Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Larsson, Anders (2006) Scandinavian Farmers. Other thesis, SLU.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
Larsson,_Anders.pdf

Download (287kB) | Preview

Abstract

Parallellt med en stark tillväxt av lantbruket i EUs nya medlemsstater har, sedan halvtidsöversynen av den gemensamma jordbrukspolitiken, marknaden för insatsvaror stagnerat i Sverige. I Danmark kan skönjas en liknande utveckling bland annat genom en allt mer reglerad marknad för exempelvis handelsgödsel. Dessutom sker en kraftig strukturrationalisering hos tillverkarna av lantbruksförnödenheter. Den största aktören på den svenska marknaden för insatsvaror till lantbruket är Lantmännen ek för. Motsvarande aktör på den danska marknaden är Dansk Landbrugs Grovvaresellskab a.m.b.a (DLG). Båda företagen är kooperativt ägda av lantbrukare i respektive land. Såväl DLG som Lantmännen har sedan flera år haft verksamhet inom lantbruksområdet i Östeuropa. DLGs verksamhet har främst bedrivits i Polen och Lantmännens främst i Estland och Lettand. Under 2005 beslutade företagen att samordna denna verksamhet i ett gemensamt bolag, som kom att heta Scandinavian Farmers AB. På vilket sätt gynnas svenska och danska lantbrukare av att deras föreningar säljer förnödenheter i Polen och de baltiska länderna? Hur bidrar Scandinavian Farmers till att uppfylla ägarföretagens strategiska mål att ge medlemmarna en bättre lönsamhet på deras gårdar? Vilka är skälen till att företagen valt att göra denna satsning tillsammans? Det är dessa frågor som detta examensarbete försöker att besvara. Syftet med studien är att utifrån ett medlemsperspektiv kartlägga Scandinavian Farmers strategiska betydelse för ägarföretagen Lantmännen och DLG. För att besvara syftet tas hjälp av resursbaserad teori (RBT). Empirin inhämtas genom kvalitativa intervjuer med befattningshavare inom Scandinavian Farmers och dess ägare. Slutsatserna är att föreningarnas medlemmar kan dra nytta av Scandinavian Farmers verksamhet på i huvudsak två sätt. Dels direkt genom att de större (inköps)volymer som genereras ger föreningarna möjligheter att erbjuda bättre samhandelsvillkor. Enligt intervjuerna finns betydande stordriftsfördelarna vid inköp. Tack vare Scandinavian Farmers kan dessa fördelar exploateras till gagn för medlemmen. En mer indirekt medlemsbetydelse är att föreningarnas affärsdrivande verksamheter gynnas på ett antal sätt. Exempel på detta är att tillväxt och lönsamma affärer möjliggörs inom lantbruksområdet. Ett annat exempel är att företagen har möjlighet att säkra viss råvaruförsörjning. Detta skäl är troligen värdefullast för Lantmännen, som satsar hårt på såväl RME-produktion som spannmålsetanol. Dessutom torde det finnas ett värde i att Lantmännen och DLG av strategiska skäl har ett inflytande på dessa marknader, då deras påverkan på föreningarnas hemmamarknader kommer att växa. Slutligen kan konstateras att joint-venture-upplägget bidrar till avsevärt lägre risk i denna satsning.

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: Scandinavian Farmers, Lantmännen, DLG, Resource Based Theory, Estonia, Latvia, co-operative activities, farm inputs
Subject (faculty): Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences > Dept. of Economics
Divisions: SLU > Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
Depositing User: Jerker Nilsson
Date Deposited: 20 Oct 2006
Last Modified: 18 Aug 2015 09:44
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/1242

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics