade kor i lösdrift. I och med ett EU-beslut om ekologisk produktion får inga gårdar längre bygga stall för uppbundna kor och efter år 2010 ska alla ekologiska mjölkkor gå i lösdrift. Syftet med examensarbetet var främst att ta reda på hur många besättningar med uppbundna ekologiska kor som finns i Sverige och om de kommer att fortsätta efter år 2010. Dessutom skulle undersökas om det fanns regionala skillnader, hur länder liknande Sverige tolkar EUbeslutet om förbud att hålla djur bundna och skillnader på byggnader mellan ekologisk och konventionell mjölkproduktion och orsakerna till dem. Utöver detta skulle två förslag på små lösdriftsstallar tas fram och kostnaden skulle uppskattas. Det finns betydande skillnader mellan byggnader för konventionella mjölkkor och ekologiska. Bland annat ska enligt ekologiska regler kalv och ko få gå tillsammans under hela råmjölksperioden och golvarealerna ska i vissa fall vara större per djur. Detta leder ofta till högre byggkostnader än vid konventionell produktion. EU-beslutet har lett till att i slutet av 2004 gick 60 procent av de ekologiska korna i lösdrift vilket motsvarar 40 procent av gårdarna i Sverige. Det finns dock stora regionala skillnader. Uppgifterna som ligger till grund för dessa resultat har fåtts från KRAV:s kontrollanter och lantbrukarna själva. Beslutet är känt bland de berörda mjölkproducenterna, men osäkerheten om den egna framtida produktionen är utbredd. 48 procent uppskattas fortsätta, 10 procent slutar och 42 procent är osäkra på om de kommer att fortsätta producera ekologisk mjölk efter år 2010. Siffrorna är sammanställda utifrån uppskattningar från ungefär hälften av KRAV:s kontrollanter. Efter att ha intervjuat ett flertal lantbrukare kunde slutsatsen dras att de som har uppbundet system och som planerar att fortsätta hoppas på att kunna lösa övergången genom banklån, köpa begagnad utrustning och genom att använda eget byggmaterial och arbetskraft. Olika länder inom EU har tolkat beslutet om förbud att hålla djur bundna olika och i bland annat Danmark måste alla uppbundna kor rastas minst en gång dagligen. De övriga skandinaviska länderna har istället skjutit rastningstvånget för uppbundna kor framför sig några år. Detta har gjorts i väntan på att EU-kommissionen ska definiera begreppet "små jordbruksföretag" eftersom dessa kommer att få ha mjölkkorna uppbundna även efter år 2010. Beroende på hur bidrag för nyinvesteringar i lantbruket är utformade och hur lantbrukspolitiken i stort fungerar påverkar det hur stor andel lösdrifter det finns och besättningarnas storlek i olika län. Jag fick intrycket, under min studieresa i februari 2005, av att det även gäller våra grannländer Norge och Danmark. Två förslag med ritningar på lösdriftsstall för 30 kor har gjorts och kostnaden för eventuell byggnation har uppskattats till mellan 3 och 3,4 miljoner kronor. Examensarbetet är skrivet på uppdrag av Svensk Mjölk

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: dairy cows, organic dairy production, cow stalls, loose housing, tethers
Subject (faculty): Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science > Dept. of Agricultural Biosystems and Technology
Divisions: SLU > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science
Depositing User: Jenny Ericsson
Date Deposited: 20 Nov 2007
Last Modified: 18 Aug 2015 09:56
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/2036

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics