Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Forsman, Anna-Carin (2007) Växter och jord i urban miljö. Other thesis, UNSPECIFIED.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
Exjobb070226_hires.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Detta arbete består av två delar. En litteraturstudie med stort fokus på jorden och en praktisk undersökning av trädraden vid Västergatan i Eslöv där vegetationen består av Acer platanoides och Stephanandra incisa 'Crispa'. Litteraturstudien omfattar: • egenskaper man kan förvänta sig i en urban jord • markpackningens betydelse för jordens vattenhållande förmåga samt för växterna • vikten av lufttillgång för växternas rötter • hur markporförekomsten påverkar dräneringsförhållandena i jorden • kort om pH och näringsämnen • hur vägsaltning påverkar marken och växterna • vikten av etableringsskötsel, åtgärder vid slitage/sabotage • kort om ohyra och rotskador vid anläggningsarbete Fallstudien omfattar: • undersökning av träden genom − omkretsmätning av samtliga träd på den aktuella sträckan − årsringsmätning med hjälp av borrkärnsprover hos fem slumpmässigt valda träd − okulär analys • undersökning av marken genom − enkla jordanalyser med hjälp av agronomkäpp − att känna på marken med penetrometerkäpp − analys av en 94 cm djup provgrop, med dess fyra horisonter − bedömning av rotförekomst I min undersökning har träden varit svåra att analysera, eftersom de saknat bladmassa och grenverket sitter mycket högt. Jag tog borrkärnsprover ur veden för att bedöma årsringstillväxten, men dessa är för få för att jag ska kunna dra några pålitliga slutsatser ur dem och jag har enbart hittat borrkärnemätning på en lönn i litteraturen. Min slutsats är att marken är kompakterad till kraftigt kompakterad, beroende på djup. Stefanandra är intolerant mot salt och eftersom ett stort antal har gått bort, misstänker jag höga salthalter i jorden. Denna hypotes styrks av den frekventa vägsaltningen vintertid. Jag föreslår att matjorden byts ut, alven djupluckras och växtmaterialet byts ut mot ett bättre fungerande material för urban miljö. Man bör därefter övergå till att använda någon form av skydd mot den intensiva halkbekämpning som periodvis förekommer.

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: kompaktering, kompakterad jord, saltpåverkan, urban miljö, årsringsmätning, urban jord, saltskydd, pH, näringsämnen, dräneringsförhållanden, osmotisk stress, jordpartikelspridning, saltstress, etableringsskötsel, urban soil, compacted soil
Subject (faculty): Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science > Dept. of Landscape Management and Horticultural Technology
Divisions: SLU > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science
Depositing User: Anna-Carin Forsman
Date Deposited: 28 Feb 2007
Last Modified: 18 Aug 2015 09:48
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/1529

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics