Ex Student Archive
Home About Browse Advanced Search


Rosendahl, Maria and Walle, Axel (2006) Bakomliggande faktorer till vertikal integration mellan dagligvaruhandeln och kött- och charkindustrin. Other thesis, SLU.

Full text available as:
[img]
Preview
PDF
Rosendahl_&_Walle.pdf

Download (241kB) | Preview

Abstract

Tre stora handelsblock dominerar idag den svenska dagligvaruhandeln. För många av leverantörerna står samhandeln med dessa kedjor för en stor del av omsättningen. Rådande förutsättningar framkallar en sårbarhet hos leverantörerna, eftersom de oftast är beroende av ett fåtal större kunder. Ogynnsamma marknadsförhållanden har tvingat många svenska kött- och charkföretag att upphöra eller fusionera. För handelns del skapar denna struktur begränsade valmöjligheter. Efterfrågan på svenskproducerade charkprodukter är fortfarande av betydelse, och därför är handeln beroende av de svenska charkföretagen. Som en följd av denna marknadssituation kan en allt tydligare integration mellan handeln och dess leverantörer skönjas. Genom att integrera sig med handeln kan charkföretag få en konkurrensfördel och på så sätt säkra avsättningen för sina produkter. Handelskedjor kan genom tätare samarbete med leverantörer försäkra sig om tillgången på produkter samtidigt som produktutveckling och kvalitetsbestämmelser lättare kan påverkas. Syftet med denna studie är att med användande av transaktionskostnadsteorin bestämma graden av vertikal integration i relationen mellan dagligvaruhandeln och dess charkleverantörer – i all synnerhet att identifiera förklaringar till att den vertikala integrationen varierar beroende på handelsföretagens och charkföretagens olika egenskaper. Graden av integration kan variera. Med gemensamt ägda och drivna delar av förädlingsled uppnås en stark integration. En svagare grad av integration kan utgöras av aktiviteter såsom exklusivitets- och marknadskontrakt. Av de olika dimensionerna av vertikal integration väljs i studien ut två för en ingående granskning, nämligen företagens engagemang i EMV samt de kontrakt och avtal, som företagen har sig emellan. Det empiriska materialet har insamlats genom intervjuer i två företag i vardera bransch, nämligen ICA och Bergendahls respektive Swedish Meats och Ugglarps. Den teoretiska basen för studien ligger inom transaktionskostnadsteorin. Inom denna specificeras ett antal faktorer, som har betydelse för företagens beslut om vertikal integration. Dessa faktorer kan ses såsom egenskaper, vilka företag har i sina relationer till varandra, till exempel den upplevda graden av osäkerhet eller hur olika handelsparter är beroende av varandra. Resultatet av studien visar att den vertikala integrationen i respektive handelsrelation varierar främst beroende på egenskaper såsom storlek, strategier, marknadsposition och gjorda transaktionsspecifika investeringar. Kontrakt och avtal är en mindre bra parameter för graden av vertikal integration, då samtliga leverantörskontrakt är av standardiserad form. Att vara EMV-producent är för leverantörerna i studien en självklar roll, då det anses vara nödvändigt för fortsatt handel med ICA. Det finns klara synergieffekter i att vara både EMV- och LMV-leverantör.

Item Type: Thesis (Other)
Keywords: kött, chark, integration, dagligvaruhandel, EMV, kontrakt
Subject (faculty): Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences > Dept. of Economics
Divisions: SLU > Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
Depositing User: Jerker Nilsson
Date Deposited: 21 Jun 2006
Last Modified: 18 Aug 2015 09:41
URI: http://ex-epsilon.slu.se/id/eprint/1062

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per year since May 2015

View more statistics