Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Ståhl, Johan (2006) Skogen i parken. Other thesis, SLU.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
Skogen_i_parken_-_utvecklingsstrategier_för_Alnarpslunden_lågupplöst.pdf

Download (3MB) | Preview

Abstract

Syftet med detta arbete är att kunna ge Alnarpsfakulteten och Akademiska Hus ett genomtänkt förslag som visar hur Alnarpslunden kan styras och formas framöver utifrån olika överväganden. Hur ska vi tackla situationen med almarnas snabba reträtt från Alnarpslunden? Arbetet bygger dels på ett antal Alnarpsexperters tankar om lunden och dess framtid och dels på mina egna studier av lundinriktad litteratur, äldre Alnarpsbeskrivningar och av Alnarpslundens nuvarande uppbyggnad, status och framtidspotential. Arbetet består av tre delar: Del 1 Några huvuddrag ur Alnarpslundens historia Första delen delar i sin tur in Alnarpslundens historia i fyra skeden från islossning till nutid. Skede 1 Från inlandsis till bosättning Marken koloniseras av träd och växter för att tusentals år senare glesas ut av både människan och stora gräsätare. Skede 2 Från den första gårdsetableringen till tiden som svensk kungsgård Så småningom ingick troligen den nuvarande lunden i ett halvöppet skogs- och beteslandskap. Tack vare att Alnarps skog har legat på mäktiga mäns ägor har den skonats från systematisk skövling. Skogens uppgift var att försörja de närbelägna byarna med ved och virke. Skede 3 Från Lantbruksinstitutet till Lantbruksuniversitet I och med Alnarps landtbruksinstituts grundande urholkades skogen till en omkringliggande och skyddande krans till parken som kom att anläggas här. Skede 4 Alnarp som "landskapslaboratorium" De sista 30 åren har ytan trädbeklädd mark på Alnarp vuxit och lunden kan ses som en viktig komponent med lång träd- skogs- och örtkontinuitet till Alnarps landskapslaboratorium. Del 2 Alnarpslunden idag Del två beskriver lundens användning ur olika perspektiv både inom och utom SLUs verksamhet. Dels beskrivs dess uppbyggnad, dynamik och arter och dels beskrivs vilka viktiga värden lunden står för. Del 3 Alnarpslunden och framtiden I sista delen kommer jag med ett tänkbart utvecklingsförslag som på inga sätt är det perfekta och enda förslaget. Med anledning av almsjukans urgallring av stora almar som stomme i trädbeståndet bör man ta tillfället i akt och utnyttja situationen. Det är ett ypperligt tillfälle att dels gå in och prova olika typer av skötselåtgärder med olika intensitet och dels prova etablering av exoter i en redan etablerad mellaneuropeisk skogstyp. Med vidtagna åtgärder ska man både kunna utveckla och bevara lundkarktären och kunna jämföra utvecklingen med bestånden i främst Tor Nitzelius park där samma arter finns. Tanken är att arbetet skall inspirera till att man här på Alnarp tar tag i situationen och upprättar en utvecklingsplan. Samarbete över institutionsgränserna önskas i större utsträckning än tidigare för att få en sådan plan till stånd. Det är en värdefull miljö vi arbetar och studerar i. Den ska vi vara rädd om.

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: Alnarp, Alnarps landskapslaboratorium, Alnarpslunden, Alnarpsparken, alm, almsjukan, almsplintborre, Det stora almfallet, Dutch elm disease, brynutveckling, lundutveckling, biologisk mångfald, lundarter, lundkaraktärer, lundskötsel, Örup, Örups almskog, Dalby Söderskog, Dalby Norreskog, Linnebjär, Baldringe Oxhage, Landsapsvård och Parkutveckling, LOP
Subject (faculty): Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science > Dept. of Crop Science
Divisions: SLU > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science
Depositing User: editor epsilon
Date Deposited: 20 Feb 2007
Last Modified: 18 Aug 2015 09:46
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/1386

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics