Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Franzen, Anna (2007) Blood pressure in the Cavalier King Charles spaniel. Other thesis, SLU.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
Microsoft_Word_-_EEF_study_1a.pdf

Download (132kB) | Preview

Abstract

Blodtryck kontrollerar blodflöde till kroppens organ och dess bibehållande är därför en av kroppens viktigaste funktioner. Blodtryck är ett resultat av hjärtminutvolym och total perifer resistens. Vid mitralisendokardos sker en förlust av slagvolym, och därmed hjärtminutvolym, för vilket kompensatoriska mekanismer sätts in. Veterinary Blood Pressure Society rekommenderar regelbunden kontroll av blodtryck hos hundar med hjärtsjukdom men trots detta utförs kontroller sällan. Cavalier king charles spaniel rasen har en hög prevalens av mitralisendokardos och syftet med studien var att dels beräkna referensvärden för normalt blodtryck, dels undersöka effekten på blodtrycket av ökande mitralisinsufficiens. Totalt undersöktes 57 hundar i studien genom auskultation och gradering av eventuella blåsljud samt blodtrycksmätning med en oscillometrisk metod. Undersökningen utfördes i en stressfri hemmiljö men trots detta exkluderades sju hundar på grund av för höga stress nivåer. För beräknande av referensvärden undersöktes 29 hundar utan blåsljud. Medelvärden  två standarddeviationer användes som referensvärden och gav ett normalt systoliskt blodtryck på 126  18 mmHg, diastoliskt blodtryck på 76  18 mmHg och en hjärtfrekvens på 101  36 slag/min. För att undersöka effekten av ökande mitralisinsufficiens på systoliskt och diastoliskt blodtryck undersöktes 31 hundar som delades in i fyra grupper beroende på grad av blåsljud. En signifikant stegring av systoliskt blodtryck konstaterades vid ökande läckage i mitralisklaffen. Det systoliska trycket ökade inte till sådan grad att hypertension uppkom. Systoliskt blodtryck är den mest variabla blodtrycksparametern och påverkas även av ålder, kön och temperament så dessa faktorer togs hänsyn till vid bedömning av resultaten. Det diastoliska blodtrycket påverkades inte signifikant av ökande läckage. Hjärtfrekvens ökade också signifikant med ökad insufficiens vilket överensstämmer väl med resultat från tidigare studier. Studien konstaterar att det sker en påverkan på framför allt systoliskt blodtryck vid progression av mitralisendokardos men inte till sådan grad att hypertension uppkommer. Ytterligare studier bör göras för att undersöka effekten på blodtryck under pågående hjärtsvikt samt under långtidsbehandling då blodtryckssänkande läkemedel används. Beräknade referensvärden underlättar tolkning av blodtrycksresultat från cavalier king charles spaniel.

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: blood pressure, cavalier, spaniel, dog, endocardosis
Subject (faculty): Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science > Dept. of Anatomy and Physiology
Divisions: SLU > Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Depositing User: Anna Franzen
Date Deposited: 08 Jan 2007
Last Modified: 18 Aug 2015 09:46
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/1398

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics