Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Kihlén, Anna (2007) Lantmännens nya medlemsorganisation. Other thesis, SLU.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
Kihlén,_Anna.pdf

Download (414kB) | Preview

Abstract

Lantbruks- och livsmedelsbranschen är branscher där marknaden ständigt förändras, vilket kräver flexibilitet och effektivitet hos berörda företag. Lantmännen är en kooperativ förening, som försöker möta dessa marknadsförhållanden genom att bli lönsammare, effektivare och större. Då en kooperativ förening ägs av dess medlemmar, som har en röst vardera, kan en växande organisation medföra svårigheter för medlemmarna att sätta sig in i verksamheten och påverka organisationen. Stora komplexa organisationer kan medföra att kontakten mellan medlemmar och ledning försämras samt att medlemmarna tappar förtroendet för ledningen. Lantmännen har upplevt att detta problem har drabbat även dem, då ett missnöje bland medlemmarna uppstått samt få väljer att medverka vid diverse medlemsaktiviteter. Lantmännen har därför under årsskiftet 2005/2006 genomfört en omstrukturering av sin medlemsorganisation för att förenkla den demokratiska processen. Omorganiseringen har gått ut på att ta bort ett led i organisationshierarkin och göra om de gamla geografiska områdena, som kallades kretsar, till färre och större distrikt. På så sätt ska information lättare kunna förmedlas mellan ledning och medlemmar. Tanken bakom detta är att medlemmarna enklare ska kunna sätta sig in i verksamheten och känna sig mer som ägare och därmed engagera sig mer i organisationen. Syftet med detta arbete är att undersöka om medlemmarna uppfattar att den nya medlemsorganisationen har förenklat deras möjlighet att sätta sig in i verksamheten och påverka de beslut som fattas av ledningen. Med hjälp av agentteorin och äganderättsteorin analyserar denna studie medlemmarnas syn på den nuvarande organisationsformen samt medlemmarnas lojalitet mot företaget. Studien har genomförts i form av en enkät, där totalt 600 frågeformulär har skickats till slumpmässigt utvalda medlemmar från Skånes fyra distrikt samt Örebro och östra Skaraborgdistrikten. Det har även skickats ut enkäter till alla förtroendevalda i dessa distrikt. Svarsfrekvensen på detta frågeformulär var ca 40 %. Studien visar att omstruktureringen inte har fått den effekt man hade önskat. Många av dem som svarat på frågeformuläret uppfattar inte att förändringen har förenklat för dem att sätta sig in i verksamheten och påverka organisationen. Däremot delar medlemmarna Lantmännens uppfattning att färre led i organisationshierarkin förenklar den demokratiska processen. De anser att ju mer de vet om organisationen desto mer vill de påverka, vilket medför att de känner sig mer som ägare. I och med omorganiseringen är Lantmännen på rätt spår, men det finns fortfarande vissa förbättringar att göra.

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: Lantmännen, medlemsorganisation, medlem, lojalitet, agentteori, äganderättsteori
Subject (faculty): Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences > Dept. of Economics
Divisions: SLU > Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
Depositing User: Jerker Nilsson
Date Deposited: 03 Jul 2007
Last Modified: 18 Aug 2015 09:52
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/1804

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics