Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Martinson, Viktoria and Persson, Ida (2006) Kallmur av granit. Other thesis, SLU.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
Persson_Martinson_slutversion.pdf

Download (8MB) | Preview

Abstract

Syftet för följande examensarbete var att undersöka möjligheterna att tillämpa en viss kallmurad stödmur i Sverige. Muren har fått en stor spridning i Norge, och används där både i vägmiljöer, stadsmiljöer och som stödmur för att ta upp landskapets varierande nivåer. I Sverige existerar inte den här typen av mur. Om muren har fått så stor användning i Norge, varför kan den då inte byggas i Sverige? Muren byggs av större råhuggna och rektangulära granitblock som staplas på varandra med hjälp av grävmaskin och genom blockens tyngd erhålls en stabil konstruktion. Idag utnyttjas runt trettio procent av den sten som bryts, till gatsten, kantsten, konst och gravvårdar. Resterande del finns det ingen direkt marknad för i dagens läge. Sten sorteras bort på grund av skönhetsfel såsom kvartsränder och barkytor, samt för att stenen har bristande kvalitet gällande klyvbarhet. Då det inte finns några speciella krav på blockens utseende kan en del av den sten som idag sorteras bort användas till stödmuren. I arbetet behandlas granit som material; dess egenskaper och möjligheter. Genom att materialet har bildats under en lång tid, har det fått goda egenskaper med avseende på beständighet, slitstyrka och hållfasthet. Vidare har vi studerat stäntstabilitet, dvs olika jordars geotekniska egenskaper och deras förmåga att bära en konstruktion. Granitmuren har även jämförts ekonomiskt med andra typer av stödmurar för att undersöka dess konkurrenskraft på marknaden. Den ekonomiska delen syftar till att jämföra denna typ av murkonstruktion med andra, på marknaden mer vanligt förekommande murtyper och murmaterial. Huruvida en stentyp är lämplig till den här typen av mur bestäms av dess klyvbarhet. Sten med god klyvbarhet bryts främst i Bohuslän och i Bjärlöv och Vånga i Skåne. Att transportera sten i Sverige är idag dyrt, och det är en nackdel att brytningsplatserna är begränsade. I vår ekonomiska jämförelse har vi kommit fram till att granitmuren kan konkurrera med andra murar på marknaden gällande anläggningskostnad. Dock kan transporterna ses som ett problem eftersom lämpliga stenbrott är få och föga utspridda i Sverige. Genom en enkätundersökning har vi upptäckt att det bland yrkesverksamma projektörer, landskapsarkitekter och geotekniker finns ett stort intresse för muren. Bland de tillfrågade fanns det ingen som kände till den här typen av konstruktion, vilket visar att marknadsföring av muren är viktig. I allmänhet tror de yrkesverksamma att granit är ett dyrt material och därför väljer man annat material istället. Såvida kostnaderna inte blir för höga anses granitmuren vara ett bra och tilltalande alternativ till att enbart anlägga murar av betong eller gabioner. Enligt de geotekniker vi talat med är konstruktionen hållbar och de anser att det är en viktig aspekt att man, genom murkonstruktionen, kan ta tillvara på restmaterialet bättre. Vi fick fram ett brett spektra gällande murens användningsområden, vilket bara ytterligare bevisar murens många möjligheter.

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: granit, stödmur, kallmur, betongmur, gabioner, stödmurskonstruktioner, släntstabilitet, jordarter
Subject (faculty): Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science > Dept. of Landscape Management and Horticultural Technology
Divisions: SLU > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science
Depositing User: Viktoria Martinson
Date Deposited: 06 Oct 2006
Last Modified: 18 Aug 2015 09:43
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/1167

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics