Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Eriksson, Sofie (2006) Resursutnyttjande inom strategiska allianser. Other thesis, SLU.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
Eriksson,_Sofie.pdf

Download (255kB) | Preview

Abstract

Syftet med denna uppsats är att med användande av Resource-Based Theory fastställa hur mejeriföretag kan koordinera sitt resursutnyttjande via stategiska allianser så att de kan stärka sina marknadspositioner på sina hemmamarknader. Bakgrunden är de förändringar som sker inom den svenska mejeribranschen, och det samarbete som diskuteras mellan Milko, Valio och Skånemejerier. Svenska mejeriföretag har på senare tid märkt av en allt hårdnande konkurrens på sina hemmamarknader, den europeiska marknaden och världsmarknaden. Dagligvarukedjornas ökande antal egna märkesvaror samt inträdet av lågprismjölk ändrar maktbalansen mellan kedjorna och livsmedelsindustrin. Internationalisering av produktion och försäljning är därför många gånger nödvändigt för dessa företag i syfte att stärka konkurrensförmågan. Detta medför att mejeriföretagen måste vara mer flexibla för att klara sig under de allt mer dynamiska förhållandena. För att kunna hantera dessa förändringar och samtidigt behålla sina konkurrensfördelar kan producenterna samarbetar med varandra. Det är intressant att studera en bransch under stor förändring. Mycket kommer att ske inom de närmaste åren. Handelskedjorna kräver numera riksavtal, vilket kräver stora volymer hos mejeriföretagen för att vinna dessa levereransavtal. De stora volymer som krävs är svåra för de mindre mejeriföretagen i Sverige att uppnå och därför är någon form av samarbete mejeriföretagen emellan nödvändig. Diskussioner om samarbete mellan Milko, Valio och Skånemejerier inleddes främst med anledning av (1) ökad konkurrens på marknaden, (2) handelns ökade makt, (3) politiska förändringar samt (4) ökade krav från konsumenterna. Dessa förändringar inom branschen kräver att företagen samarbetar för att utnyttja sina respektive resurser maximalt. Genom denna allians kan de medverkande företagen koordinera sitt resursutnyttjande, på nedan redovisade sätt, för att stärka sina marknadspositioner. Slutsatserna bygger på en litteraturgenomgång samt analys av ett eventuellt samarbetet mellan Milko, Valio och Skånemejerier. På följande punkter finns möjligheter till samordning av resurser inom den studerade alliansen: i) Starka varumärken ii) Starka regionala hemmamarknaderna iii) Export iv) Leveranskontrakt v) Sortiment vi) Distributionen vii) Forskning och produktutveckling viii) Försäljning Genom koordinering av ovan beskrivna resurser finns möjligheter till både besparingar och ökade intäkter. Milko och Skånemejerier har potential för synergieffekter, medan samarbetet med Valio medför tillgång till resurser som är knappa hos de svenska företagen. De svenska företagens motiv till samarbete kan beskrivas som att behålla, utveckla och kombinera resurser, medan samarbetet med Valio handlar om att få tillgång till nya resurser.

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: Strategic alliance, dairy, co-operative, Milko, Skånemejerier, Valio
Subject (faculty): Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences > Dept. of Economics
Divisions: SLU > Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
Depositing User: Jerker Nilsson
Date Deposited: 13 Sep 2006
Last Modified: 18 Aug 2015 09:42
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/1144

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics