Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Asteborg, Sara (2006) Effekten av en aktivitetsboll på krubbitning hos häst. Other thesis, SLU.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
Studentarbete_91_farg.pdf

Download (227kB) | Preview

Abstract

Krubbitning är en oral stereotypi som innebär att hästen tar stöd mot ett fastsittande objekt med framtänderna och drar bakåt samtidigt som den drar in luft vilket ofta framkallar ett karaktäristiskt ljud. Många hästägare försöker förhindra att hästen krubbiter och det vanligaste sättet är att sätta på hästen en krubbitarrem. Det är möjligt att krubbitning fyller en funktion hos hästen och att då förhindra beteendet kan påverka hästens välfärd. Ett alternativt sätt att försöka minska krubbitning kan vara att introducera en berikning i form av en aktivitetsboll. En aktivitetsboll är en boll som fylls med någon form av foder och hästen manövrerar den för att få tillgång till innehållet som trillar ut genom ett hål i bollen. Syftet med den här studien var att undersöka om en aktivitetsboll hade någon effekt på krubbitningsfrekvensen hos krubbitande hästar. Hypotesen var att födosöksbeteendet skulle öka samtidigt som krubbitningen skulle minska då hästarna fick tillgång till en Snak-a-Ball som var fylld med finhackade morötter. Det var åtta krubbitande hästar som medverkade i studien och de genomgick individuellt tre olika behandlingar; Kontroll, Berikning och Morötter. Varje behandling pågick under två dagar i följd och hästarnas beteende observerades under två timmar, en timme före och en timme efter utfodring båda testdagarna. Kontroll innebar ordinarie förhållanden, Berikning innebar att hästen fick tillgång till en aktivitetsboll fylld med 1 kg morötter och Morötter innebar att hästen fick 1 kg morötter direkt i krubban då observationen startade. Hästarnas beteenden registrerades varje minut om de förekom eller ej med 0-1 registrering. Krubbitningsfrekvensen mättes kontinuerligt varje minut under de två timmar som beteendeobservationerna pågick. Den statistiska metoden som användes för att analysera datamaterialet var en Two Way Repeated Measures ANOVA (n=8) och i de fall då det var en signifikant skillnad i materialet så gjordes ett post-hoctest (Holm-Sidak metoden). För att jämföra Snak-a-Ball användningen före respektive efter utfodring gjordes ett Wilcoxon Signed Rank Test. Studien visade att hästarna vilade signifikant mindre (p<0,05) då de hade tillgång till en Snak-a-Ball jämfört med de två andra behandlingarna. Hästarna hade en signifikant högre (p<0,05) krubbitningsfrekvens under behandling Morötter jämfört med de två andra behandlingarna. Aktivitetsbollen hade ingen signifikant effekt på hästarnas krubbitning vilket skulle kunna bero på att bollen var fylld med morötter vilka medförde en ökad krubbitningsfrekvens när de gavs direkt i krubban. Det var heller ingen signifikant skillnad i födosök mellan de olika behandlingarna. Det är allmänt vedertaget att det mest effektiva sättet att minska krubbitning är att öka hästens utevistelse, ge fri tillgång på hö och tillgodose behovet av social kontakt med andra hästar. Det är möjligt att en aktivitestboll skulle kunna vara en del i en behandling av krubbitning då det av någon anledning inte går att ge hästen fri tillgång till grovfoder. Det krävs dock vidare studier för att klarlägga detta och det är då av stor vikt att det foder som bollen fylls med inte medför en ökad krubbitningsfrekvens hos hästen. En slutsats av den här studien är att krubbitande hästar vilar signifikant mindre då de har tillgång till en aktivitetsboll. Hypotesen att födosöksbeteendet skulle öka samtidigt som krubbitningen skulle minska då hästar får tillgång till en Snak-a-Ball fylld med finhackade morötter kunde inte styrkas.

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: häst, aktivitetsboll, krubbitning
Subject (faculty): Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science > Dept. of Animal Enviroment and Health
Divisions: SLU > Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Depositing User: Gunilla Jacobsson
Date Deposited: 31 Aug 2006
Last Modified: 18 Aug 2015 09:42
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/1137

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics