Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Thyberg, Louise (2005) Barriärer i Karlstad. Other thesis, SLU.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
Barriärer_i_Karlstad.pdf

Download (44MB) | Preview

Abstract

Överallt i samhället finns en mängd olika fysiska barriärer som fungerar som gränser och hinder. Barriärerna kan påverka rörelsemönstren hos stadens invånare och de kan påverka utvecklingen av staden. Begreppet barriär har en något negativ klang men det är viktigt att tänka på att barriärer kan vara så mycket mer än hinder. Många av de naturliga barriärerna, som vattendrag och berg, är viktiga för stads- och landskapsbilden. Andra barriärer, som till exempel vägar och järnvägar, har haft en stor betydelse för städers utveckling, de är också en förutsättning för att dagens samhällen ska överleva. Målet med examensarbetet, Barriärer i Karlstad – en översiktlig analys, har varit att ta fram en översiktlig analys av de största fysiska barriärerna i Karlstad. Barriärer som delar upp staden och som dessutom är svåra att passera utan speciella passager är främst Klarälven, E18 och järnvägen. Analysen innehåller en beskrivning av dessa barriärer – historiskt, fysiskt och visuellt. Jag gör även en strukturanalys av Karlstad för att se var det uppstår konflikter mellan staden, och dess invånare, och barriärerna. Klarälven är en mycket viktig del av stadsbilden och den har haft stor betydelse för stadens historiska utveckling. Runt om i Karlstad finns många broar men på flera platser saknas det passager som skulle kunna binda samman stadens olika delar och skapa sammanhängande stråk. E18 utgör en barriär för den lokala trafiken i Karlstad men den fungerar samtidigt som ett mycket viktigt stråk för person- och godstransporter både regionalt, nationellt och internationellt. Längs vägen finns både tunnlar och broar men en del av dem fungerar idag inte riktigt bra, främst beroende på deras bristande utformning. Järnvägen är en kraftig barriär som delar upp staden i en sydlig och en nordlig del. Förutom att det kan vara svårt att passera järnvägsspåren påverkar den omgivningen genom buller, vibrationer och utsläpp. På flera platser i staden syns tydliga spår som visar att många väljer att gå direkt över spåren. Målet med att bygga nya – eller förbättra befintliga – passager över barriärerna är att skapa tillgänglighet i staden och se till att det finns sammanhängande stråk som gör att man enkelt kan röra sig mellan stadens viktigaste målpunkter. Utformningen och placeringen av passagerna är avgörande för hur väl de kommer att fungera.

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: Barriär, stråk, stadsplanering
Subject (faculty): Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences > Dept. of Landscape Planning, Ultuna
Divisions: SLU > Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
Depositing User: Louise Thyberg
Date Deposited: 05 Jul 2007
Last Modified: 18 Aug 2015 09:52
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/1814

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics