Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Fritz, Emma (2007) Ett förändringsförslag för Capellagårdens trädgård - historien möter framtiden. Other thesis, SLU.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
exjobbklart14maj.pdf

Download (3MB) | Preview

Abstract

Capellagården är en hantverksskola belägen på södra Öland. Skolan grundades av möbeldesignern Carl Malmsten som köpte den ursprungliga gårdstomten i slutet av 1950-talet. Gården, som då var mycket förfallen både gällande byggnader och utemiljö, rustades då upp. Det är nu nästan femtio år sedan. Idag har skolans område expanderat och inkluderar även andra tomter runt omkring den ursprungliga. Vissa äldre byggnader har rivits och vissa nya har tillkommit. Elevantalet har ökat liksom antalet besökare då Capellagården idag är ett mycket populärt utflyktsmål på Öland. Det finns dock delar av Capellagården som i stort sett har konserverats i det skick som de lämnades i efter upprustningen för snart femtio år sedan. Detta behöver inte innebära några negativa konsekvenser i sig men här har det inneburit att de krav på funktion som dagens elever, personal och även besökare ställer inte kan tillgodoses fullt ut. Det innebära t.ex. att det saknas uteplatser där man kan få lov att vara lite mer privat, antingen det gäller i samtal eller i kreativt arbete. Det finns även behov av nya eller förändrade gångvägar, mer välskötta och tilltalande rabatter och tydligare struktur för besökaren. Den här problematiken har funnits en längre tid och bland skolans personal finns det önskemål om vissa förändringar. Olika faktorer har dock spelat in, varför ingenting ännu har realiserats. Utifrån detta har jag här utarbetat ett förslag till förändring gällande Capellagårdens trädgård. Förhoppningsvis kan det bidra med nya uppslag och idéer som kan ligga till grund för Capellagårdens framtida utveckling. Eftersom jag själv har varit trädgårdselev på skolan och dessutom har haft möjligheten att under en sommar arbeta i trädgården, har jag en bra kännedom om hur området används och fungerar. Däremot har jag inte varit där under så långa perioder att jag blivit vad man kallar för "hemmablind". Denna utgångspunkt tror jag kan ha utgjort en fördel för det här arbetet. Uppsatsen kan ses som ett beställningsarbete åt Capellagården då personalen har gett mig vissa riktlinjer för vad förslaget bör innehålla. De två huvudinriktningarna har således varit att beakta både det historiska och framtida värdet gällande karaktär, funktion och estetik. Därmed har en historisk litteraturstudie varit nödvändig att göra. Min inriktning har varit att studera den svenska bondens trädgård under 1800-talet i fråga om förekomst, utformning och växtmaterial men jag har även försökt studera dessa på lokal nivå, d.v.s på Öland. Det historiska perspektivet har därefter under arbetsprocessens gång ställts emot det framtida perspektivet, vilket har inneburit ett kontinuerligt ställningstagande i hur de båda kan samverka med varandra. Vidare har jag också tagit hänsyn till faktorer som skötsel, estetik och trädgården som ett pedagogiskt studierum. Min målsättning har varit att skapa något realistiskt och användbart, inte några storartade fantasianläggningar. Detta kan tyckas självklart men då detta endast är ett förslag i teorin, hade möjligheten att skapa vad som helst varit tänkbart. Min ambition har dock varit att i första hand skapa ett förslag som tillgodoser önskemålen från personalen och som också visar min egen personliga tolkning av hur en förändring skulle kunna bidra till ett förhöjt upplevelsevärde av platsen. Detta har resulterat i ett förslag som visar på hur man kan förhöja upplevelse- och användnings värdet i trädgården på Capellagården, både för elever, personal och besökare. Detta har gjorts genom att exempelvis förändra och förtydliga strukturen, skapa fler uteplatser både för elever och besökare, lägga in element som fångar främst besökarens uppmärksamhet men som också bidrar till att trädgårdens pedagogiska kvaliteter förbättras. Vidare har fler rabatter skapats som främst ökar platsens estetiska värde med växtmaterial som hela tiden ser till att platsen hålls vid liv med färg och form.

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: Capellagården, förändringsförslag, bondgårdens trädgård under 1800-talet, öländska bondgårdars trädgårdar under 1800-talet
Subject (faculty): Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science > Dept. Landscape Management, Design and Construction
Divisions: SLU > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science
Depositing User: Emma Fritz
Date Deposited: 15 May 2007
Last Modified: 18 Aug 2015 09:50
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/1646

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics